Vore fokusemner

Sensorløsninger til alle varianter af mobile robotter

Mobile robots teaser

Robotteknologien er på vej – uanset om det er i produktionen, i logistikken eller i servicebranchen. Her er det navnlig de mobile robotter, der hele tiden oplever et opsving. Varianterne rækker fra AGV’er over bevægelige cobotter til autonomt kørende mobile robotter. Kort sagt: De autonome mobile robotter er fremtiden. Alt i alt gør det robotteknologien mere fleksibel og åbner op for helt nye anvendelsesområder og forretningsmodeller. For at de mobile robotter skal kunne bevæge sig sikkert og klare de talrige udfordringer, de står over for, er der brug for intelligente sensorløsninger.

Læs mere

Samarbejde med SICK i det digitale univers

SICK Digital World Image

Digitaliseringen har gjort livet lettere for os alle. Og hvordan ser det ud i forbindelse med erhvervslivet? Med et utal af digitale hjælpefunktioner, også på B2B-området, tilbyder SICK kunderne maksimal komfort. Find den løsning, der passer til dig, på vores website ved hjælp af omfattende valgmuligheder og konfigurationer – alle data kan i øvrigt hentes døgnet rundt. Benyt vores website til at hente informationer om priser og om de kan fås – eller til at bestille din løsning direkte. Sidst, men ikke mindst, tilbyder vi også attraktive online-kurser – vi er din partner overalt.


Læs mere

Produktionslogistikken bliver smart

Production Logistics Image

Produktion og intralogistik supplerer hinanden. Det, som man tidligere betragtede som to forskellige discipliner, nærmer sig hinanden mere og mere på grund af den stigende automatisering og digitalisering. Målet er her at gøre materialeflowet fra leveringen af materialet til udleveringen af det færdige produkt helt igennem transparent. At man langt om længe altid kan man vide, hvor alt er – det er forudsætningen for smart, netværksbaseret produktion.

Læs mere

2D- og 3D-billedbehandling, der kan konfigureres individuelt og nemt – takket være SICK AppSpace

Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace

Løsninger med industriel billedbehandling gør dine produktionsprocesser mere effektive og konkurrencedygtige. Men lever de også altid præcist op til dine behov? Vi tilbyder nu 2D- og 3D-vision-sensorer, der er præcist tilpasset til dine behov.

Læs mere

Creating Safe Productivity. Now.

Safety image

I digitaliseringens tidsalder er stor produktivitet for dine maskiner og anlæg samt høj fleksibilitet og automatisering afgørende konkurrencefordele. Få mest muligt ud at Safety Solutions, som får dine processer til at forløbe problemfrit, som får menneske og maskine til at blive et team – sammen med os som din partner, så ændrer vi i fællesskab grænserne for, hvad der er muligt.

Læs mere

Smarte Fluid-Power – SICK-sensorer til hydrauliske og pneumatiske systemer gør en forskel

   

Udover de servomotorer, der anvendes verden over, anvender man i dag også pneumatiske og hydrauliske systemer i mange brancher. Med sine intelligente sensorer til drev er SICK en central del af det hele. Fluid-Power-sensorer fra SICK måler i pneumatiske og hydrauliske systemer – intelligent, fleksibelt og pålideligt.

Læs mere

Effektive løsninger til transportbånd

Conveyor solutions of SICK
Et kæmpemæssigt arbejde! Mange industrier styrer bulkmaterialer i en kontinuerlig proces. Ofte udendørs i al slags vejr. For at kunne klare denne udfordring tilbyder SICK intelligente løsninger.

Læs mere

Logistik bliver smart – større effektivitet i hele forsyningskæden

 

Virksomheder står over for en stor udfordring – nemlig at handle så effektivt som muligt. Materialeflows og intralogistiske processer skal til enhver tid være tilpasset hinanden optimalt. Hvis der er noget i vejen på et punkt, påvirker det hele værdikæden – og i sidste ende også konkurrenceevnen. I forbindelse med I4.0 sørger intelligente sensorer og netværksbaserede systemer for effektive processer inden for logistikken.

Læs mere

Insidere ved mere : Med Smart Motor-sensorer i centrum

Get to the heart of things with insider information from Smart Motor Sensors

Smart Motor-sensorer gør brugerne til insidere. Så kan man ikke komme tættere på begivenhederne! Med sine Smart Motor-sensorer stiller SICK viden til rådighed direkte fra centrum af produktionen. Viden om maskiners og servomotorers tilstand, som er med til at registrere funktionsfejl tidligere og afhjælpe dem hurtigere eller helt undgå. SICK anvender hele sit knowhow for at give kunderne dette overblik og dermed sikre forebyggende vedligeholdelse. 

Læs mere

Industri 4.0 tager fart: Sensorløsninger til mobile platforme

Industry 4.0 is picking up speed: Sensor solutions for mobile vehicles and carts

Fleksibilitet opstår nu helt af sig selv: Med vores modulære løsningsportefølje til mobile platforme er sporstyring, navigation, positionering, genkendelse af omgivelserne, sikkerhed og lasthåndtering opgaver, der nu er nemme at gennemføre. Vore sensorløsninger fra SICK henvender sig til hele spektret af førerløse trucks - fra små FTS’er eller AGC’er (Automated Guided Carts) til specialiserede AGV’er (Automated Guided Vehicle).

Læs mere

Samarbejde i øjenhøjde: Sensorløsninger til robotteknologien

Working together as equals - sensor solutions for robotics

Menneske og robot rykker stadigt tættere sammen. Her spiller sensorer fra SICK en afgørende rolle. De sætter robotterne i stand til at opfatte mere præcist - forudsætningen for et samarbejde i øjenhøjde i forbindelse med alle robotteknologiens udfordringer: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling og Position Feedback.

Læs mere

More than a vision: Identifikationsløsninger

More than a vision – identification in three dimensions

 

 

RFID, laserbaserede stregkodescannere og kamerabaserede kodelæsere: For at kunne løse identifikationsopgaver virkeligt effektivt har du brug mere end en enkelt teknologi. SICK giver dig valget: SICK har i årtier været frontløber for kamera- og vision-løsninger, markedsfører på området industriel kodelæsning og innovator inden for RFID-teknologien. Uanset om de anvendes enkeltvis eller sammen i en enkelt applikation - SICK løser dine identifikationsopgaver pålideligt og effektivt ved hjælp af tre teknologier.

Læs mere

From micron to mile: Afstandsmålere og LiDAR-sensorer i alle størrelser.

Distance and LiDAR sensors From micron to mile. In all dimensions.

Mobilitet, infrastruktur, logistik eller produktion. Automatiseringen vinder uophørligt frem på alle områder. Med helt fremme: Afstandsmålere og måle- og detekteringsløsninger fra SICK. Som intelligente datakilder leverer de præcise informationer til stort set alle applikationer. Over alle afstande, i alle omgivelser. Baseret på højtudviklede teknologier og mange forskellige interfaces. 

Læs mere

Komplet netværk: Industriel kommunikation og sensorintegration

Seamlessly networked: industrial communication and sensor integration

Netværksbaserede produktions- og styringsprocesser i komplekse maskinmiljøer bestemmer den industrielle fremtid. Sensor Intelligence er en forudsætning for den meget komplekse forarbejdning af fysiske signaler til sensorinformationer. Med sensorsystemers intelligens understøtter vi allerede i dag de dynamiske, realtidsoptimerede og selvorganiserende industrielle processer.

Læs mere

The highflier in object detection

Når det hele glitrer, reflekterer og vakler, er det lige netop en opgave for de smarte fotoceller W16 og W26. De elsker udfordringer. Takket være nye teknologier registrerer de især skinnende, ujævne, perforerede og gennemsigtige objekter mere pålideligt end nogensinde før. Uønskede lysreflekser slår dem ikke ud af kurs. Objektdetektion, der kommer flyvende fra start og ikke lader sig blænde. De ved, hvad der skal til.

Læs mere

Baggage Connection: Laser-, kamera- og RFID-teknologi til sporbarhed af bagage

The baggage connection - laser, camera and RFID technology for baggage tracking

I forbindelse med bagageekspeditionen udgør end-to-end-baggage-sporbarhed en stor udfordring for flyselskaberne, lufthavnsoperatørerne og groundhandlingselskaberne. Indleverede bagageenheder skal kunne spores sikkert fra begyndelsen til slutningen af en flyrejse. SICK sætter sig som mål i fællesskab med kunden at kunne realisere komplet bagagesporbarhed i henhold til Resolution 753 fra IATA.

Læs mere

DRIVING YOUR INDUSTRY 4WARD: Intelligente sensorer som grundlag for Industri 4.0

DRIVING YOUR INDUSTRY 4WARD – sensor intelligence as the foundation of Industry 4.0

DRIVING YOUR INDUSTRY 4WARD - det er kravet. Fremtiden er nu. Den fjerde industrielle revolution beskrives som filbaseret, netværksbaseret og selvstyrende værdikæde inden for produktion og logistik og er i fuld gang. Verden over. Netværksbaserede produktions- og styringsprocesser i komplekse maskinmiljøer er ikke længere en fremtidsvision.

Læs mere

Måling af position og bevægelse: Encodere og hældningssensorer fra SICK

Encoders and inclination sensors

Encodere og hældningssensorer fra SICK muliggør præcis og effektiv hastighedsmåling og positionsbestemmelse. De konverterer omgående modtagne signaler til data og transmitterer disse data videre til en processtyring eller Cloud. Produktsortimentet omfatter alt fra motor-feedbacksystemer til drevteknik til encodere til maskinkonstruktion.

Læs mere

Effektiv undervejs: Automation bliver mobil

Fokus Mobile Application Thumbnail

De hurtige fremskridt inden for elektronik og sensorteknologi bestemmer i dag de mobile arbejdsmaskiners grad af innovation. Producenter og brugere af land- og skovbrugsmaskiner, byggeri- og minedriftsmaskiner, specialkøretøjer og kommunale køretøjer benytter sig af det potentiale, der er forbundet med intelligente sensorer.

Læs mere

Opgradering til næste niveau: Automation i elektronikindustrien

Automation in Electronics

Den elektroniske industri er en af drivkræfterne bag det industrielle fremskridt. Derfor opfatter den ændringerne i markedet på et meget tidligt tidspunkt og meget tydeligt. Produkters livscyklusser bliver kortere og kortere, og kvalitetskravene bliver strengere og strengere. Det betyder, at branchen p.t. står over for store udfordringer.

Læs mere

Flexible Manufacturing: Fleksibilitet og produktivitet i indbyrdes harmoni

Flexibility and Productivity Working in Harmony

Partistørrelse 1 og individualiserede masseprodukter er nøgleord i Industri 4.0. For at implementere dem skal en maskine eller et anlæg kunne håndtere varierende produkttilførsel og tilpasses forskellige formater. Med sensorer og aktuatorer er en sådan tilpasning mulig. Vilkårlige former for produktstørrelser kan håndteres fleksibelt på en maskine.

Læs mere

Simpelthen pålidelig, simpelthen effektiv: Større fokus på kvalitet

Reliable sensors

For at kunne registrere virkeligheden sikkert og pålideligt er der i industrien brug for meget mere end bare en vision. SICK har derfor en omfattende portefølje af vision-sensorer - lige fra kompakte, let integrerbare enheder over konfigurerbare stand-alone-løsninger til programmerbare højhastighedskameraer, der lever op til de strengeste krav.

Læs mere

Flexibility in Logistics: Individualisering og produktivitet i indbyrdes harmoni

Individualization

Kunder og partnere ønsker i dag maksimal valgfrihed og forventer en større grad af individualisering med hensyn til produkter og serviceydelser. Samtidigt ønskes større gennemsigtighed, f.eks. i processerne inden for logistikken. Krav, der påvirker hele værdikæden og tilsyneladende er i modstrid med effektivitet og produktivitet.

Læs mere

Har du spørgsmål?

Kontakt eksperterne