Green Catering

SICK Green Catering Image
SICK Green Catering Image

Waarom SICK actie onderneemt

Een derde van alle broeikasgasemissies wereldwijd is toe te schrijven aan de voedselvoorziening: Geen enkele vooruitgang in de transportsector en geen enkele energietransitie kan de opwarming van de aarde vertragen in de mate waarin bewuste voedselkeuzes dat kunnen. Vooral de conventionele voedingsmiddelenproductie heeft een negatief effect op de biodiversiteit. Seizoensgebonden en regionale voedselkeuzes kunnen de koolstofemissies van de voedselvoorzieningsketen met minstens 50 procent terugdringen en de regionale biodiversiteit vergroten. Bovendien komen bij akkerbouw minder broeikasgassen vrij, zodat de voorkeur moet worden gegeven aan plantaardige producten boven dierlijke.

Green Catering bij SICK

SICK vat zijn voedselaanbod samen onder ‘Green Catering’, dat niet alleen bedrijfskantines omvat, maar bijvoorbeeld ook snackautomaten en koffiemachines. Wij besteden aandacht aan de duurzaamheid en de kwaliteit van het voedsel dat wij gebruiken. SICK geeft er de voorkeur aan zijn voedsel regionaal te betrekken, zodat de transportroutes zo kort mogelijk zijn en op de broeikasgasemissies kan worden bespaard. Bij het opstellen van het voedselaanbod in de kantine laat SICK zich leiden door de seizoensgebonden mogelijkheden. Met regionale en seizoensgebonden producten en het bijna vegetarische supplementaire aanbod ‘Green Line’ bevorderen wij een duurzame eetcultuur. Dit leidt niet alleen tot een waardering van het regionale aanbod en de biodiversiteit, maar vermindert ook de CO2-emissies, terwijl de kwaliteit en de versheid toenemen. Ons doel is om onze werknemers een gezond en duurzaam aanbod van maaltijden aan te bieden - zonder culinaire opofferingen.

Concrete maatregelen die SICK in de verschillende vestigingen heeft geïmplementeerd: 

  • Omschakeling naar composteerbare koffiecapsules
  • plastic-vrije verpakkingen voor theezakjes
  • Uitbreiding van het aanbod van waterdispensers en de daarmee gepaard gaande vermindering van het aantal drankflessen
  • Invoering van herbruikbare glazen bakjes voor afhaalmaaltijden ter vervanging van de vroegere polystyreen wegwerpbakjes
  • Aanbod van biologische vleesgerechten (pilotfase)