2020 SICK客戶360滿意度調查綜合問卷 活動得獎公告

Jan 22, 2021
得獎名單

我們已使用線上隨機抽籤的系統抽出活動禮,恭喜以下20位得獎者,我們將由SICK郵件系統自動發送通知給您,請留意您的信箱內容(包括垃圾信件)。我們將依據您留下的地址,郵寄禮品給您,如需修改寄送地址請直接電洽 (02)2375-6288#208 洪小姐,謝謝。

*請注意,禮品統一於2月1日掛號寄出,預計3-7個工作天,如未收到禮品請來信洽詢info@sick.com.tw,謝謝

 

禮品項目 幸運得主 電子郵件 公司
精美瑞士刀 * elec********************* 泓***
精美瑞士刀 * josh*********************** 愛**********
精美瑞士刀 Mark ** mark******************* 瑞***
精美瑞士刀 * it@s**************** 慶***
精美瑞士刀 * achi**************** 詳*********
精美瑞士刀 * pete*********************** 群*********
精美瑞士刀 * panr***************** 陽*********
精美瑞士刀 * e910******************** 財*************
精美瑞士刀 * sher********************** 高************
精美瑞士刀 * sslh***************** 龍*****
多功能手電筒 * luke***************** 志***
多功能手電筒 陳*新 chen********************* 識*********
多功能手電筒 * kaok********************** 盟**********
多功能手電筒 * pegg************************** 威****
多功能手電筒 鍾*諺 Shau***************** 高*****
多功能手電筒 王*竹 rich****************** 誠*****
多功能手電筒 張*興 chie********************* 東*****
多功能手電筒 彭*鴻 1070*************************** 宏*********
多功能手電筒 Scott **** scot******************* 佳**********
多功能手電筒 葉*榮 jian******************** 辰*******