Bæredygtighed hos SICK

Et intakt miljø er grundlaget og målet for vores engagement i bæredygtighed

At beskytte miljø og mennesker, at sikre stabile arbejdspladser gennem økonomisk succes på langt sigt og yde et bidrag til samfundet – det er, hvad SICK forstår ved bæredygtighed, lige siden selskabet blev grundlagt i 1946. Som familieforetagende har SICK en lang tradition for bæredygtighed; bæredygtighed er en selvfølge og tillige en integreret bestanddel af virksomhedsfilosofien.

Klimaforandringer og mangel på ressourcer kræver en dedikeret indsats af alle aktører i samfundet. Som virksomhed tager SICK sit ansvar alvorligt og støtter med sin bæredygtighedsstrategi den langfristede beskyttelse af økologien.

SICK Sustainability Image
Modellen til stærk eller
økologisk bæredygtighed

Hvis ikke miljøet er intakt, er bæredygtig udvikling ikke mulig. Det er årsagen til, at vi inkorporerer økologi i alle væsentlige processer og forretningsområder, der har indflydelse på bæredygtigheden. Dermed bekender SICK sig til den såkaldte ”økologiske bæredygtighed”. Vores indsats for de ansatte, selskabet og bæredygtig økonomisk succes er afledt heraf, så vi i fællesskab kan arbejde for og i en fremtid, der er værd at leve i.

Dr. Erwin Sick image

Virksomhedens grundlægger Dr. Erwin Sick udviklede allerede i 1956 – længe før man begyndte at tale om miljøbeskyttelse – en indretning til overvågning af røg. Den skulle bidrage til at beskytte helbred og miljø mod skader forårsaget af emissioner. Vores indsats for miljøets og menneskers velbefindende er stadig den dag i dag præget af hans pionerånd på området miljømåleteknik.

Erwin Sick, virksomhedens grundlægger

”Klimaforandringer og mangel på ressourcer kræver en dedikeret indsats. Vi udvikler løbende løsninger sammen med partnere inden for videnskab og industri for at skabe en bæredygtig og renere fremtid. Her spiller reduktionen af emissioner takket være vedvarende energi på vore lokaliteter samt minimeringen af CO2-emissionerne i leverandørkæden en bærende rolle. Technology for good: Udfordringen om altomfattende bæredygtighed imødekommer vi meget gerne.”

Nicole Kurek, medlem af direktionen for People & Culture hos SICK AG

Timeline image
Timeline image

Bæredygtige handlinger er forudsætninger for økonomisk succes. SICK vedkender sig sit ansvar for økologisk bæredygtighed og giver dermed et svar på den stadigt mere presserende spørgsmål om miljø- og klimabeskyttelse såvel som ressourcemanglen. Vores bæredygtighedsstrategi harmonerer med de relevante bæredygtighedsmål fastsat af de Forenede Nationer og har fokus på økologi i alt, hvad vi foretager os.

Læs mere

Gennem sit tætte samarbejde med universiteter, højere læreanstalter og institutter bidrager SICK til at fremme forskningen og udvikle det tekniske niveau. SICK skaber også arbejdspladser uden for virksomheden. Leverandører inddrages i udviklings-, indkøbs- og serviceprocesserne lige fra starten af. Leverandørernes store loyalitet gør SICK til en pålidelig partner for virksomheder verden over.

Læs mere

Selskabets grundlægger Dr. Erwin Sick var allerede en pioner inden for miljømålinger i 1950erne. Anvendelse af intelligente sensorer i forbindelse med miljø og sundhed har derfor dybe rødder i virksomheden. Innovationerne drives frem af bæredygtighed. Vore innovative produkter hjælper kunder verden over med at nå deres bæredygtighedsmål.

Læs mere

Vi tager vort ansvar som en pålidelig arbejdsgiver meget alvorligt. Fagfolk og ledere er i dag meget bevidste om deres valg af virksomhed. Derfor prioriterer SICK personalepleje meget højt. På den måde sikrer vi, at SICK også har kompetencerne i fremtiden.

Læs mere