Iletisim
Geri bildirim

İş ahlakı

Firma ideali ile uyumlu olarak SICK firması firma içi işlemlerinde bağımsızlık, yenilikçilik, liderlik temel değerlerini dayanak olarak alır. Bu durum firmanın hukuki ve finansal bağımsızlığını koruma, sürdürülebilir düşünme, hareket etme ve uygun sosyal sorumluluk üstlenme gayreti ile kendini gösterir. SICK firmasının başarısı müşterilerimizin, teslimatçılarımızın, çalışanlarımızın ve kamuoyunun bize olan güvenine dayanır, bu durum gelecekte de aynı kalmalıdır.

Code of conduct
Code of conduct

Bu inancın korunması, firmanın istikrarı ve sürekli büyümenin sağlanması için yasal ve firma içi talimatlarına uyulması çok önemlidir (Compliance). Hem hukuki talimatlara hem de etik ilkelere ve yüksek standartlara göre oryantasyonlu entegre işlem şekli, bütün çalışanların hem görevi ve hem de sorumluluğudur. SICK iş ahlakı (Code of Conduct) SICK firması bünyesinde firmaya ilişkin ve kişisel davranış için ilkeleri belirler. Bu, dünya çapında bütün çalışanlar için geçerlidir.

Yukarı