Kompletta sensorlösningar för AGC-system i distributionscentraler för kurir, express, paket och post

2018-nov-07

Industri 4.0 – med det inneboende kravet på måttsydda flexibla intralogistiska lösningar – implementeras mer och mer i kurir-, express-, paket- och postbranschen. Automated Guided Carts (AGC) och dragtruckar är effektiva kompletteringar och alternativ till vanliga materialflödes- och sorteringsanläggningar. SICK erbjuder ett modulärt Eco-system för detta. – med sensorlösningar som säkrar förarlösa fordon och effektiva verktyg som gör intralogistiken mer produktiv.

 

Flexibla logistikprocesser i distributionscentraler för kurir, express, paket och post kräver transportteknik som kan anpassas för de aktuella uppgifterna – även beträffande sensorer och styrning. Målet är att utnyttja intelligenta, självorganiserande fordonsflottor, att uppfylla det växande behovet av flexibilitet och att effektivt integrera interna materialflöden i nätverk med produktions- och logistikprocesser. Lokalisering, personsäkerhet, kollisionsskydd eller lasthantering – det modulära Eco-systemet från SICK möjliggör kompletta sensorlösningar för alla typer av mobila plattformar och erbjuder därmed maximal lönsamhet, funktionssäkerhet och framtidssäkra investeringar.

 

Alla paket kan inte transporteras på transportband

Transport- och sorteringsanläggningar för kurir, express, paket och post är huvudsakligen dimensionerade för tydligt fastställda mått. Men med e-handelsboomen har variationen på gods som hanteras ökat betydligt. Möbler, däck, cyklar och andra föremål är så stora beträffande form och volym att de måste hanteras på ett särskilt sätt intralogistiskt. Självkörande dragtruckar – som nyligen implementerades i en amerikansk distributionscentral – är en intelligent lösning för automatisk hantering av sådant gods. Effektiviteten ökar betydligt i hela godshanteringssystemet i distributionscentralen eftersom medarbetarna slipper tunga och monotona transportuppgifter och frigörs för mer värdeskapande uppgifter.

 

Modulärt Eco-system för intelligenta AGC i lagerlogistik

Eftersom de autonoma dragtruckarna och personalen på lagret arbetar sida vid sida har AGC utrustats med den senaste säkerhetstekniken från SICK. Även lokaliseringstekniken är ”made by SICK” – allt som nyckelfärdig lösning som kan anpassas till de aktuella och framtida kraven från de enskilda sorteringsanläggningarna. Med de anpassningsbara sensorerna och styrenheterna kan man realisera kund- och applikationsspecifika lösningar för mobil materialflödesteknik. Hela Eco-systemet erbjuder mångsidiga lösningskoncept för uppgifter som personsäkerhet, lokalisering och kollisionsundvikande samt hantering och identifiering av gods.

 

Kompetens inom AGC, sensorer och kurir, express, paket och post för optimal effektivitet och produktivitet

SICK:s portfölj för intelligent mobil automation förenar mångårig erfarenhet av AGV- (Automated Guided Vehicles) och AGC-applikationer och intelligent sensorteknik och omfattande kunnande om processer inom kurir, express, paket och post. De många olika typerna av lösningar för fordonsstyrning (t.ex. optisk och magnetisk linjeidentifiering eller rasterlokalisering via Data Matrix-koder) i kombination med det breda sortimentet av säkerhetscertifierade scannrar, sensorer och styrkomponenter för 2D-, 3D- och 360°-fordonsskydd bevisar den höga flexibiliteten hos sensorlösningspaketen från SICK. Andra sensorlösningar möjliggör automatisk hantering och identifiering av paletter, burar och andra lastbärare. På så sätt stannar godset på dragtruckarna eller AGC kvar i det slutna IT-systemet och kan hela tiden spåras. Intelligenta sensorer erbjuder även diagnosfunktioner för optimerade underhållsrutiner och förebyggande av bortfall, vilket ökar fordonsutnyttjandet och produktiviteten i distributionscentralerna.

 

Förutom den flexibla, individuella utformningen av en lösning, minimerar Eco-systemet från SICK även komplexiteten. Alla komponenter är koordinerade med varandra, gränssnitten är anpassade efter varandra och allt kommer från ett ställe – därför är integrations- och funktionsriskerna minimala. Dessutom kan information från olika sensorer överföras som förbearbetade rådata till överordnade styrsystem, vilket förenklar integrationen i en kundspecifik styrmiljö. Till sist har Eco-systemet även utformats för att integrera den mobila materialflödeslösningen för kurir-, express-, paket- och postlagret i molnet.

 

 

Industri 4.0 tar fart: våra sensorlösningar för mobila plattformar

 

 

 

Ytterligare bidrag:

 

Spårbarhet på artikelnivå tack vare identteknik

Mobila arbetsmaskiner - smarta tack vare sensorer

Programmerbara sensorlösningar med SICK AppSpace

Smart: sensorer styr avfallshantering

 

 

Volker Glöckle 

Vice President and Head of Global Industry Center Technical Industry Management 

Sedan han började hos SICK 2001 har Volker Glöckle haft flera ledande positioner inom operativ logistik. För närvarande leder han bl.a. referensprojekt inom avdelningen för mobila plattformar och arbetar tillsammans med kunder på utvecklingen en ”digital tvilling” för logistikanläggningar. 

 

Har du frågor?

Kontakta våra experter

Mobila robotar:
Move into new dimensions

Robotik håller på att göra sitt intåg, inom såväl produktion, som logistik och service. Sensorlösningar för alla varianter av mobila robotar

Ta reda på mer