Iletisim
Geri bildirim

İdeal

Independence Innovation Leadership
Independence Innovation Leadership

Sensör zekası, bağımsızlık, yenilikçilik ve liderlik kimliğimizin ana mesajıdır. Kimlik geçmiş ve gelecek arasındaki arayüzde kendini gösterir. Dünün ve bugünün ortasında idealiniz yerini bulur. Bunun kapsamında güç, arzu, talep ve vizyon vardır. Burada büyüyen bir firma kültürü inşa edilir ve sorumluluk ve motivasyon veren bir gelecek tasarımıdır.

Bağımsızlık

Kim bağımsız düşünebiliyorsa, bağımsız hareket edebilir. Bu durum insanlar için olduğu gibi firmalar için de geçerlidir. Sadece özgür bir beyin doğru olduğunu düşündüğü eylemi gerçekleştirebilir. Özgürlük aynı zamanda belli bir hedefle, açık oyun kurallarına göre belirli sınırlar içinde eylem yapma anlamına gelir.

Yenilikçilik

Yenilikçilik bir yarar getiren özel iyileştirmelerdir. Yenilikçilik olarak sadece bir keşif ve yeni ürünlerin geliştirmesi, ürün ve organizasyon şekilleri anlaşılmaz, aynı zamanda bunların uygulanması kapsanır. Yenilikler finansman gerektirdiği için yeni ürünlerin ticari başarısı bundan dolayı kaçınılmazdır.

Liderlik

Liderlik diğer kişiler için bir ölçek oluşturma özelliğidir. Bu durum dünya piyasasında standartları belirleyen bir firma için ekibi sürükleyen lider kişilikler için geçerlidir.
"Liderlik" SICK firması için sadece teknoloji ve pazar liderliği anlamına gelmez, bu aynı zamanda liderlik kültürü ve yöntemlere ve proseslere optimum hakim olmayı kapsar.
 

Yukarı