Kontakt
Opinia

Minerały z regionów ogarniętych konfliktami zbrojnymi

W Demokratycznej Republice Konga i sąsiadujących z nią państwach wydobywanie określonych surowców służy do finansowania trwających tam konfliktów zbrojnych. Oddziały milicji kontrolują kopalnie, na wielką skalę łamiąc przy tym prawa człowieka. Pozyskane z obszarów ogarniętych konfliktami „krwawe” minerały (przede wszystkim złoto, tantal, wolfram i cyna – tzw. minerały 3TG) są sprzedawane nabywcom z całego świata.

 

W Stanach Zjednoczonych niektóre przedsiębiorstwa są już zobowiązane ustawowo do raportowania, czy i w jakim stopniu pozyskują minerały 3TG z takich rejonów. Twórcy przepisów dążą do tego, aby w przyszłości kupowano i sprzedawano wyłącznie minerały 3TG pozyskiwane w sposób bezkonfliktowy. Ma w tym pomóc w szczególności system certyfikacji hut. Również odpowiednie rozporządzenie UE dotyczące pozyskiwania minerałów z regionów ogarniętych konfliktami zbrojnymi nakłada na zakłady odlewnicze i rafinerie oraz dużych importerów surowców obowiązek sporządzenia raportów i certyfikacji.

 

Firma SICK nie jest objęta ani amerykańskim, ani unijnym obowiązkiem raportowania. SICK respektuje jednak cel tych regulacji, jakim jest zapobieganie finansowaniu zbrojnych ugrupowań łamiących prawa człowieka. Przedsiębiorstwo zdecydowanie wspiera też osiągnięcie tego celu. Firma SICK zmierza do stosowania w swoich produktach wyłącznie minerałów 3TG pozyskiwanych w sposób bezkonfliktowy. W związku z tym zdecydowanie popiera rozwój programu Responsible Minerals Assurance Process (RMAP) wdrażanego przez organizację Responsible Minerals Initiative (RMI).

 

TOP