Kontakt
Komentář

Vnímání společenské odpovědnosti

Solidní růst a finanční nezávislost jako základ pro trvalou angažovanost

Společnost SICK je ve všech svých lokalitách chápána jako součást místní komunity. Solidní růst a finanční nezávislost umožňují v okolí podniku trvalou angažovanost v mnoha oblastech.

Díky úzké spolupráci s univerzitami, vysokými školami a institucemi přispívá společnost SICK k urychlení pokroku a dalšímu vývoji techniky. Společnost SICK vytváří pracovní místa i mimo vlastní podnik. Dodavatelské podniky jsou od počátku součástí vývoje, nákupu a služeb. Dlouhodobá věrnost dodavatelům činí ze společnosti SICK spolehlivého partnera pro podniky na celém světě.

Více...

Jsme si vědomi naší odpovědnosti vůči budoucím generacím. Proto je jedním z našich nejdůležitějších cílů stát se hybnou silou v oblasti ochrany klimatu a životního prostředí.

Více...

Roli spolehlivého zaměstnavatele bereme velice vážně. V současné době se odborníci a vedoucí pracovníci rozhodují pro určitý podnik naprosto cíleně. Proto má personalistika ve společnosti SICK zásadní význam. Tím zajišťujeme kompetenci společnosti SICK i do budoucna.

Více...

Jsme si vědomi naší odpovědnosti vůči budoucím generacím. Proto je jedním z našich nejdůležitějších cílů stát se hybnou silou v oblasti ochrany klimatu a životního prostředí.

Více...
Kontakt

Regina Elzenbeck

 
Head of Communications
 
SICK AG
Erwin-Sick-Str. 1
79183 Waldkirch
Germany
 
+49 7681 202 5747
+49 7681 202 3322
 
Nahoru