Kontakt
Opinia

Cztery wymiary inteligentnej sensoryki:

Smart Tasks

 

Smart Tasks umożliwiają bezpośrednie przetwarzanie danych w czujniku. Przyspiesza to przesyłanie danych, optymalizuje struktury i zapewnia oszczędności finansowe w procesie.

 

W epoce „big data” nie można sobie pozwolić na utratę orientacji. Dlatego Smart Tasks przetwarzają zróżnicowane sygnały detekcyjne i pomiarowe czujników, w razie potrzeby łączą je z sygnałami z czujnika zewnętrznego i na tej podstawie generują informacje, które są faktycznie potrzebne w procesie realizowanym w ramach danego zadania w danej instalacji. Pozwala to zaoszczędzić czas na etapie analizy danych w sterowniku i przyspieszyć procesy wykonywane przez maszyny. Kosztowny dodatkowy sprzęt o dużej wydajności jest wówczas zbędny.

 

Site map

Przykłady Smart Tasks: wartość dodana dla Twoich aplikacji

Pomiar prędkości i długości

 • Dokładniejsze wyniki pomiaru przez określanie prędkości obiektu niezależnie od poślizgu
 • Łatwe sortowanie i klasyfikacja wykrywanych obiektów na podstawie ich długości – bez względu na prędkość transportu
 • Duża elastyczność przy określaniu miejsca pomiaru
 • Koniec z zafałszowywaniem wyników pomiaru przez czasy cyklu sterownika

Zintegrowany pomiar prędkości i długości w tartaku

Monitor obiektów i przerw

 • Monitorowanie długości obiektów i odległości między nimi w celu szybszego rejestrowania błędnych stanów
 • Łatwe przygotowywanie sygnałów dla nadrzędnego poziomu sterowania lub do bezpośredniej szybkiej kontroli przekierowywania produktów
 • Koniec z zafałszowywaniem wyników pomiaru przez czasy cyklu sterownika

Zintegrowana funkcja pomiaru obiektów i przerw podczas podawania produktów

Analiza kompletności wyposażenia

 • Bezpośrednie rejestrowanie kompletności wyposażenia (np. przejeżdżającej podstawki montażowej) przez prostą analizę wzorca sygnału w samym czujniku Smart Sensor na potrzeby monitorowania jakości lub sterowania procesem
 • Niezawodne rejestrowanie kompletności wyposażenia w trwającym procesie – również w przypadku zróżnicowanych prędkości przesuwania
 • Ekonomiczność i niewielka złożoność

Zintegrowana analiza kompletności wyposażenia

Zliczanie i eliminacja drgań styków

 • Łatwa, szybka kontrola kompletności przy jednoczesnym blokowaniu impulsów zakłócających
 • Dokładny pomiar: bez „połykania” poszczególnych bardzo szybkich impulsów zliczających przez czasy cykli sterownika

Zintegrowane zliczanie etykiet do zmiany zwoju w odpowiednim czasie

Smart Tasks:

Nasze Smart Sensors

Inne Smart Tasks są udostępniane na życzenie.

Prosimy o kontakt 

TOP