Smart kamerateknik leder till kostnadseffektiva åtgärder

2020-feb-03

 Att använda kameror i industrin är inte något nytt. Ända sedan kameratekniken blev tillgänglig har industrin använt den för att övervaka produktionen och för att upptäcka fel och brister i produktionskedjan. Problemet med tekniken har fram till nu varit att det är väldigt tidskrävande att felsöka i inspelningar, eftersom det ofta måste göras manuellt där en eller ett par personer sitter och tittar igenom ett hundratal timmar film för att hitta orsaken till en incident.

 

Ett par vanliga problem och utmaningar i industrin i dag:

 

1. Underhåll kostar för mycket pengar
 
Allt för många företag väntar på att maskiner och andra komponenter ska gå sönder och åtgärdar sedan problemet. Det kostar inte bara mycket pengar i form av reparationskostnader, det innebär även stora kostnader då driftstoppen blir oförutsägbara, något som kan leda till att fel sak går sönder vid helt fel tillfälle.
 
2. Svårt att identifiera vad som går fel i produktionen
 
Som vi tidigare har varit inne på har traditionella kameralösningar inte gjort det lätt för industrin att identifiera fel i produktionen, vilket gör att själva poängen med lösningen går bort. Om ett företag lätt kan identifiera vad som går fel kan de implementera åtgärdsplaner som på ett effektivt sätt riktar sig mot att lösa problemet.
 
3. Sämre översikt över vad som sker på fabriksgolvet
 
Ju fler processer som automatiseras, desto färre personer har vi på fabriksgolvet. Det innebär i sin tur att vi behöver nya verktyg för att återfå kontrollen över vad som faktiskt sker på fabriksgolvet. 
 

Moderna kameralösningar kan vara svaret

 

På marknaden finns det i dag betydligt smartare kameralösningar än de som de allra flesta företag har anammat. Eventcam är ett exempel på en sådan produkt. Det är en kamera som filmar konstant men som endast markerar i minnet när ni har fått signal om att något gått snett. Det innebär att kameran ger er en direkt tillgång till information om händelsen, utan att ni behöver sitta och titta igenom flera timmars inspelning. Dessutom är kameran enkel att hantera och installera.
 

Vem kan använda smarta kameralösningar?

 

I princip alla företag som har någon slags tillverkning och som har maskiner som rör på sig kan använda Eventcam. Det kan röra sig om allt från pappersbruk, bilindustri och stålverk till livsmedelsindustri och alla tänkbara lager. Helt enkelt allt som rör på sig och där det finns ett behov av att snabbt kunna identifiera problem i processer där det mänskliga ögat inte ständigt är närvarande. Allt fler processer inom industrin har blivit automatiserade, vilket innebär att människor i allt större utsträckning sitter bakom kulisserna istället för att arbeta på golvet. Att uppgradera kameratekniken har därför blivit en viktig prioritering.
 
Det är inte heller bara storföretag som kan investera i smart kamerateknik. Prislappen avskräcker inte och det man får ut av investeringen blir ofta betydligt mer än vad man först kunde ana. Att kunna felsöka direkt via video efter att ett problem har skett, utan att behöva krångla med komplicerad videoanalys innebär att ni sparar tid, och som ni vet är tid något av det viktigaste vi har när en process slutar fungera.
 

Moderna lösningar för moderna fabriker

 

Med smart kamerateknik kan er verksamhet förbättra många av sina processer. Här är ett par av de främsta fördelarna:
 
1. Reducerade driftstopp
 
Genom att få en bättre överblick över era processer och maskiner kan ni, tack vare effektiv kamerateknik och inbyggda analysredskap, förhindra att små problem blir större genom att agera snabbt. 
 
2. Snabbare åtgärder
 
Om ett problem uppstår blir det tack vare Eventcam lättare att snabbt åtgärda felet. I och med att ni slipper sitta i timmar och titta igenom videoupptagningar och istället får tillgång till bildmaterial exakt när felet uppstod, sparar ni både tid och pengar på felsökning av era processer.
 
3. En fabrik som klarar av moderna utmaningar
 
Om er fabrik har omfamnat automatiserade processer vet ni att antalet människor som befinner sig på golvet har minskat drastiskt. Det innebär att vi behöver andra verktyg för att ha överblicka vad som sker där. Gårdagens videoteknik har blivit omsprungen tack vare innovationer inom smarta sensorer som enkelt kan ge information om fabrikens processer. Att investera i smart kamerateknik är därför ett logiskt steg mot att utrusta fabriken med så bra verktyg som möjligt.
 

Smart kamerateknik är en del av industri 4.0

 

Den fjärde industriella revolutionen har inneburit att våra fabriker har blivit allt smartare och allt mer effektiva. Till följd av det har människorna på fabrikerna blivit allt färre och deras roller har blivit av en mer analytisk och problemlösande karaktär. Smart kamerateknik, som Eventcam erbjuder, är det logiska steget i att utrusta fabriken med så bra videoövervakning som möjligt, så att ni kan ge era maskiner och processer så bra förutsättningar som möjligt.