Insiders weten meer – met Smart Motor Sensors in het centrum

Smart Motor Sensors maken van users insiders. Dichterbij het gebeuren gaat niet! SICK stelt met Smart Motor Sensors kennis beschikbaar die direct uit het midden van de productie komt. Kennis over de toestand van machines en servomotoren helpt om storingen in een vroeg stadium te herkennen, sneller te verhelpen of geheel te vermijden. Om klanten dit inzicht te kunnen bieden en zo anticiperend onderhoud te faciliteren, zet SICK ook nu weer zijn gehele knowhow in. 

 

De Smart Motor Sensors bieden veel meer dan de mogelijkheden van conventionele motorfeedbacksystemen. Bovendien kunnen met de wereldwijd beproefde eenkabel-interface voor motorfeedbacksystemen HIPERFACE DSL® meer sensorgegevens worden gebundeld. Zo ontstaat een echte sensorfusie, die de voorwaarde vormt voor echt slimme feedback.

Feiten worden transparante informatie

De servomotor drijft het proces aan. Motorfeedbacksystemen leveren de gegevens voor regeling en aandrijving van de motoren en zorgen zo voor een soepel en efficiënt proces. Motorfeedbacksystemen zijn echter meer dan zuivere gegevensleveranciers. Zo controleert het intelligente sensorsysteem tijdens de werking niet alleen parameters zoals snelheid, veilige positie, acceleratie, temperatuur en het aantal omwentelingen. Anticiperend onderhoud en permanente condition-monitoring van het proces worden vooral mogelijk door extra functies zoals het elektronische typeplaatje, histogrammen en door de gebruiker gedefinieerde waarschuwingen.

Dat maakt de motorfeedbacksystemen van SICK tot Smart Motor Sensors.

Wat wordt gemeten?

Snelheid

Acceleratie

Hoek

Temperatuur

Aantal omwentelingen

 

Intelligente eenkabel-interface – HIPERFACE DSL® de digitale evolutie

HIPERFACE DSL®

Met HIPERFACE DSL® heeft SICK de eerste eenkabel-interface voor servomotoren op de markt gelanceerd. Sindsdien heeft de interface zich wereldwijd weten te vestigen bij fabrikanten van motoren en aandrijvingen. De zuiver digitale interface betekent een directe aansluiting op de toekomst. Het innovaties en verregaand storingsvrije HIPERFACE- DSL®-protocol realiseert de communicatie via twee draden in de motorkabel.

Meer informatie over HIPERFACE DSL®

 

Voordelen voor u – Smart Motor Sensors houden de productie draaiende

Slimme sensortechnologie in combinatie met de wereldwijd beproefde interface HIPERFACE DSL® – dat zijn de Smart Motor Sensors van SICK.

Smart Motor Sensors zijn meer dan slechts een databron uit het centrum van de aandrijving. Overal waar in het proces bewegingen plaatsvinden zorgen Smart Motor Sensors Voor de efficiënte bewaking. Zo zijn de Smart Motor Sensors in menig opzicht de ‘facilitatoren’ van de toekomst. En die toekomst is al begonnen. Dankzij HIPERFACE DSL® is met de Smart Motor Sensors condition-monitoring en anticiperend onderhoud nu al mogelijk. Bovendien versturen ze veilige snelheid- en positiewaarden om intelligente veiligheidsmodi aan de machine uit te voeren (Safe Motion). Door de besparing van een tweede motorstekker en een aparte encoder kabel kan het machineontwerp compact worden gehouden.

Smarte Sensorik zusammen mit einer weltweit etablierten Schnittstelle – das sind Smart Motor Sensors von SICK.
Smarte Sensorik zusammen mit einer weltweit etablierten Schnittstelle – das sind Smart Motor Sensors von SICK.
Sensordaten
Sensordaten

Sensorgegevens

over snelheid, positie, acceleratie, temperatuur, omwentelingen

Steuerung
Steuerung

Controller

Met de juiste informatie over snelheid en positie kunnen machines veilig worden aangestuurd.

Einkabel-Schnittstelle
Einkabel-Schnittstelle

Eenkabel-interface

HIPERFACE DSL® zorgt voor een sterke reductie van het bedradingswerk, omdat de sensorgegevens via de motorkabel worden verstuurd.

 

Branches – performance-injectie voor de machinebouw

Smart Motor Sensors kunnen in alle branches worden ingezet. Dat is op het eerste gezicht vaak niet zichtbaar – en toch zijn in talrijke servomotoren van verschillende fabrikanten de intelligente sensoren en innovatieve interfaces van SICK aan het werk. Dat geeft uiteenlopende branches belangrijke pulsen voor productiesuccessen.

Verpakking

Robotsystemen

Handling en montage

Halfgeleiders

Elektronica

 

De toekomst begint nu

Smart Motor Sensors in industrie 4.0

Smart Motor Sensors bieden alle voorwaarden voor de succesvolle inzet in I4.0-toepassingen. De belangrijkste daarvan is de zuiver digitale interface HIPERFACE DSL®, die meetgegevens direct via de servoregelaar naar de cloud of het ethernet stuurt. Op basis hiervan kunnen in de toekomst productieprocessen zo met elkaar worden verbonden dat ze ook zelfstandig functioneren.

sHub® - Sensorhub voor intelligente servomotoren die melden wanneer onderhoud nodig is

SICK Smart Motor Sensors Sensor Hub Image
  • Extra trillings- en temperatuurgegevens van de sHub® maken een uiterst nauwkeurige toestandsbewaking mogelijk – en verhogen de beschikbaarheid van de servomotoren
  • sHub® en EDS/EDM35 vormen een krachtig team en zorgen voor de integratie van relevante veiligheidsfuncties en dus voor zeer nauwkeurige en veilige servoaandrijvingen
  • Met de digitale communicatie-interface HIPERFACE DSL® kan de toestandsbewaking van servomotoren in realtime worden gerealiseerd – op maximaal veiligheidsniveau

sHub® – met gebundelde kracht verder naar voren

De ontwikkeling gaat door. De sensorhub noemen we bij SICK sHub® en vormt een uitbreiding van de Smart Motor Sensors. Deze bundelt gegevens van de Smart Motor Sensors en andere sensoren die in de motoren zijn gebouwd. Zo is een echte sensorfusie mogelijk. De sHub® ‘verzamelt’ daarvoor de gegevens van de Smart Motor Sensors, bijvoorbeeld over een veilige positie en snelheid, maar ook informatie van andere sensoren, bijvoorbeeld temperatuur, schok, trilling en vochtigheid. Het aldus gebundelde datavolume stuurt de sHub® via de bestaande datakabel van de HIPERFACE DSL® meteen door naar de regelaar van de aandrijving. Zo worden Smart Motor Sensors en sHub® belangrijke bouwstenen op weg naar de Smart Factory in de industrie 4.0.

Sensoroplossingen voor robotsystemen
Robotics image
Sensoroplossingen voor robotsystemen
Robotics image

Samenwerking op gelijke voet

Of het nu gaat om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling of Position Feedback - SICK-sensoren stellen robots in staat nauwkeuriger waar te nemen.
Meer informatie

Mobiele robots:
Move into new dimensions

Robotsystemen vinden meer hun weg – of het nu is in de productie, in de logistiek of op servicegebied. Sensoroplossingen voor alle varianten van mobiele robots

Kom meer te weten