Hur garanterar vi att smarta fabriker även blir säkra fabriker

2020-jan-23

För att industrin ska fungera så effektivt som möjligt krävs det verktyg och utrustning som är kapabla att orsaka allvarliga olyckor och skada om de inte hanteras ordentligt. Vi har, i och med automatiserade processer och robotteknik i tillverkningen, sett allt bättre säkerhet i och med att farliga sysslor nu i allt större utsträckning kan utföras av maskiner istället för människor. Det har samtidigt inneburit nya utmaningar och risker för människor i industrin. Användandet av smarta sensorer och andra enheter i produktionskedjan har inneburit en bättre säkerhet, men det finns fortfarande mycket att göra för att säkerheten ska bli så bra som möjlig.

 

Säkerhetsutmaningar i industrin

 

De säkerhetsutmaningar som industrin står inför i dag är inte desamma som den stod inför för bara 10-20 år sedan. 
 
1.Säker och dokumenterad robotteknik
 
Att robottekniken ska vara säker låter som en självklarhet men tyvärr saknas det ofta ordentlig dokumentation när robotteknik ska köpas in, något som blir allt mer viktigt då regler och lagar skärps.
 
2.Samarbete mellan robotar och människor
 
När robotar sköter produktionen helt är riskerna annorlunda än när robotar och människor samarbetar. Att se till så att samarbetet mellan robotar och människor sköts på ett säkert sätt, utan att robotarna begränsas och där öppna lösningar premieras, är en stor utmaning för branschen.
 
3.Säkerheten har blivit mer komplex
 
Automatiserade fordon och robotapplikationer har inneburit att säkerheten på fabriken har blivit mer komplex. Många företag letar i dagsläget efter helhetslösningar där säkerheten och tekniken är löst från början.
 
Hur förbättrar vi säkerheten på fabriken?
 
Automatiserade processer och robotteknik har som sagt tagit industrin med storm. Det har till stor del lett till att osäkra, otrevliga och repetitiva sysslor kräver en allt mindre inblandning av människor och därmed har många risker kunnat elimineras. Istället har andra risker uppstått, framförallt i driften där maskiner och människor kan stöta in i varandra.
 
Det som vi ser allt mer i industrin är hur användandet av smarta sensorer och laserskanners hjälper till att avbryta processer innan de orsakar skada. Bland annat kan det röra sig om optiska sensorer som märker när en människa exempelvis för in en hand för att göra ett ingrepp i processen. Sådana sensorer kan användas både för att sätta igång och avbryta en process, vilket eliminerar många skador som orsakas när människor och maskiner kommer i kontakt med varandra.
 
En faktor som det inte pratas så mycket om när det kommer till maskinsäkerhet är incidenter mellan maskinerna, utan att människor är inblandade. När man implementerar ordentliga säkerhetslösningar blir fabriken inte bara säkrare för människorna som arbetar där, den blir även säkrare för maskinerna, vilket innebär att kostnaderna för underhåll och reparationer minskar.
 

En säkrare fabrik är en mer produktiv fabrik

 

Det finns mycket att tjäna på att fabriken blir säkrare, framförallt om säkerheten sköts på ett effektivt sätt. 
 
1. Kostnadsbesparingar
 
När fabriken blir säkrare blir den ofta det just för att den har blivit mer effektiv. Maskiner behöver inte stängas av eller startas manuellt då allt sköts via smarta sensorer. Ju färre avbrott som sker i fabriken desto mer kan ni producera. Dessutom minskar kostnaderna för reparationer och underhåll. Säkerhet och produktivitet går på så sätt hand i hand.
 
2. Dokumenterad säkerhet
 
När ni väljer en helhetslösning där hela processen runt maskinsäkerhet har blivit certifierad behöver ni inte oroa er för krav från myndigheter när det gäller säkerhet.
 
3. En framtidssäkrad verksamhet
 
Att satsa på säkerheten är att satsa på framtiden. Ordentlig risk- och incidenthantering är en viktig prioritering för företag som vill fortsätta att utvecklas och växa i takt med industri 4.0.
 

Smarta sensorer är framtiden för säkerhet i industrin

 

Att satsa på smarta sensorer och laserskanning är inte bara klokt ur ett säkerhetsperspektiv utan även ur ett kostnadsperspektiv. Under 2020-talet kommer vi se hur allt fler processer blir automatiserade, och ifall dessa processer är säkra att använda innebär det inte bara att arbetsmiljön drastiskt förbättras, det innebär även att våra maskiner kan arbeta så effektivt och produktivt som möjligt.