3 fördelar med en smart Gateway

2020-jan-23

Många företag investerar i smarta sensorer. Tyvärr har det ibland lett till att de samlar in mycket data men inte gör så mycket med den. Dessutom får inte sensorerna det stöd som de behöver om de endast installeras och sedan glöms bort. I det här inlägget tar vi en närmare titt på hur problemet kan lösas med hjälp av en Gateway.

 

Företag som använder smarta sensorer står i dag inför ett par utmaningar:

 

1. Nedsmutsning av sensorer

Ofta befinner sig sensorer i miljöer där det flyger runt damm och annan smuts. Det blir allt viktigare för företag att ha ett system för att se till att sensorerna fungerar som de ska och om systemet inte är automatiserat går mycket förlorat.
 
2. Larma när något går fel
Den data som sensorerna samlar in kan användas till mycket men företag saknar ofta möjligheter att göra precis de inställningar som de är ute efter. Att exempelvis konfigurera parametrar för larm när något går fel i fabriken är något som många företag kan ha nytta av.
 
3. Använda data för att förbättra verksamheten
Data är den nya oljan och tack vare sensorer sitter ni på en enorm oljekälla. 
En stor utmaning för företag på 2020-talet kommer bli att använda den data de sitter inne med på ett effektivt sätt, exempelvis genom att skapa prognoser, generera rapporter och bistå i analyser.
 

Vad är en Gateway?

 

De smarta sensorer som i dagsläget finns tillgängliga inom industrin har redan förvandlat många fabrikers processer och produktionssätt. När sensorerna blir allt fler och allt mer komplexa blir kravet på en stark mötespunkt för dem allt större. Det är här en smart Gateway kommer in i bilden.
 
En trådlös Gateway används för att koppla ihop sensorer och andra signaler för att kunna förmedla den data som de samlar in och göra något av den. På så sätt förstärks den kapacitet som smarta sensorer har, både när det kommer till insamlad data och hur sensorerna sätter igång förinställda processer. 

Fördelar med en smart Gateway

 

De främsta fördelarna med en smart Gateway är att företag får ut mer av sina sensorer. Vi har här listat ett par av de viktigaste fördelarna och användarscenarierna:
 
1. Få en visuell bild av er data
Data som samlas in ligger allt för ofta i komplicerade rapporter eller i råformat i olika filer. Med en smart Gateway får ni visuell data som ni enkelt kan förstå och faktiskt använda. 
 
2. Roadway detection
Skapa processer utifrån den data ni samlar in. Om exempelvis en maskin kör i fel område kan det aktivera processer som förhindrar maskinen från att åka ännu mer fel, eller signalera till omgivningen att något inte står rätt till. Det leder till färre olyckor, både för anställda och för maskinerna.
 
3. Full kontroll på era maskiner
Med en smart Gateway får ni full koll på era maskiner. Ni kan övervaka era maskiner och få all den data ni behöver om dem. Det leder i sin tur till att ni kan gå från korrektiv service till preventiv service där ni minimerar den tid då maskinen är ur funktion.
 

En smart Gateway är det första steget mot en Industri 4.0-kompatibel fabrik

 

Många fabriker har mycket att tjäna på att effektivisera underhållet av maskiner och att låta sina maskiner kommunicera med varandra och med oss. För att få ut så mycket som möjligt av era smarta sensorer är det därför en bra idé att investera i en Gateway som klarar av att hantera data från sensorerna och göra något av den.