Kontakt
Opinia

Kodeks postępowania

Zgodnie z ideałem naszej firmy stawiamy w działalności biznesowej na podstawowe wartości: niezależność, innowacyjność i przywództwo. Wyraża się to m.in. w dążeniu do utrzymania prawnej i finansowej niezależności przedsiębiorstwa, w myśleniu i działaniu zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz w przejmowaniu odpowiedzialności społecznej. Sukces firmy SICK opiera się na zaufaniu ze strony naszych klientów, dostawców, pracowników i społeczeństwa – i tak powinno być również w przyszłości.

Code of conduct
Code of conduct

Aby utrzymać to zaufanie, zapewnić stabilność przedsiębiorstwa i nieprzerwanie się rozwijać, musimy trzymać się przepisów i naszych wytycznych wewnętrznych. Zadaniem i obowiązkiem wszystkich naszych pracowników jest uczciwe postępowanie i przestrzeganie zapisów prawa, zasad etycznych i wysokich standardów. Kodeks postępowania firmy SICK zawiera zasady postępowania w działaniach biznesowych i osobistych w firmie SICK. Obowiązuje on wszystkich naszych pracowników na całym świecie.

TOP