Særdeles kompakte mobile robotter optimerer processerne

01-06-2021

AGV-systemer kan anvendes på mange måder. De er perfekte til områderne logistik og transport, idet der her skal læsses mange produkter og mange leverancer forberedes til forsendelse. Læsning og aflæsning ... det er disse mobile robotters primære opgaver. Braun Sondermaschinen GmbH har med BS Trayshuttle udviklet et AGV-system, som selvstændigt kan hente en KLT- eller bakkestabel fra en palleteringsmaskine og lægge den over i en anden palleteringsmaskine. Det er BS Trayshuttles opgave at sørge for sikker positionsregistrering, afstandsmåling og navigation. For at klare disse udfordringer anvendes omfattende sensorløsninger fra SICK.

Med BS Trayshuttles fra Braun Sondermaschinen får virksomheder mulighed for at transportere læs fra et sted til det næste i en produktionslinje, uden brug af personale. En mobil robot kan helt selvstændigt hente et læs fra en palleteringsmaskine og lægge det over på en anden. De sikrer og øger hele produktionslinjens produktivitet og effektivitet, idet de udfører den interne transportlogistik så effektivt som muligt. En uvurderlig fordel for virksomheder, der anvender AGV-systemer. Da Braun Sondermaschinen skulle vælge sensorer, henvendte de sig til SICK. SICK lyttede til mål og udfordringer og implementerede dem så målrettet for deres mangeårige kunde. Der blev skabt en mobil robot med en software, der kan programmeres præcist til de lokale processer.

Using the BS Trayshuttles from Braun Sondermaschinen, companies can transport loads from one location to the next along an assembly line in an automated manner.
Using the BS Trayshuttles from Braun Sondermaschinen, companies can transport loads from one location to the next along an assembly line in an automated manner.

 

Elementerne: Totalløsning fra SICK

Til at implementere BS Trayshuttles blev der anvendt en Autonomous Mobile Robot (AMR) fra firmaet MiR. Disse AMR’er har allerede vist deres værd i andre applikationer. Den tekniske struktur af BS Trayshuttles er monteret på MiR250. AMR er som standard udstyret med en sikkerhedsstyring FlexiSoft og en sikkerhedslaserscanner nanoScan3. Fordi nanoScan3 er så lille og kompakt, kunne man implementere et pladsbesparende design for MiR250 . De to nanoScan3 sikrer køretøjet hele vejen rundt. Den som standard indbyggede FlexiSoft sørger for sikker drift, selv hvis en laserscannerens op til 128 frit konfigurerbare beskyttelsesfelter bliver beskadiget af en medarbejder. Udover sikker drift yder denne kombination også maksimal fleksibilitet, når køretøjets hastighed og kørselsretning skal tilpasses.

Alle sensorer i AGV-systemet stammer fra SICK. Til registrering af bakkernes position anvendes MultiTask-fotocellen PowerProx WTT12L. Derudover anvendes en miniaturefotocelle W4-3 til hentning af slutpositionen, og i selve køretøjet registreres positionen ved hjælp af en induktiv sensor IME2S.

SICK løste også forskellige andre udfordringer med BS Trayshuttle: Således måler en WTT12L afstanden i køretøjet, så bakken kan køre korrekt ind og ud. Hele køretøjet transporteres nu til den rette lokation. Induktive sensorer kontrollerer så, om den rette lokation er nået.

Berøringsfrie sikkerhedsafbrydere
Cylinderformet induktiv sikkerhedsafbryder til positionsovervågning
IME2S
Fotoceller
Rækkevidden er flyttet i et nyt hus
PowerProx
Sikkerhedslaserscanner
SICKs mindste sikkerhedslaserscanner – ekstremt robust og meget præcis
nanoScan3
Sikkerhedsstyringer
Den software-programmerbare sikkerhedsstyring
Flexi Soft
The BS Trayshuttle in use
The BS Trayshuttle in use

 

 

BS Trayshuttle i arbejde

BS Trayshuttle er programmeret præcist til det, den skal bruges til på stedet, og den kender sin vej. Et enkelt tryk på den grønne startknap sætter automatisk køretøjet i bevægelse. Den forlader sin station og kører hen til den angivne destination for læsse eller losse varer. Til det formål anbringer transportsystemet sig i en nøje defineret position foran reolen. Sensorer hjælper med til at bestemme den korrekte position. Ved ankomsten kører BS Trayshuttle bakken ud. Her er der tale om en flade, der er monteret på køretøjet, og som varerne kan lægges på. Hvor langt bakken skal køres ud for at overtage varerne optimalt, styres også af sensorer. Højden af selve enheden kan indstilles, så der er mulighed for at overdrage varer på forskellige steder. Når udskiftningen er afsluttet, køres bakken ind igen. For at effektivisere opgaven yderligere, kan der naturligvis arbejdes ved flere reolfag efter hinanden, dvs. at BS Trayshuttle først afleverer et produkt i et reolfag og så kører hen til det næste reolfag for at hente et produkt, som den så transporterer til næste sted. Takket være den variable afhentningshøjde fra 200 mm til 1.200 mm kan det lade sig gøre uden problemer. Hvis der ikke længere er brug for AGV-systemet, kører det tilbage til opladestationen, indtil det får sin næste opgave.

The BS Trayshuttle is precisely programmed for its application on-site and knows its way around.
The BS Trayshuttle is precisely programmed for its application on-site and knows its way around.

 

Hør godt efter, og programmér præcist

For at AGV-systemet tilsyneladende med lethed skal køre gennem hallen med op til 7 km i timen, er der brug for præcis viden om behovet: Særlig opmærksomhed var rettet mod området sikkerhedsteknik. Hvordan skal køretøjet kunne reagere i bestemte situationer, og hvilke løsninger er der brug for, så man kan sikre et problemfrit forløb?

Braun Sondermaschinen og SICK har et intenst samarbejde for at finde ud af det. Under hele projektet kunne Braun Sondermaschinen hente hjælp hos de samme eksperter hos SICK. Det gjorde det muligt at finde løsninger til mange forskellige udfordringer lokalt. Til slut opstod ikke bare en mobil robot, der var udviklet til virksomheden Braun Sondermaschinens behov. Også det hidtidige samarbejde mellem Braun Sondermaschinen og SICK blev intensiveret på grund af projektet.

 

Flere bidrag

Helt sikkert hurtigt: nanoScan3 gør cobot-svejsning endnu mere effektiv

Læs mere

Mobile robotter fra SUitee Cobotics revolutionerer arbejdet i supermarkeder

Læs mere

Sensorer styrer samarbejdende robotters fremtid

Læs mere

Har du spørgsmål?

Kontakt vores eksperter

Mobile Robotter:
Move into new dimensions

Robotteknologien er på vej – uanset om det er i produktionen, i logistikken eller på serviceområdet. Sensorløsninger til alle varianter af mobile robotter

Læs mere