Funkcja PSDI w prasach: łatwe i bezpieczne zwiększanie wydajności produkcji

Dzięki funkcji PSDI (Presence Sensing Device Initiation) sterownika bezpieczeństwa Flexi Soft cyklem pracy pras ręcznych można sterować w trybie taktowym za pośrednictwem optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa. Gdy tylko pracownik wyjmie dłoń z miejsca niebezpiecznego, prasa jest automatycznie uruchamiana ponownie. Rozwiązanie to eliminuje konieczność przełączania oburęcznego, a zarazem zapewnia wyraźne korzyści w zakresie ergonomii pracy i bezpieczeństwa pracownika oraz umożliwia wykorzystanie maszyny w znacznie większym stopniu.

Zróżnicowane obszary zastosowania rozwiązania

  • Ciągłe procesy załadunku i rozładunku maszyny przez pracownika
  • Procesy kształtowania metalu (wytłaczanie, wykrawanie, gięcie, fazowanie), montaż części, spawanie, klejenie, cięcie
  • Produkcja wielkoseryjna, np. w przemyśle samochodowym i elektronicznym
  • Zastosowania w prasach o sile nacisku do 400 t


Nasze rozwiązania do zastosowań PSDI