Green Buildings

SICK Green Buildings Image
SICK Green Buildings Image

Waarom SICK actie onderneemt

De bouwsector wordt beschouwd als de sector die het meest bijdraagt tot het wereldwijde energieverbruik en broeikasgasemissies. Doorslaggevend hierbij zijn de milieu-effecten van de gebruiksfase, d.w.z. het energieverbruik, en de milieu-effecten van de gebruikte bouwmaterialen.

Gezien de lange levensduur van gebouwen is het cruciaal bij de bouw van kantoorgebouwen, pakhuizen en productiegebouwen vanaf het begin te investeren in energie-efficiëntie om een maximaal positief effect op het milieu te bereiken. Bij nieuwbouw besteedt SICK aandacht aan duurzaam bouwmateriaal. Dit omvat het gebruik van duurzame grondstoffen, zoals hout in plaats van beton, die met zo weinig mogelijk energie worden geproduceerd en idealiter lokaal worden betrokken. Deze factoren hebben een beslissende positieve invloed op het ecologisch evenwicht.

Duurzaamheid van SICK-gebouwen

SICK optimaliseert enerzijds reeds bestaande gebouwen en anderzijds alle geplande nieuwbouw:

Voor alle nieuwbouw wordt vooraf een energieconcept opgesteld om een zo laag mogelijk energieverbruik te halen. Essentiële maatregelen worden uitgevoerd naargelang van de geschiktheid van de locatie en het gebruiksprofiel van het gebouw: 

  • Gebruik van grondwater voor koeling
  • Betonkernactivering
  • Verdringingsventilatie alsmede ventilatiesystemen met warmteterugwinning
  • Gebruik van daglicht en LED-verlichting met aanwezigheids- en daglichtregeling
  • Gebruik van fotovoltaïsche, geothermie en warmtekrachtkoppelingscentrales
  • Meetconcept voor energiebewaking en -optimalisatie

Bestaande gebouwen en de gehele infrastructuur worden gerenoveerd met het oog op hun energie-efficiëntie. Hiervoor worden bijvoorbeeld de ventilatiesystemen vernieuwd, verlichtingsnormen vastgesteld en automatische zonweringssystemen geïnstalleerd. Voor het openbaren van potentiële besparingen registreert een energiemeetsysteem welke installaties of afdelingen welke hoeveelheid stroom verbruiken. Alle bevindingen en ervaringen die resulteren in concrete vastgelegde waarden worden gedocumenteerd in een gebouwnorm. Deze moet verplicht voor alle nieuwbouw bij SICK worden gebruikt.