Condition Monitoring maakt de Gaasperdammertunnel in Amsterdam geschikt voor Industrie 4.0

18-okt-2022

Elf rijstroken, verdeeld over vijf tunnelbuizen. 73 meter breed met een capaciteit tot 150.000 voertuigen per dag. Over een lengte van drie kilometer overdekt door een weelderig parklandschap: de Gaasperdammertunnel in Amsterdam is de grootste en misschien spectaculairste tunnel van Nederland. Om de soepele exploitatie te garanderen, vertrouwen de exploitant IXAS en de infrastructuurautoriteit RWS Nederland op SICK België als servicepartner. Met Smart Service Condition Monitoring is IXAS altijd op de juiste tijd op juiste plaats en concrete aanbevelingen voor actie voor de servicemedewerkers verminderen de onderhoudskosten van IXAS aanzienlijk.

In the Gaasperdammer Tunnel in Amsterdam, SICK sensors ensure a clear view at all times.
De Gaasperdammertunnel in Amsterdam is de grootste en misschien spectaculairste tunnel van Nederland.
In the Gaasperdammer Tunnel in Amsterdam, SICK sensors ensure a clear view at all times.
De Gaasperdammertunnel in Amsterdam is de grootste en misschien spectaculairste tunnel van Nederland.

Altijd helder zicht

Voor de grootst mogelijke veiligheid in de tunnelbuizen, vooral bij een toenemende verkeersdichtheid, is een nauwkeurige meting van zichtvertroebeling onontbeerlijk. VICOTEC450 van SICK zuigt lucht uit de tunnelruimte af, verwarmt deze tot boven het dauwpunt en bepaalt de zichtvertroebeling door middel van laserlichtverstrooiing. De tunnelsensoren controleren continu de vervuiling en meten de luchtdoorstroom. Met Condition Monitoring kan in een vroeg stadium worden gedetecteerd wanneer er een reiniging of filtervervanging nodig is.

 

Gegevenstransparantie verhoogt de beschikbaarheid

Voor een vlotte exploitatie van de tunnel moeten service en onderhoud goed gestructureerd zijn. Om dit te optimaliseren en storingen tot een minimum te beperken, heeft IXAS besloten de SICK-analyzers uit te rusten met Condition Monitoring.

To optimize servicing and maintenance and reduce faults to a minimum, IXAS decided to equip the SICK analyzers with the condition monitoring feature.
To optimize servicing and maintenance and reduce faults to a minimum, IXAS decided to equip the SICK analyzers with the condition monitoring feature.

Met Condition Monitoring als stabiele basis op weg naar Predictive Maintenance kunnen onderhoudswerkzaamheden in een vroeg stadium worden opgespoord, verminderd en geoptimaliseerd. Hieruit blijkt precies wanneer welke werkzaamheden aan welke analyzer nodig zijn en hoe deze moeten worden uitgevoerd. Onderhoudsmaatregelen zoals het vervangen van filters worden door IXAS voordelig uitgevoerd. SICK Belgium staat als betrouwbare partner steeds aan de zijde van de exploitant en zorgt het voor het jaarlijkse onderhoud van de sensoren. De samenwerking levert IXAS verschillende voordelen op: onderhoudswerkzaamheden kunnen predictief worden gepland en incidenten kunnen sneller worden verholpen. Storingen die de werking van de tunnel onderbreken, worden tot een minimum beperkt. In plaats van de installaties ter plaatse in de tunnel te inspecteren, stroomt er een gestage gegevensstroom, die realtime bewaking mogelijk maakt. IXAS is dus sneller en beter voorbereid en bespaart tijd en kosten voor materialen, vervangingsonderdelen en arbeid.

Een ander voordeel voor IXAS is de mogelijkheid om naast de gegevens van de SICK-analyzers ook andere apparaten van derden aan te sluiten op Condition Monitoring.

With condition monitoring providing a stable foundation on the path to predictive maintenance, maintenance work can be detected early, reduced, and optimized.
With condition monitoring providing a stable foundation on the path to predictive maintenance, maintenance work can be detected early, reduced, and optimized.
Instead of assessing the systems on-site in the tunnel, there is a constant flow of data that allows them to be monitored in real time.
Instead of assessing the systems on-site in the tunnel, there is a constant flow of data that allows them to be monitored in real time.

 

Individueel cybersecurity-concept

Om te voldoen aan de speciale eisen inzake gegevensbeveiliging van de tunnel, werkten de lokale overheid RWS Nederland, de afdeling softwareontwikkeling, het cybersecurity- en IT-team van SICK en de IT-afdeling van de klant nauw samen. Het resultaat is een cybersecurity-concept dat voldoet aan de strengste normen: Smart Service Gateways zijn verbonden met VICOTEC450 via unidirectionele gegevensoverdracht en brengen de verzamelde gegevens naar de cloud via lokale internettoegang in overeenstemming met de industriestandaarden voor gegevensoverdracht. Om de gegevensoverdracht nog verder te beveiligen werd de verbinding met een tweeweg VPN-oplossing gecompleteerd.

Zichtmeters
Extractieve zichtbaarheidsmeting voor verhoogde veiligheid in de tunnel
VICOTEC450
 
Digital Services for Integration

Continue status-
bewaking voor sensoren
en machines

Monitoring Box

 

Een project met voorbeeldfunctie

Het in de Amsterdamse Gaasperdammertunnel toegepaste Condition-Monitoring-project van SICK kan op tunnels van elke constructie worden overgedragen. Exploitanten die voor deze oplossing kiezen, kunnen profiteren van talrijke voordelen, zoals bijvoorbeeld lagere kosten en minder servicemomenten alsook de betere planbaarheid van het onderhoud. Alle betrokkenen beschouwen het project in de Nederlandse metropool als een groot succes. Gemeenschappelijk is het gelukt een concept te verwezenlijken dat aan de hoge verwachtingen van verkeersdeelnemers, de tunnelexploitant en de overheid voldoet.

 

Andere artikelen

Weten wat er gaat gebeuren – intelligente voorspellingen met Monitoring Box en Prediction Box

Meer lezen

FLOWSIC200 functietest bij een tunnelbrandtest

Meer lezen

Beveiligingsinrichting van de bovenleiding in de Gotthard-basistunnel

Meer lezen