Kontakt
Opinia

Zarządzanie ochroną klimatu i środowiska w firmie SICK

Działania na rzecz ochrony środowiska są realizowane zgodnie ze strategią ochrony klimatu i środowiska. W ramach środków dostępnych w przedsiębiorstwie, SICK chce całkowicie wyeliminować lub nieprzerwanie minimalizować oddziaływania na środowisko, które są/mogą być generowane przez produkty i procedury.

Opieramy się tu na trzech poziomach działania:
  1. UNIKANIE tego, czego można uniknąć.
  2. ZMNIEJSZANIE tego, czego nie da się uniknąć.
  3. OPTYMALIZACJA tego, czego nie da się zmniejszyć.
environment

Koncentrujemy się na czterech polach działania: emisja CO2, odpady i ścieki, wykorzystanie materiałów i stosowanie produktów SICK u klientów.

Międzynarodowe zarządzanie środowiskowe – ISO 14001

Wszystkie procesy istotne z ekologicznego punktu widzenia są w firmie SICK systematycznie monitorowane, oceniane i doskonalone pod kątem ochrony zasobów i zmniejszania emisji szkodliwych substancji. Jeszcze w roku 2006 wszystkie niemieckie ośrodki i zakłady produkcyjne uzyskały certyfikat zgodności z normą DIN EN ISO 14001:2005. Ponadto w 2007 r. firma SICK po raz pierwszy uzyskała grupowy certyfikat zgodności z normami DIN EN ISO 9001:2000 i DIN EN ISO 14001:2005 dla wszystkich niemieckich spółek zależnych i dla spółki zależnej na Węgrzech. 

Ten międzynarodowy standard udostępnia przewodnik pomagający ograniczyć zapotrzebowanie na wodę i energię, a także zmniejszyć zużycie surowców do produkcji.
 
system avoid reduce optimize
system avoid reduce optimize
Zarządzanie ochroną środowiska i zużyciem energii w firmie SICK

W uzupełnieniu systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001 od 2012 r. główne zakłady firmy w Waldkirch, zakłady w Reute oraz ośrodek SICK Vertriebs-GmbH w Düsseldorfie dysponują certyfikatami zgodności z systemem EMAS (Eco Management and Audit Scheme, rozporządzenie (WE) nr 1221/2009) i normą ISO 50001 (Zarządzanie energią).

Kilka przykładów z praktyki

solar
Prąd ze słońca

W 2011 r. na dachach budynków firmy SICK w miejscowościach Reute i Waldkirch zewnętrzni inwestorzy zainstalowali i uruchomili ogniwa fotowoltaiczne o łącznej powierzchni 975 m². W sumie SICK udostępnia w tym celu powierzchnię 1375 m². Co roku zainstalowane ogniwa o mocy niemal 170 kWp generują na dachach firmy SICK AG ok. 160 000 kWh energii elektrycznej.

good for the environment
Dobry efekt – także dla środowiska!

Przedsiębiorstwa z wielu branż od dawna korzystają z czujników firmy SICK do wydajnej produkcji i oszczędzania zasobów. Również w ramach własnych procesów SICK kładzie nacisk na stosowanie możliwie ekologicznych rozwiązań. Stopniowe przechodzenie na wodne systemy lakierowania pozwala zmniejszyć emisję rozpuszczalników o nawet 3,5 tony – i to rocznie!

electronics manufacturing
Wysokie standardy w produkcji elektroniki

Niezawodna i wydajna elektronika jest podstawą czujników firmy SICK. Również w tym niełatwym procesie produkcyjnym stosowane są procedury bezpieczne dla środowiska. Jeszcze w 2006 r. w firmie SICK zatwierdzono proces lutowania bezołowiowego, który może być wykorzystywany przy tworzeniu nowych produktów.

TOP