Kestävä kehitys SICKin toiminnassa

Toimiva ympäristö on samalla perusta ja tavoite kestävälle toiminnallemme

Ympäristön ja ihmisten suojeleminen, pysyvät työpaikat pitkäaikaisen taloudellisen menestyksen ansiosta ja vastuun kantaminen yhteiskunnasta: Nämä ovat olleet SICKin kestävyystavoitteita jo yrityksen perustamisvuodesta 1946 lähtien. Perheyrityksenä kestävyydellä on SICKillä pitkä perinne. Kestävä toiminta on itsestäänselvyys ja samalla olennainen osa yrityksen toimintafilosofiaa.

Ilmastonmuutos ja resurssien niukkuus edellyttävät kaikilta yhteiskunnan toimijoilta aktiivista toimintaa. SICK on tietoineen vastuustaan yrityksenä ja tukee kestävyysstrategiallaan ekologisuuden pitkäaikaista suojelua.

SICK Sustainability Image
Vahvan tai
ekologisen kestävyyden malli

Kestävä kehitys ei ole mahdollista ilman toimivaa ympäristöä. Siksi integroimme ekologisuuden kaikkiin olennaisiin prosesseihin ja liiketoimialoihin, joilla on vaikutusta kestävyyteen. SICK haluaa kantaa sen myötä vastuuta niin kutsutusta ”ekologisesta kestävyydestä”. Haluamme tehdä työtä henkilökuntamme, yhteiskunnan ja ympäristöä säästävän taloudellisen menestyksen eteen ja samalla toimia yhteistyössä muiden kanssa elämisen arvoisen tulevaisuuden eteen.

Dr. Erwin Sick image

Company founder Dr. Erwin Sick developed a device for flue gas monitoring as early as 1956 – long before the environmental movement. The emission monitoring solution was intended to help protect our health and the environment from damage caused by emissions. His pioneering spirit in environmental measurement technology continues to shape our commitment to the environment and human well-being.

Dr. Erwin Sick, Company founder

”Ilmastonmuutos ja resurssien niukkuus edellyttävät aktiivista toimintaa. Yhdessä tiede- ja teollisuuskumppaneidemme kanssa kehitämme jatkuvasti ratkaisuja vastuullista, puhdasta tulevaisuutta varten. Tällöin avaintekijöitä ovat päästöjen vähentäminen toimipaikoissamme uusiutuvan energian avulla sekä CO2-päästöjen minimointi toimitusketjussa. Technology for good: olemme omistautuneet kokonaisvaltaisen ympäristöystävällisyyden vaatimusten täyttämiselle.”

Nicole Kurek, SICK AG:n People & Culture -johtokunnan jäsen

Timeline image
Timeline image

Kestävään kehitykseen perustuva toiminta on edellytys taloudelliselle menestykselle. SICK kantaa vastuuta ekologisesta kestävyydestä ja vastaa siten yhä tärkeämpiin kysymyksiin koskien ympäristön- ja ilmastonsuojelua sekä resurssien niukkuutta. Kestävyysstrategiamme sopii yhteen YK:n olennaisten kestävyystavoitteiden kanssa ja asettaa ekologisuuden kaiken toiminnan tavoitteeksi.

Lisätietoja

SICK toimii tiiviissä yhteistyössä yliopistojen, korkeakoulujen ja instituuttien kanssa ja siten omalta osaltaan edistää tutkimustyötä ja tekniikan tason edelleen kehittämistä. SICK luo työpaikkoja myös yrityksen ulkopuolella. Alihankkijayritykset otetaan mukaan kehitys-, hankinta- ja palveluprosesseihin alusta alkaen. Suuri toimitusvarmuus tekee SICKistä maailmanlaajuisesti luotettavan partnerin.

Lisätietoja

Yrityksen perustaja Dr. Erwin Sick oli ympäristömittaustekniikan pioneeri jo 1950-luvulla. Älykkään anturiteknologian käytöllä ympäristön suojelemiseksi ja terveyden edistämiseksi onkin siksi pitkä historia yrityksen toiminnassa. Kestävyys edistää innovaatioita. Ja yrityksemme tuoteinnovaatiot auttavat asiakkaita ympäri maailmaa saavuttamaan heidän omat kestävyystavoitteensa.

Lisätietoja

Otamme vastuumme luotettavana työnantajana hyvin vakavasti. Nykyään ammattihenkilöstö ja johtajisto valitsee työpaikkansa hyvin tietoisesti. Siksi SICKin henkilöstöosastolla on tärkeä rooli yrityksen toiminnassa. Siten varmistamme SICKille tulevaisuuden ammattitaitoisen työvoiman.

Lisätietoja