Skvělé místo pro práci

a great place to work
a great place to work

Jsme si jakožto spolehlivý zaměstnavatel vědomi své odpovědnosti. Proto má personalistika ve společnosti SICK zásadní význam. Společnost bere přání zaměstnanců vážně a reaguje flexibilně na jejich různou kvalifikaci, životní fáze a požadavky. Právě proto se dnes nejlépe vzdělaní odborníci a vedoucí pracovníci rozhodují zcela vědomě pro náš podnik.

Školení a další vzdělávání

Kompetenci společnosti SICK do budoucna zajišťujeme individuálním vzděláváním zaměstnanců a nabídkou kvalifikovaných školení a dalšího studia. Společnost SICK nabízí jistá pracovní místa v přátelském, rodinném prostředí.

Zaměstnanci a uchazeči v ní nacházejí podnik, ve kterém radost z inovací formuje podnikovou kulturu a ve kterém se kariérní možnosti a kvalita života vzájemně propojují.

To, že lidé u společnosti SICK pracují rádi, se projevuje pravidelným vysokým umístěním v soutěži „Great Place to Work®“.

Podpora zdraví a rodinná atmosféra

Společnost SICK nabízí svým zaměstnancům rozsáhlou podporu při péči o jejich zdraví a svými flexibilními modely pracovní doby jim pomáhá skloubit rodinu a zaměstnání.