Contact
Feedback

DRIVING YOUR INDUSTRY 4WARD – intelligente sensoren als fundament voor industrie 4.0

Technologische vooruitgang is altijd een voorwaarde voor industriële veranderingen. De op data gebaseerde, in netwerken geïntegreerde en zichzelf sturende waardeketen in productie en logistiek vormt het hoogtepunt van technologische innovaties in de afgelopen jaren. Deze ontwikkeling vatten wij samen onder het begrip de vierde industriële revolutie.

Informatieverschaffing voor industriële processen

De toekomst is nu. De vierde industriële revolutie is in volle gang. Wereldwijd! In een netwerk met elkaar verbonden productie- en besturingsprocessen in complexe machineomgevingen zijn geen toekomstmuziek meer. De basis voor dynamische, realtime optimaliserende en zichzelf organiserende industriële processen is de verschaffing van informatie en de verdere verwerking ervan. Sensoren zijn als dataleveranciers onontbeerlijk voor de intelligente fabriek. Als sensorexpert staat SICK daarom in de eerste rij. Sensoren zijn de voorde voor succesvolle realisatie van industrie 4.0.

Sensoren verwerken meetgegevens tot informatie

Als bouwstenen van de toekomst ageren SICK-sensoren intelligent en kunnen de verzamelde meetgegevens zelf verder verwerken en zelfstandig doorsturen. En SICK ontwikkelt zich steeds verder op het gebied van netwerkintegratie en datatransmissie. Wij bieden onze klanten een doelgerichte, toepassingsspecifieke gegevensverzameling met individuele configuratie voor geoptimaliseerde en efficiënte productieprocessen. Hierop kunnen we samen verder bouwen!

Industrie 4.0 met intelligente sensoren van SICK

 

Focus op de vierde industriële revolutie

De op data gebaseerde, in netwerken geïntegreerde en zichzelf sturende waardeketen in productie en logistiek vormt het hoogtepunt van technologische innovaties in de afgelopen jaren.

Op weg naar de vierde industriële revolutie

 

 

Netwerkintegratie en digitalisering van de productie

De communicatie verandert. In de glazen productie communiceren machines via intelligente sensoren zowel met elkaar als direct met ethernet of de cloud. Het fabrieksnetwerk wordt zo realiteit.

De nieuwe communicatieniveaus

 

Intelligente sensoren in het fabrieksnetwerk

Het fabrieksnet is voorwaarde voor industrie 4.0. Iedere sensor, iedere machine en alle betrokken mensen kunnen op ieder moment onderling en met elkaar communiceren. Geheel nieuwe toepassingen maken dit mogelijk.

Op weg naar het fabrieksnetwerk

Datasoevereiniteit en datazekerheid

De productiegegevens zijn het kapitaal van iedere onderneming. Bescherming tegen datamanipulatie en definitie van gecontroleerde verdere verwerking maken deel uit van de systeemoplossingen van SICK aan het begin van de in netwerken geïntegreerde waardeketens.

Meer dataveiligheid

 

Meer bouwstenen voor industrie 4.0

Heeft u nog vragen of wilt u individueel advies?

Neem dan contact met ons op 

Naar boven