Enerji tedariğinde Condition Monitoring: Gelecekten yanıtlar

02.Şub.2021

SICK’in Smart Data Solutions portföyü, çok farklı sektörlerde avantajlarını ortaya koyar. Avrupa’daki büyük bir enerji tedarik şirketi, atık yakma alanında kullandığı gaz analiz cihazları için Condition Monitoring özelliğinden faydalanıyor. Şirket, bu sayede tesisinin kullanılabilirliğini bariz bir şekilde arttırabildi, bakım uygulamalarını önceden daha iyi bir şekilde planlayabildi ve koruyucu bakım maliyetlerini düşürebildi.

Thermal waste utilization: Gas analyzers for environmentally-friendly energy production
Thermal waste utilization: Gas analyzers for environmentally-friendly energy production

Hayattaki en önemli şeyler genelde kendiliğinden gerçekleşir. Elektrik, su ve ısı hepimiz için her zaman mevcuttur, öyle ki, algılanmaları için hayatımızdan bir kereliğine bile olsa eksilmeleri yeterlidir. Hayat kalitemizin sürekli temel donanımını bize enerji tedarik şirketleri sağlar. Elektrik ve ısı söz konusu olduğunda, modern atık yakma tesisleri, atıkların önlenmesi ve geri dönüştürülmesi artık yeterli olmadığında bunları düşük CO2 emisyonlarıyla üretir.

 

Termal atık kullanımı: Çevre dostu enerji üretimi için gaz analiz cihazları

Yanma sırasında oluşan kirleticiler, zahmetli bir gaz temizleme süreci ile filtrelenir. Bunun için, Avrupa genelinde faaliyet gösteren bir enerji tedarik şirketi, resmi makamlar tarafından belirtilen emisyon korumasına yönelik düzenlemelere uymak amacıyla emisyonlarını SICK’in gaz analiz cihazlarıyla denetliyor. “Ekstraktif ölçüm tekniğinde” atık gazdan bir kısmi gaz akımı alınır ve örn. azot oksit, karbonmonoksit ve cıva gibi maddeleri metreküp başına mikrogram konsantrasyonlarına kadar ölçen analiz cihazına iletilir.

Bu sırada, devre dışı kalma sürelerinin asgariye indirilmesi gerekir. Çünkü ilgili ülkelerin yasa koyucuları, bir tesise izin verilmesi için emisyon yasası kapsamında yüksek gereklilikler öngörüyor. Dolayısıyla, emisyon ölçümünün devre dışı kalması durumunda yüksek cezalar ödeme, hatta resmi makamlar tarafından tesisin faaliyetlerinin durdurulması tehlikesi söz konusu. Bu, analiz ekipmanının yüksek kullanılabilirliğini daha da önemli hale getirir.

Bu nedenle, düzenli bakım uygulamaları, analiz cihazlarının ve dolayısıyla emisyon ölçüm tesisinin kullanılabilirliğini garanti altına alır. SICK, münferit cihaz bileşenlerini ve çalışma parametrelerini kontrol eder ve ilgili parçaları zamanında değiştirir. Bu sayede, emisyon ölçüm tesisinin %97 oranındaki kullanılabilirliğiyle havanın temiz tutulması için yasal olarak istenen önlemlere uyulabilir.

SICK monitors the individual device components and operating parameters and replaces the corresponding parts in time.
SICK monitors the individual device components and operating parameters and replaces the corresponding parts in time.

Monitoring Box, tesis kullanılabilirliğini arttırır

Enerji tedarik şirketi, kullanıcının ve hizmet sağlayıcının koruyucu bakım çalışmalarını hedefe yönelik olarak planlayabilmesi ve olası devre dışı kalma durumlarına karşı daha da iyi tepki gösterebilmesi için, zamansal olarak sabit rutin kontrolleri SICK’in bir öngörülü bakım çözümüyle tamamlıyor. Bu dijital servis, kritik durum değişikliklerini hızlı ve öngörülü bir şekilde algılar. Bu sayede, servis teknisyenleri zamanında ve doğru yedek parçalarla ilerleme kaydedebilir. Genelde sorunun nedeni uzaktan teşhis edilebilir ve sorun, tesisin kapatılması gerekmeksizin hemen giderilebilir.

 

SICK IntegrationSpace
Durum ve uygulama verilerinin analitik olarak işlenmesi
Monitoring Box

Bunun için işletmeci, SICK’in web tabanlı bir Condition-Monitoring çözümünü kullanıyor. Fiziksel Monitoring Box’un kendisi, tarayıcı uygulaması için kullanılan uygulamaya özel bir yazılım paketine sahip bir TDC ağ geçidi sistemidir (Telematic Data Collector). Analiz cihazlarından Gateway tarafından toplanan hayati veriler şifrelenir ve kablosuz bağlantı, LAN veya WLAN üzerinden buluta gönderilir ve orada işlenir. Bu sayede, cihaz durumuyla ilgili önemli değişiklikler, cihaza özel izleme uygulamalarıyla görselleştirilebilir. Enerji tedarik şirketinin servis çalışanı, kontrol panelinde gaz analiz cihazlarının durumunu ve fonksiyonlarını gerçek zamanlı olarak denetleyebilir veya geçmişte geriye dönük olarak takip edebilir. Ön tanımlı sınır değerlerin aşılması durumunda, servis çalışanı bir e-postayla otomatik olarak bilgilendirilir. Ayrıca servis saha çalışması uzmanları, SICK Monitoring Services kapsamında proaktif bir şekilde somut kullanım önerileri verebilir.

The Monitoring Box increases plant availability
The Monitoring Box increases plant availability

Condition Monitoring, veri analizlerinden geleceğe yönelik tahminlerde bulunur

Bu tür bir yenilikçi çözüm, önceleri müşteriye önemli ölçüde uyarlanmış bir yaklaşım tarzı gerektiriyordu. SICK, daha sonraki çözümü uygulamaya adapte etmek için veri analizine yönelik 6 aylık bir deneme aşamasında, Monitoring Box ile analiz cihazlarının cihaz durumu verilerini topladı. Binlerce değişkenden faydalanılarak durum denetimleri ve veri analizleri için en önemli değerler tanımlandı. Veriler anlaşılır bir şekilde hazırlandı, bir araya getirildi ve ilgili bir bağlam kapsamına alındı. SICK’in Smart Data Solutions ekibi, bu bilgileri temel alarak, en hassas parça gruplarının durumu için öngörülü bakım olarak adlandırılan uygun bir tahmin modeli geliştirdi. Sonuç: Birçok çalışma arızası, hassas bir şekilde öngörülebilir. Örneğin ciddi bir parça eskimesi ve tüketim parçalarındaki ciddi aşınma durumları önceden tespit edilebilir.

predictive maintenance model for the condition of the most sensitive component groups
predictive maintenance model for the condition of the most sensitive component groups

Diğer bir “yan etki” isesürekli veri analizlerinin, Monitoring Box’un sürekli olarak geliştirilmeye devam edilmesine olanak sağlamasıdır. Bu sayede, çalışma süresiyle ilgili öngörüler giderek daha doğru olur ve yeni uygulama durumlarıyla sürekli olarak genişletilir. Bu, ölçüm değerlerinin kullanılabilirliğini de arttırır ve tesisin durma sürelerini bariz bir şekilde azaltır.

 

 

 

Diğer katkılar

Valencia konteyner terminalindeki liman vinçleri: Monitoring Box ile Endüstri 4.0’a doğru

 Daha fazlasını okuyun

Sorularınız mı var?

Uzmanlarımıza başvurun