Privacyverklaring

SICK is blij met uw bezoek aan onze website en uw interesse in onze onderneming, onze producten en onze diensten. Wij vinden de bescherming van uw privacy belangrijk en wij willen graag dat u zich bij het bezoek aan onze website veilig voelt. Daarom leggen wij u graag uit welke informatie wij tijdens uw bezoek aan onze website verwerken.

 • Bezoek van onze website
  Verantwoordelijke SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch, Germany
  Doel van de verwerking Beschikbaarstelling van website
  Categorieën van de gegevens
  • IP-adres van de gebruiker
  • Datum en tijd van de aanvraag
  • Inhoud van de vereiste (concrete pagina)
  • Toegangsstatus/HTTP-Statuscode
  • hoeveelheid overgedragen gegevens
  • Website, van waar de opvraag komt
  • Besturingssysteem van de gebruiker
  • Taal en versie van de browsersoftware evt.
  • Zakelijke contactgegevens zoals naam, voornaam, e-mail, telefoonnummer
  • Inhoud van de communicatie
  Wettelijke grondslag Art. 6 (1) f) DS-GVO - Bedrijfsbelangen
  Bedrijfsbelangen SICK wil de onderneming en het product- en dienstenportfolio presenteren op websites op internet. Verder wil SICK de stabiliteit en veiligheid van zijn website garanderen en vooral ongebruikelijke activiteiten op de websites kunnen ontdekken en begrijpen.
  Gevolgen bij niet-beschikbaarstelling De verstrekking van persoonsgegevens is wettelijk of contractueel niet voorgeschreven. Bij niet-beschikbaarstelling is de beantwoording aan het doel niet mogelijk.
  Opslagduur 21 dagen
  Gegevensbron Wij verwerken uitsluitend gegevens die u rechtstreeks aan ons beschikbaar heeft gesteld.
  Ontvanger van de gegevens
  Doorgifte naar derde landen Alle aan derde landen overgedragen gegevens worden geanonimiseerd zodat wij geen persoonlijke gegevens aan derde landen doorgeven.
  Logica van de geautomatiseerde beslissing Wij nemen geen geautomatiseerde beslissingen.

   

 • Cookies

  Cookies

  Wanneer u onze internetpagina's bezoekt, slaan wij informatie in de vorm van een ‘cookie’ op uw computer op. Cookies stellen ons bijvoorbeeld in staat om een website aan te passen aan uw interesses of om uw winkelmandje op te slaan, om u dit bij een volgend bezoek nog beschikbaar te kunnen stellen. Wanneer u niet wilt dat wij uw computer herkennen, stel dan uw browser zo in dat hij cookies van de harde schijf van uw computer verwijdert, alle cookies blokkeert of u waarschuwt voordat een cookie wordt opgeslagen. Hoe dit meer in detail werkt kunt u lezen in de gebruiksaanwijzing van uw browser. Indien u deze instelling wijzigt, kan dit tot functionele beperkingen bij het gebruik van onze internetpagina's leiden.

  Wij bieden u de mogelijkheid in het kader van Consent Management (‘Cookie Banner’) om toegepaste cookies op onze internetpagina te beheren. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de daar genomen beslissing te wijzigen en vervolgens uw toestemming te verlenen of in te trekken. U kunt hier het beheer van de cookie-toestemming openen.

   

 • Online formulieren
 • Online-Events

  Online-Events

  Verantwoordelijke SICK B.V., Postbus 186, 3720 AD Bilthoven, Netherlands
  Doel van de verwerking Online-Events
  Categorieën van de gegevens
  • Contactgegevens
  Wettelijke grondslag Art. 6, lid 1, sub b AVG  - Contractuele relatie
  Bedrijfsbelangen -
  Gevolgen bij niet-beschikbaarstelling Het verstrekken van persoonsgegevens is wettelijk niet voorgeschreven. Bij niet-beschikbaarstelling is de beantwoording aan het doel niet mogelijk.
  Opslagduur Wij wissen uw gegevens per omgaande na verwezenlijking van het event of op uw verzoek.
  Gegevensbron Wij verwerken uitsluitend gegevens die u rechtstreeks aan ons beschikbaar heeft gesteld.
  Ontvanger van de gegevens
  • Webhoster
   • SICK AG
  • Organisator (de organisator blijkt uit het registratieformulier en is doorgaans een dochteronderneming van de SICK-groep)
  Doorgifte naar derde landen Indien de organisator is gevestigd in een derde land waarvoor de Commissie geen adequaatheidsbesluit heeft genomen, dan vindt de doorgifte plaats op grond van artikel 49, lid 1, sub b van de AVG of artikel 49, lid 1, sub c van de AVG.
  Logica van de geautomatiseerde beslissing Wij nemen geen geautomatiseerde beslissingen.

   

 • Newsletter

  Newsletter

  Responsible SICK B.V., Postbus 186, 3720 AD Bilthoven, Netherlands
  Purpose of processing Provision of subscribed news for users
  Categories of data
  • Business contact data
  Legal basis Art. 6 (1) a) GDPR
  Legitimate interest -
  Consequences of failure to provide the data The provision of personal data is not prescribed by law or contract. In the event of a failure to provide the data, the fulfilment of the purpose is not possible.
  Retention time We will delete your data immediately after you revoke your consent. You can revoke your consent at any time by contacting info@sick.nl
  Data source We only process personal data provided directly by you.
  Recipients of the data
  • Web Hoster
   • SICK AG
  • E-mail marketing provider
   • SICK AG
  Transmission in third countries We do not transfer personal data to third countries.
  Logic of the automated decision We do not use automated decisions.

   

  If you do not wish to be contacted for advertising purposes by e-mail, you can deactivate this service at any time by contacting info@sick.nl

 • Downloaden van exclusieve informatie

  Download of exclusive information

  Responsible SICK B.V., Postbus 186, 3720 AD Bilthoven, Netherlands
  Purpose of processing Provision of exclusive information to interested parties
  Categories of data
  • Business contact data
  Legal basis Art. 6 (1) a) GDPR
  Legitimate interest -
  Consequences of failure to provide the data The provision of personal data is not prescribed by law or contract. In the event of a failure to provide the data, the fulfilment of the purpose is not possible.
  Retention time We will delete your data immediately after you revoke your consent. You can revoke your consent at any time.
  Data source We only process personal data provided directly by you.
  Recipients of the data
  • Web Hoster
   • SICK AG
  • E-mail marketing provider
   • SICK AG
  Transmission in third countries We do not transfer personal data to third countries.
  Logic of the automated decision We do not use automated decisions.

   

  If you do not wish to be contacted for advertising purposes by e-mail, you can deactivate this service at any time by contacting info@sick.nl

 • Webshop

  Webshop

  Responsible SICK B.V., Postbus 186, 3720 AD Bilthoven, Netherlands
  Purpose of processing Processing of customer orders and inquiries.
  Categories of data
  • Business contact data
  • Access data
  Legal basis Art. 6 (1) b) GDPR
  Legitimate interest -
  Consequences of failure to provide the data The provision of personal data is not prescribed by law or contract. In the event of a failure to provide the data, the fulfilment of the purpose is not possible.
  Retention time We will delete your data at your request.
  Data source We only process personal data provided directly by you.
  Recipients of the data
  • Web Hoster
   • SICK AG
  Transmission in third countries We do not transfer personal data to third countries.
  Logic of the automated decision We do not use automated decisions.
 • SICK ID

  SICK ID

  Verantwoordelijke instantie SICK B.V., Postbus 186, 3720 AD Bilthoven, Netherlands
  Doel van de verwerking De SICK-ID vertegenwoordigt een centraal gebruikersaccount die u kunt gebruiken om u te registreren voor en/of gebruik te maken van verschillende digitale services die worden aangeboden door bedrijven van de SICK Groep.
  Categorieën van de gegevens
  • Contactgegevens
  • Betalings-/factuurinformatie
  • Toestemming voor documenten
  • IP-adres
  • Logboekbestanden
  Wettelijke grondslag
  • AVG art. 6 (1) b) – Belangenafweging
  • AVG art. 6 (1) c) - wettelijke verplichting
  • AVG art. 6 (1) f) - Bedrijfsbelang
  Bedrijfsbelangen

  SICK heeft de volgende legitieme belangen:

  • Traceerbaarheid van de betreffende handelingen in het bijzonder in geval van manipulatie of bij conflicten.
  Gevolgen bij niet-beschikbaarstelling Het verstrekken van persoonsgegevens is wettelijk niet voorgeschreven. In geval van niet-beschikbaarstelling is het gebruik van onze digitale services niet of slechts in zeer beperkte mate mogelijk.
  Opslagduur

  Wij bewaren uw persoonlijke gegevens voor de duur van onze contractuele relatie, d.w.z. gedurende de looptijd van de SICK-ID-gebruiksvoorwaarden, en zorgen ervoor dat ze ofwel veilig worden verwijderd, ofwel worden geanonimiseerd en zo worden opgeslagen dat u niet meer identificeerbaar bent.

  Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens voor een langere periode bewaren, bijvoorbeeld omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn of omdat wij de gerechtvaardigde mening hebben dat er een juridisch geschil met u dreigt.

  Gegevensbron Wij verwerken alleen gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt.
  Ontvanger van de gegevens

  Taakverwerker:

  SICK AG

  Erwin-Sick-Straße 1

  79183 Waldkirch

  Doorgifte naar derde landen Wij geven geen persoonsgerelateerde gegevens door aan derde landen.
  Logica van de geautomatiseerde beslissing Wij nemen geen geautomatiseerde beslissingen.

   

 • Chat

  Chat

  Verantwoordelijke SICK B.V., Postbus 186, 3720 AD Bilthoven, Netherlands
  Doel van de verwerking Contact opnemen via chat
  Categorieën van de gegevens
  • Zakelijke contactgegevens: naam, e-mailadres
  • Chatprotocol
  • URL van de eerder bezochte website op sick.com
  • Datum en tijd van de chatoproep
  Wettelijke grondslag
  • Art. 6 (1) a) AVG - Toestemming
  • Art. 6 (1) f) AVG - Bedrijfsbelangen
  Bedrijfsbelangen

  Om u optimaal te kunnen adviseren is een identificatie van uw kant absoluut vereist. Zodra u een chat start, worden uw gegevens naam en e-mail adres opgevraagd. 

  Uw persoonsgegevens en de chatgeschiedenis worden 3 maanden na beëindiging van de chat gewist, om het voor u mogelijk te maken de chat na een onderbreking te hervatten.

  Alleen bij een uitdrukkelijke toestemming, uw gegevens op te slaan, wordt de hele chatgeschiedenis langer bewaard. Zo kan bij een hernieuwd contact worden verwezen naar het vorige chatgesprek. Dit dient ervoor, om u uitgebreide uitleg over de geschiedenis te kunnen besparen.

  Gevolgen bij niet-beschikbaarstelling De beschikbaarstelling van persoonsgegevens is wettelijk of contractueel niet voorgeschreven. Bij een niet-beschikbaarstelling is de communicatie via chat niet mogelijk.
  Opslagduur

  Wij wissen uw persoonsgegevens 3 maanden na beëindiging van de chat. Wij verwerken chatprotocollen voor analysedoeleinden over het gebruik van de chat en de behoefte aan advies over onze producten en diensten.

  Indien u ons daarvoor toestemming geeft, bewaren wij de chatgeschiedenis tot 5 jaar, om u optimaal te kunnen ondersteunen.

  Gegevensbron Wij verwerken gegevens, die u direct beschikbaar stelt.
  Ontvanger van de gegevens
  Webhoster:
   
  SICK AG
  Erwin-Sick-Straße 1
  79183 Waldkirch
  Germany
  Doorgifte naar derde landen Wij geven geen persoonsgerelateerde gegevens door aan derde landen.
  Logica van de geautomatiseerde beslissing Wij nemen geen geautomatiseerde beslissingen.

   

 • Function Block Factory

  Function Block Factory

  Verantwoordelijke SICK B.V., Postbus 186, 3720 AD Bilthoven, Netherlands
  Doel van de verwerking Het beschikbaar stellen van een op software gebaseerde dienst voor geautomatiseerd aanmaken van PLC-functieblokken
  Categorieën van de gegevens
  • E-mailadres
  • Aangemaakte configuraties
  • Tijdpunt van het aanmaken
  • Aangemaakte bibliotheken
  Wettelijke grondslag Art. 6 (1) b) AVG - Belangenafweging
  Bedrijfsbelangen

  -

  Gevolgen bij niet-beschikbaarstelling De beschikbaarstelling van de persoonsgerelateerde gegevens is wettelijk niet voorgeschreven. Bij niet-beschikbaarstelling is het aanmaken en beschikbaar stellen van een functieblokbibliotheek niet mogelijk.
  Opslagduur

  Wij bewaren uw gegevens zo lang op als u wilt of totdat wij deze zelfstandig verwijderd hebben.

  U kunt de gegevens op zijn vroegst na afloop van de garantieperiode verwijderen.

  Gegevensbron Wij verwerken alleen gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt.
  Ontvanger van de gegevens

  SICK AG

  Erwin-Sick-Straße 1

  79183 Waldkirch

  Doorgifte naar derde landen Wij geven geen persoonsgerelateerde gegevens door aan derde landen.
  Logica van de geautomatiseerde beslissing Wij nemen geen geautomatiseerde beslissingen.

   

 • Beveiligingsmeldingen en aanvragen

  Beveiligingsmeldingen en aanvragen

  Verantwoordelijke instantie SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch, Germany
  Doel van de verwerking Verwerking van beveiligingsmeldingen en aanvragen.
  Categorieën van de gegevens E-mail communicatie
  Wettelijke grondslag Art. 6 (1) f) AVG
  Bedrijfsbelangen De verstrekte persoonsgerelateerde gegevens zijn nodig voor de verwerking van het gemelde incident en voor de dienstverlening.
  Gevolgen bij niet-beschikbaarstelling De beschikbaarstelling van uw persoonsgerelateerde gegevens is wettelijk of contractueel niet voorgeschreven. Bij niet-beschikbaarstelling kan onder bepaalde omstandigheden een aanvraag of melding niet worden verwerkt.
  Opslagduur De gegevens worden een maand na voltooiing van het proces verwijderd.
  Gegevensbron Wij verwerken uitsluitend gegevens die u rechtstreeks aan ons beschikbaar heeft gesteld.
  Ontvanger van de gegevens Er vindt geen gegevensoverdracht aan derden plaats.
  Doorgifte naar derde landen Wij geven geen persoonsgerelateerde gegevens door aan derde landen.
  Logica van de geautomatiseerde beslissing Wij nemen geen geautomatiseerde beslissingen.
 • Resetten van veilige wachtwoorden op SICK-producten
  Verantwoordelijke SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch, Germany
  Doel van de verwerking Resetten van veilige wachtwoorden op SICK-producten
  Categorieën van de gegevens
  • Contactgegevens
  • Wettelijke grondslag
  • AVG art. 6 (1) b) – Belangenafweging
  • ProdHaftG §13 – Vervallen van aanspraken
  • HGB (“Handelsgesetzbuch”: Duits wetboek van handel) §257 – Bewaring van documenten
  • §197 BGB – 30-jarige verjaringstermijn (veiligheidscomponenten)
  Bedrijfsbelangen -
  Gevolgen bij niet-beschikbaarstelling Het verstrekken van persoonsgegevens is wettelijk niet voorgeschreven. Bij niet-beschikbaarstelling is het genereren van resetwachtwoorden niet mogelijk.
  Opslagduur Wij bewaren uw gegevens gedurende 30 jaar, indien het een veiligheidscomponent betreft. Anders bewaren we uw gegevens 10 jaar.
  Gegevensbron Wij verwerken alleen gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt.
  Ontvanger van de gegevens Er vindt geen gegevensoverdracht aan derden plaats.
  Doorgifte naar derde landen Wij geven geen persoonsgegevens door aan derde landen.
  Logica van de geautomatiseerde beslissing Wij nemen geen geautomatiseerde beslissingen.

   

   

 • Uitvoering zakelijke activiteiten

  Uitvoering zakelijke activiteiten

  Verantwoordelijke

  SICK B.V., Postbus 186, 3720 AD Bilthoven, Netherlands

  Doel van de verwerking

  Het uitvoeren van zakelijke activiteiten ter voorbereiding van precontractuele maatregelen op uw verzoek en het nakomen van contractuele verplichtingen

  Categorieën van de gegevens

  Contactgegevens

  Wettelijke grondslag

  - Art. 6 (1) b) AVG - Contractuele relatie

  Bedrijfsbelangen

   -

  Gevolgen bij niet-beschikbaarstelling

  Het verstrekken van persoonsgegevens is wettelijk niet voorgeschreven. Bij niet-beschikbaarstelling is de beantwoording aan het doel niet mogelijk.

  Opslagduur

  Wegens de lange levensduur van onze oplossingen en diensten kan het tijdstip van het einde van een zakelijke relatie niet worden gelijkgesteld aan de levering van de oplossing of dienst. In het kader van project- en systeemactiviteiten kan er bovendien, gezien de complexiteit en de duur van de voorbereiding van de zakelijke activiteiten (bv. door goedkeuringsprocedures), een aanzienlijke periode verstrijken tussen de afzonderlijke contacten met u, zodat wij ervan uitgaan dat onze actieve zakelijke relaties met u doorgaans meerdere jaren duren.

  Uw persoonsgegevens worden daarom bewaard tot 5 jaar na het laatste contact, aangezien zo lang wordt uitgegaan van een zakelijke relatie. Indien wij nog andere wettelijke verplichtingen hebben om de gegevens te bewaren dan kan de bewaartermijn langer zijn dan deze periode.

  Gegevensbron

  Wij verwerken alleen gegevens die u ons rechtstreeks ter beschikking stelt of die wij verzamelen in het kader van onze zakelijke relatie met u.

  Ontvanger van de gegevens

  SICK AG, Erwin-Sick-Str. 1, 79183 Waldkirch

  Doorgifte aan derde landen

  Wij geven geen persoonsgegevens door aan derde landen

  Logica van de geautomatiseerde beslissing

   Wij nemen geen geautomatiseerde besluiten

   

 • Klantrelatiebeheer

  Klantrelatiebeheer

  Verantwoordelijke

  SICK B.V., Postbus 186, 3720 AD Bilthoven, Netherlands

  Doel van de verwerking

  Uitvoering van maatregelen voor klantrelatiebeheer

  Categorieën van de gegevens

  Officiële contactgegevens, contactactiviteiten en tijdstip van contact

  Wettelijke grondslag

  - Art. 6 (1) f) AVG - Bedrijfsbelangen

  Bedrijfsbelangen

  SICK heeft een rechtmatig belang om zijn klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn en om maatregelen uit te voeren voor de voorbereiding en het uitvoeren van zaken. Hiervoor heeft SICK informatie nodig over de interesses en behoeften van zijn klanten, over de klanthistorie, over de algemeen bestaande zakelijke relatie, over de deelname van de klant aan evenementen zoals webinars en handelsbeurzen, en over alle contactactiviteiten. 

  Gevolgen bij niet-beschikbaarstelling

  Het verstrekken van persoonsgegevens is wettelijk niet voorgeschreven. Bij niet-beschikbaarstelling is de beantwoording aan het doel niet mogelijk.

  Opslagduur

  Wegens de lange levensduur van onze oplossingen en diensten kan het tijdstip van het einde van een zakelijke relatie niet worden gelijkgesteld aan de levering van de oplossing of dienst. In het kader van project- en systeemactiviteiten kan er bovendien, gezien de complexiteit en de duur van de voorbereiding van de zakelijke activiteiten (bv. door goedkeuringsprocedures), een aanzienlijke periode verstrijken tussen de afzonderlijke contacten met u, zodat wij ervan uitgaan dat onze actieve zakelijke relaties met u doorgaans meerdere jaren duren.

  Uw persoonsgegevens worden daarom bewaard tot 5 jaar na het laatste contact, aangezien zo lang wordt uitgegaan van een zakelijke relatie. Indien wij nog andere wettelijke verplichtingen hebben om de gegevens te bewaren dan kan de bewaartermijn langer zijn dan deze periode.

  Gegevensbron

  Wij verwerken alleen gegevens die u ons rechtstreeks ter beschikking stelt of die wij verzamelen in het kader van onze zakelijke relatie met u.

  Ontvanger van de gegevens

  SICK AG, Erwin-Sick-Str. 1, 79183 Waldkirch

  Doorgifte aan derde landen

  Wij geven geen persoonsgegevens door aan derde landen

  Logica van de geautomatiseerde beslissing

  Wij nemen geen geautomatiseerde besluiten

   

Uw rechten

U heeft het recht

 • van inzage in uw persoonsgegevens;
 • op rectificatie van uw persoonsgegevens;
 • op wissen of blokkering van uw persoonsgegevens;
 • van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • op herroepen van uw toestemming vanaf dat moment, indien de verwerking van uw persoonsgegevens op uw toestemming berust; alsmede
 • op het indienen van een klacht bij een autoriteit voor gegevensbescherming, indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens ingaat tegen het privacyrecht.

Neem daarvoor contact op met onze functionarissen voor de gegevensbescherming. Wij zullen op passende wijze reageren op alle aanvragen.

SICK B.V.
Postbus 186
3720 AD Bilthoven
Netherlands
info@sick.nl

Wijziging van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om de privacyverklaring te allen tijde aan de geldende vereisten aan te passen. De actuele privacyverklaring is op onze website op elk moment opvraagbaar.