Společnost SICK jako partner vědy a společnosti

partnership
partnership

Díky úzké spolupráci s univerzitami, vysokými školami a institucemi přispívá společnost SICK k urychlení pokroku a dalšímu vývoji techniky. Jakožto podílník ve společnosti Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft WABE GmbH nabízí společnost SICK perspektivu mladým mužům a ženám bez vzdělání.

Univerzita Freiburg – profesura Gisely a Erwina Sicka pro mikrooptiku

Dne 10. prosince 2012 byla podepsána smlouva o doposud největším společném projektu mezi Univerzitou Alberta Ludwiga a společností SICK AG. 1. ledna 2013 byla spuštěna „Profesura Gisely a Erwina Sicka pro mikrooptiku“. Profesura bude financována po dobu deseti let celkovou částkou jeden milion eur.

KIT Karlsruhe

Společnost SICK je partnerským podnikem školy Karlsruhe School of Optics & Photonics (KSOP) a financuje stipendia v rámci projektu „Podpora mládeže v oblasti optických technologií“.

Technická univerzita Dresden

Na TU Dresden se společnost SICK podílí na financování stipendií. V roce 2014 zde byla navíc předána cena společnosti SICK za podporu mládeže v oblasti měřicí a zkušební techniky a ocenění společnosti SICK u příležitosti promoce.

Vysoká škola Furtwangen

Společnost SICK je členem Spolku na podporu vysoké školy Furtwangen a podporuje grémia při jmenování profesorů. Kromě toho někteří zaměstnanci společnosti SICK působí na této vysoké škole jako docenti.

RWTH Aachen

Společnost SICK je partnerem Campus Cluster Logistic „FIR“ při RWTH Aachen. Cílem je výzkum komplexních souvislostí v oblasti logistiky, výroby a služeb. Společnost SICK je navíc členem Poradního výboru vysoké školy pro oblast výzkumu.