Netværk og digitalisering i fremtidens netværksbaserede fabrik

Kommunikationen undergår en forvandling. I glasproduktionen kommunikerer maskiner og sensorer både med hinanden og direkte med Ethernet eller Cloud. Et lukket system forvandles til et åbent system. Det er imidlertid ikke kun mængden af de informationer, der forberedes direkte på stedet, som ændrer sig. Også kvaliteten løftes op på et helt nyt niveau. 

Ny datakvalitet direkte på sensoren

Informationer om produktionsanlæggenes tilstand eller dermed forbundne forudsigelser om mulige produktionsafbrydelser ved hjælp af innovative feedbacksystemer er kun et eksempel. Muligt bliver det takket være den meget hurtige øgning af datakraften, som allerede på nuværende tidspunkt kan anvendes decentralt i den såkaldte Edge, dvs. i udkanten af et netværk eller på grundlag af produktionen. Det medfører en mere fleksibel og mere dynamisk produktion, der til enhver tid kan reagere individuelt og hurtigt på kundernes krav.

Nuværende kommunikationsniveauer i en fabrik

Den kommunikationsform, der hidtil har været udbredt mellem sensorer og styringsenheder og de overordnede processtyrings-, produktions- og virksomhedsniveauer, er et lukket system. I den forbindelse kommunikerer feltenheder, dvs. sensorer og aktuatorer, med en PLC.

Kommunikationsniveauer i Industri 4.0’s tidsalder

Ved hjælp af decentral datakraft vil dataene fremover blive forarbejdet til informationer direkte i sensoren. Beslutninger træffes decentralt. Proces-, produktions- og virksomhedsrelevante informationer sendes direkte videre til Ethernet og Cloud.

Netværksbaserede informationer

Fremover vil Cloud blive vigtigere og vigtigere for styringen af de samlede processer. Den egentlige primære datakraft flyttes imidlertid mere og mere over mod Edge. Her forarbejder sensorerne de indsamlede data til informationer, der så kan behandles til den videre proces i Ethernet eller Cloud.

 

Har du spørgsmål?

Kontakt eksperterne