Effektive løsninger til transportbånd

Et kæmpemæssigt arbejde! Mange industrier styrer bulkmaterialer i en kontinuerlig proces. Ofte udendørs i al slags vejr. For at kunne klare denne udfordring tilbyder SICK intelligente løsninger. 

 
Måle- og sensorteknik fra SICK overvåger, kontrollerer og optimerer transportanlæg, der anvendes i industrien. Heriblandt er kontaktfri måling af volumen- og masseflowet såvel som løsninger til niveaumåling og komplet transportbåndovervågning. Det kompetente samspil mellem sensorerne sparer massevis af arbejde, omkostninger og tid.   
 
Virksomheder, der forarbejder bulkmaterialer, har brug for et præcist overblik over mængden af oplagrede og transporterede varer for at sikre optimale produktionsprocesser. Det klares let og præcist med laser-volumenflowmåleren Bulkscan® LMS511. På den måde kan man beregne og opnå de optimale påfyldningsmængder  i alle tænkelige brancher: Minedrift, cement- og stålindustrien, kulfyrede kraftværker, genbrugsindustrien, havne og landbrug.
 
SICK hjælper til med arbejdet i en kontinuerlig proces:  
 
Überwachung des Förderbandbetriebs
Bulkscan® LMS511 – transport uden problemer

Overblik ovenfra. Det er det princip, Bulkscan® LMS511 arbejder efter. Laser-volumenflowmåleren registrerer desuden lastens position og beregner bulkmaterialets tyngdepunkt. Det er genialt – materialestyring uden problemer.

Bulkscan® LMS511

Registrering af, hvis noget kører skævt på transportbåndet

Hvis noget kører skævt som følge af forkert læsning, beskadiger det transportbåndet permanent. Det forhindrer den kompakte afstandsmåler Dx35 gennem overvågning af båndets sidelæns bevægelser og automatisk alarm. Virker også ved omgivende lys og støv. 

Ermitteln der Bandgeschwindigkeit
Registrering af båndhastigheden

Hvor hurtigt kører båndet rent faktisk? Inkrementalencoderen DFS60 giver en pålidelig tilbagemelding om transportanlæggets korrekte funktion – især i forbindelse med overvågning af transportbåndender uden drev. 

Absicherung von Rollenförderern
Sikring af rulletransportører

Wireafbryderen i110RP er en perfekt Safety Solution til længere transportanlæg. Den standser transportsystemet i tilfælde af fare. Fejlkilden kan hurtigt findes ved hjælp af meldekontakter. 

Har du flere spørgsmål?

Kontakt vores eksperter