Hygiejniske løsninger til føde-og drikkevareindustrien samt den farmaceutiske industri

Hygiejniske sensorløsninger til forskellige udfordringer

SICKs portefølje af rustfri stålsensorer og tilbehør omfatter hygiejniske løsninger til fleksibel automation, som sikrer maskiner og processer såvel som kvalitetskontrol og identifikationsopgaver. For at skabe gennemgående og permanent sikkerhed for produkter og processer er det vigtigt at kunne løse udfordringerne vedrørende kemisk og termisk modstandsdygtighed, tæthed og konstruktivt design af sensorer af rustfrit stål såvel som overholdelse af de på markedet gældende normer. Desuden er de knyttet sammen ligesom leddene i en kæde, hvor det svageste led ville være afgørende for, om sensoren kan bruges til hygiejneapplikationer eller systemløsningen.

hygienic solutions infographic1 english


hygienic solutions infographic1 english


Washdown og hygiejnisk design: En investering, der betaler sig

hygienic solutions grafik3 hygienebereiche

hygienic solutions grafik3 hygienebereiche

Hygiejniske sensorer ”brillerer” ikke kun på grund af deres hus af rustfrit stål, men også på grund af en lang række af andre foranstaltninger, der sikrer den bedst mulige kemiske og termiske modstandsdygtighed og tæthed. SICKs rustfrie stålsensorer i hygiejnisk design er baseret på omfattende viden fra føde- og drikkevareindustrien og fra den farmaceutiske industri. Der er forskel på de krav, der stilles til industriernes forskellige hygiejniske områder. Derfor skal sensorer til områder, hvor de kommer i kontakt med produkterne, fødevareområderne og sprøjtezonerne kunne leve op til strengere hygiejnebestemmelser end sensorer til områder, hvor de ikke kommer i kontakt med produktet, samt til ikke-fødevareområder.

Område med produktkontakt

Konstruktionen og det hygiejniske design af sensorer beregnet til den farmaceutiske industri bestemmes af de strenge hygiejniske normer, der gælder for området: Med et husdesign, der aldrig har revner, har glatte overgange til frontruder, betjenings- og visualiseringskomponenter på sensoren samt afrundede kanter og skrå flader forhindres rester og dermed grobund for bakterier og andre mikroorganismer pålideligt og permanent. Ofte anvendes aggressive kemikalier såsom hydrogenperoxid til rengøringen af maskindele.

 

Fødevarezone (hygiejnezone)

Sensorer, der er designet efter hygiejnestandarderne, er konstrueret sådan, at de må anvendes i direkte kontakt med fødevarer, dvs. i en maskines hygiejnezone. Maskiner og anlæg i hygiejnisk design har ingen eller stort set ingen områder, hvor produktrester kan sætte sig fast. Færre produktvedhæftninger betyder færre ressourcer til rengøring og et mindre forbrug af rengøringsmidler, vand og energi. Anlæggets driftssikkerhed øges på grund af det mindre tidsforbrug til rengøring; det betyder en økonomisk fordel, især ved hyppige produktskift.

 

Sprøjtezonen (rengøringszonen, washdown)

Washdown betyder, at vådrengøring af en maskines sprøjtezone kan gennemføres nemt og hurtigt – og at der efter rengøringen ikke eller stort set ikke vedhæfter rester (fødevarer, rengøringsmidler eller vand) på overfladerne. Sensorer i sprøjtezonen skal derfor være modstandsdygtige over for rengøringsmidler og højtryksrensning.