Kontakt
Feedback

Konfliktmineraler

Især den langvarige væbnede konflikt i den Demokratiske Republik Congo og de omkringliggende stater finansieres gennem udvindingen af bestemte råstoffer. Her kontrollerer militserne råstofminerne og sælger de udvundne, såkaldte konfliktmineraler (især guld, tantal, wolfram og tin - “3TG-mineraler”) til hele verden under svære krænkelser af menneskerettighederne.

 

I USA er nogle virksomheder lovmæssigt forpligtet til at indberette, om og i hvilket omfang de indkøber 3TG-mineraler fra konfliktregionen. Formålet er, at sikre, at der fremover udelukkende vil blive indkøbt og handlet med konfliktfrie 3TG-mineraler, hvilket primært skal nås ved hjælp af et system af certificerede smeltemasser. Også det pågældende EU-direktiv om konfliktmineraler forudsætter en indberetnings- og certificeringspligt for smelteværker og raffinaderier såvel som storimportører af råstoffer.

 

SICK er hverken underlagt USA’s eller EU’s indberetningspligt. Alligevel anerkender SICK den bagvedliggende målsætning - nemlig at undgå at finansiere militante, menneskerettighedskrænkende grupper - og bidrager udtrykkeligt til at nå målsætningen. SICK bestræber sig på, fremover kun at anvende konfliktfrie 3TG-mineraler til sine egne produkter og bakker inden for denne ramme udtrykkeligt op om etableringen af RMI’s (Responsible Minerals Initiative) program RMAP (Responsible Minerals Assurance Process).

 

Opad