Sensorer styrer de samarbejdende robotters fremtid

17-09-2019

Videreudviklingen af små effektive robotter, der kan anbringes fleksibelt og samarbejde med mennesker, sker i en voldsom fart. Her er sensorer fra SICK en vigtig faktor. Intelligente sensorer spiller en vigtig rolle ved både justeringen og positioneringen af mobile cobotter og den sikre overvågning af deres omgivelser. Letvægtscobotter, der kører hen til deres arbejdsposition på førerløse trucks og positionerer sig selv, er den nyeste trend. På den måde bliver fleksibelt arbejde uden indhegninger mere og mere standard i robotteknologien og det nye grundlag for velfungerende automatisering.

Sensor solutions for cobots
Sensor solutions for cobots

De tider, hvor sameksisterende robotteknologi udgjorde størstedelen af de industrielle robotanvendelser udelukkende med faste beskyttelsesanordninger, er et overstået kapitel. Mindre og mere fleksible systemer øger udbuddet med mange forskellige anvendelser. Der er især fokus på mobile cobotter med en vægt på op til ca. til 15 kg, som er monteret på førerløse transportsystemer. Her anvendes SICKs samlede spektrum af sensorløsninger til robotteknologien og mobile platforme: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling, positionering, registrering af omgivelserne og sikkerhed.

 

Cobotter og mobile platforme bliver til en og samme ting

Samarbejdende robotters fordele er åbenlyse. De egner sig især til fleksible anvendelser, som også kan anvendes midlertidigt i produktionslinjer. I den sammenhæng kan man vælge at bygge cobotterne fast ind i produktionslinjerne eller nu også montere dem på mobile platforme. Det øger produktiviteten yderligere, idet tiden til etablering af cobotter på arbejdspladsen reduceres drastisk. Højdepunktet er, at SICKs sensorløsninger allerede kommer i brug, når cobotten kører hen til sin arbejdsplads, og mens den positioneres sikkert. Kombineret med førerløse transportsystemer opstår der på den måde mobile enheder, der selvstændigt finder en sikker position og selv foretager korrektion af deres base ved hjælp af robotstyringssystemer. Robotstyringssystemer som PLR, men også alle andre robot-vision-systemer fra SICK er særdeles velegnede til formålet.

På vejen hen til deres positioner skal de mobile platforme og cobotterne køre gennem delvist snævre produktionsveje uden at udgøre en risiko for personer og maskiner. Tilsvarende sensor- og systemløsninger fra SICK er med til at beskytte mennesker og materiel mod kollisioner og indsamler samtidigt alle nødvendige data til pålidelig og fleksibel navigation af førerløse trucks. Gennem omkobling af beskyttelsesfelter kan køretøjerne også køre ved store hastigheder, selv i kurver.

 

Samarbejdet begynder i fællesskabet

Også det såkaldte Robot Operating System (ROS) kan anvendes til effektiv implementering af cobot-løsningen. ROS er et Open Source Framework, der er udviklet i universitetsmiljøet. På grund af det meget aktive fællesskab har det i de senere år vundet indpas i industrielle anvendelser verden over. Også her arbejder SICK i takt med tiden og i øjenhøjde med sine partnere, der vækker cobotterne til live ved hjælp af ROS. Frem for alt er det en væsentlig fordel for mindre og mellemstore virksomheder, fordi de kan spare omkostninger og ressourcer til udvikling.

Sensor solutions for cobots
Sensor solutions for cobots

 

Robotter uden indhegning, sensorer uden grænser

Cobotter har som regel meget fleksible bevægelser på grund af deres grader af frihed. Når de anvendes, er der derfor behov for en hel vifte af sensorløsningen til at sikre hele arbejdsrummet. Med sin omfattende portefølje tilbyder SICK løsninger til alle områder: Laserscannere giver både sikker positionering af cobotten i rummet og af arbejdere, der opholder sig i nærheden. Det omfatter overvågningen af omgivelserne ved hjælp af sikkerhedslaserscannere. De bevirker, at hastigheden sænkes, når en person nærmer sig. Også en automatisk genstart efter et totalt stop er en del af løsningen – helt uden at arbejderen skal gribe ind manuelt. Desuden giver de motor-feedbacksystemer, der er bygget ind i cobotten, pålideligt og sikkert robotarmens position videre til styringen. På basis af disse data overvåges det samlede kartesiske arbejdsområde sikkert helt hen til End-of-Arm Tooling.

 

Blikket fast rettet mod den sidste mil

Ligesom i logistikken anvender man også billedet ”den sidste mil” inden for robotteknologien. Logistikerne taler så om de sidste trin af overdragelsen af en vare til kunden, en proces, der forløber helt automatisk. I robotteknologien beskriver ”den sidste mil” den store udfordring, der består i, at man også kan bruge robotten sikkert og kontrollerbart helt til sidste millimeter af anvendelsen. Især ved fint justerede cobotter, der arbejder frit og uden beskyttelseshegn, er det en stor kunst at kunne leve op til disse krav. Det er samspillet mellem mange sensorer, især motor-feedbacksystemer, der muliggør sikker og problemfri End-of-Arm Tooling ved griberen. Snart skal nye End-of-Arm-Tooling-løsninger endog helt kunne forhindre, at arbejderne beskadiger deres hænder. I forbindelse med Robot Vision anvendes her kamerabaserede 2D- og 3D-løsninger – dvs. en slags ”Cobot Vision“, som gør, at SICK har fuldt overblik over den sidste mil.

 

 

Sensorløsninger til robotteknologien og mobile platforme:

Samarbejde i øjenhøjde – sensorløsninger til robotteknologi fra SICK

Industri 4.0 tager fart: Vore sensorløsninger til mobile platforme

Josef Zimmermann
Josef Zimmermann

Josef Zimmermann 

Technical Industry Manager Robotics

Som Technical Industry Manager har Josef Zimmermann beskæftiget sig intensivt med emnet robotteknologi siden 2010. Han startede som applikationsingeniør hos SICK i afdelingen for lasermåleteknik og netværksteknologier i år 2000. Navigation af autonome køretøjer og projekter inden for industri- og servicerobotteknologien udgjorde allerede på et tidligt tidspunkt berøringspunkter til hans nuværende opgaveområde.

 

Har du flere spørgsmål?

Kontakt vores eksperter

Mobile Robotter:
Move into new dimensions

Robotteknologien er på vej – uanset om det er i produktionen, i logistikken eller på serviceområdet. Sensorløsninger til alle varianter af mobile robotter

Læs mere

Sensorløsninger til robotteknologi
Robotics image
Sensorløsninger til robotteknologi
Robotics image

Samarbejde i øjenhøjde

Uanset om det drejer sig om robot vision, safe robotics, end-of-arm tooling eller position feedback – SICK-sensorer sætter robotten i stand til at opfatte præcist.
Læs mere

Industri 4.0 tager fart: Sensorløsninger til mobile platforme

Med vores portefølje af modulære løsninger til mobile platforme er sporstyring, navigation, positionering, genkendelse af omgivelserne, sikkerhed og lasthåndtering opgaver, der nu er nemme at gennemføre.

Læs mere