Datasoevereiniteit en datazekerheid

Datensouveränität und Datensicherheit
Datensouveränität und Datensicherheit

De productiegegevens zijn het kapitaal van iedere onderneming. Daarom zijn ze zo belangrijk voor het succes van de onderneming en moeten bijzonder goed worden beschermd. Producten en systeemoplossingen van SICK staan helemaal aan het begin van het waardeketennetwerk.

Afgezien van de mens zijn sensoren in de productie de enige dataleverancier en hun veiligheid bepaalt het verdere succes van de netwerkprocessen.

Vertrouwen in de nieuwe techniek

Daarom zijn voor SICK twee dingen belangrijk: In de eerste plaats moeten de verzamelde gegevens op ieder moment tegen manipulatie beschermd zijn. In de tweede plaats moet duidelijk bepaald zijn wie deze gegevens in de verdere waardeketen op welke wijze verder mag verwerken. Dit vatten wij samen onder het trefwoord datasoevereiniteit.

Aanvullend op de data verzamelende sensoren als fysieke voorwaarde voor de industrie 4.0 is de datasoevereiniteit ook van psychologisch belang. Alleen bedrijven die de veiligheid van uw netwerken vertrouwen zullen bereid zijn gegevens aan te leveren.

Samen voor datasoevereiniteit zorgen

Om het potentieel van Industrie 4.0 te kunnen realiseren, moet het netwerk van de spelers verder gaan dan de grenzen van de eigen productie. De processen van toeleveranciers, producenten en klanten moeten automatisch in elkaar grijpen. Daarbij is datasoevereiniteit de sleutel tot succes. Veel bedrijven vinden de cloudtoepassingen hier nog niet voldoende doorontwikkeld om dataveiligheid te kunnen garanderen. Om onafhankelijk te worden van commerciële cloudaanbieders en het onderwerp dataveiligheid voor de klanten voor te bereiden was SICK betrokken bij het initiatief International Data Space Association.

SICK maakt deel uit van de International Data Space

International Data SpaceEen succesvol datamanagement is de basis voor het functioneren van industrie 4.0. Alleen veilige gegevens kunnen visie omzetten in realiteit. Het gezamenlijke initiatief van de Fraunhofer Gesellschaft en verschillende bedrijven, ondersteund door het Duitse ministerie voor onderwijs en onderzoek, wil tegen de achtergrond van industrie 4.0 een veilige dataruimte scheppen waarin bedrijven uit diverse branches en van verschillende groottes hun data soeverein kunnen exploiteren.

Meer informatie