Green Materials

SICK Green Materials Image
SICK Green Materials Image

Waarom SICK actie onderneemt

Mineralen, metalen en fossiele grondstoffen zijn op onze planeet beperkt en kunnen niet worden hernieuwd. Het is daarom van essentieel belang deze materialen terug te winnen en te integreren in een kringloopeconomie. Bevolkingsgroei gaat gepaard met toenemende consumptie, waardoor het probleem van de grondstoffenschaarste nog verergert.

Een functionerende kringloopeconomie is ook een belangrijk aspect in het geval van kunststoffen, aangezien het merendeel niet wordt gerecycled. Kunststoffen zijn verantwoordelijk voor 85% van het strandafval in de wereld. Deze komen bijvoorbeeld terecht in het organisme van zeewezens of zelfs in dat van de mens. De negatieve gevolgen van microplastics in de lucht, het water en het voedsel voor de gezondheid van mens en dier kunnen nauwelijks worden ingeschat.

Verantwoorde omgang met grondstoffen

SICK hecht veel waarde aan de verantwoorde omgang met beperkte grondstoffen. Mineralen, metalen en fossiele grondstoffen kunnen worden teruggewonnen met behulp van de kringloopeconomie. Het is bij metalen al gebruikelijk dat deze een bepaald recyclinggehalte hebben. In Europa bijvoorbeeld is ongeveer 52 procent van het geproduceerde aluminium afkomstig van recyclingsproducten. Bij kunststoffen daarentegen is dit tot op heden zelden het geval in de industriële sector. Om de kringloop te sluiten en de negatieve milieu-impact te minimaliseren, onderzoekt SICK het gebruik van gerecyclede kunststoffen en alternatieven, de zogenaamde recyclingsproducten. Ons doel is om deze ook in onze eigen producten te gebruiken.