Precision möter kvalitet

Intelligent mätteknik för kvalitet i varje processteg


SICK har alltid svaret när det handlar om högsta precision och kvalitet:intelligent mätteknik från experter som spridit kunskaper inom industrin. En speciell pionjärsroll som baserar på många års erfarenhet och våra innovationer inom optisk sensorteknik. Vi säkrar effektiva processer och löser även komplexa mätuppgifter. Det spelar ingen roll om ytor, diameter, tjocklekar eller bredder skall bestämmas, produkter skall positioneras eller mätas. Dina produkter skall vara så perfekta som du vill ha dem.

Användning av olika teknologier, t.ex. 1D- och 2D- lasertriangulering eller kromatiskt konfokala metoder, säkerställa en hög mätnoggrannhet. Detta är mycket viktigt inom olika branscher, speciellt där det handlar om mätning, reglering, positionering eller övervakning av produkter eller processer. Mätteknik från SICK stödjer kvalitetssäkring och sänker kostnader.