Kontakt
Opinia

Odpowiedzialność społeczna

Solidny wzrost i finansowa niezależność jako podstawa zaangażowania w zrównoważony rozwój

W każdym z miejsc swojej działalności firma SICK uważa się za część społeczności lokalnej. Solidny wzrost i finansowa niezależność umożliwiają nam angażowanie się w wielu obszarach otaczających przedsiębiorstwo.

Dzięki ścisłej współpracy z uniwersytetami, uczelniami wyższymi i instytutami firma SICK przyczynia się do postępów w dziedzinie badań i rozwoju stanu techniki. SICK stwarza również miejsca pracy poza swoim przedsiębiorstwem. Firmy naszych dostawców od samego początku są włączane w procesy rozwojowe, zaopatrzeniowe i usługowe. Duża lojalność dostawców świadczy o tym, że SICK jest godnym zaufania partnerem dla przedsiębiorstw na całym świecie.

Dowiedz się więcej

Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za przyszłe pokolenia. Jednym z najważniejszych celów jest zapewnienie przedsiębiorstwu czołowej pozycji w obszarze ochrony klimatu i środowiska.

Dowiedz się więcej

Bardzo poważnie podchodzimy do naszej odpowiedzialności jako pracodawcy godnego zaufania. Specjaliści i menedżerowie bardzo świadomie wybierają dziś konkretne miejsce pracy. Dlatego praca działu kadr ma dla nas duże znaczenie. W ten sposób dbamy o dostępność odpowiednich kompetencji w firmie SICK.

Dowiedz się więcej

Firma SICK zmierza do stosowania w swoich produktach wyłącznie minerałów 3TG pozyskiwanych w sposób bezkonfliktowy. W związku z tym zdecydowanie popiera rozwój programu kontroli hut o nazwie Conflict-Free Smelter Program, wdrażanego przez organizację Conflict-Free Sourcing Initiative (CFSI).

Dowiedz się więcej
TOP