Emisyon denetimi

Kalıcı çevre koruması için

Çevre koruması, toz ve partikül emisyonlarının doğru şekilde belirlenmesini gerektirir. Çünkü toz partikülleri, insan ve doğa üzerinde ciddi etkilere sahiptir. Yenilikçi toz ölçüm cihazlarının lider üreticilerinden biri olarak SICK, çevre korumasına değerli bir katkıda bulunur.

daha fazla

Kontrol ışığı ölçüm tekniği

Küçük toz konsantrasyonlarını güvenli biçimde algılar

Bu ölçüm prensibi, toz partiküllerindeki ışık saçılmasını temel alır ve çok düşük toz konsantrasyonlarının da ölçülmesine olanak sağlar.

daha fazla

Transmisyon teknolojisi

Yüksek toz konsantrasyonlarında da kontrolü korur

Transmisyon-toz ölçüm cihazları, gaz kanallarını komple aydınlatır. Ölçüm, gaz kanalındaki toz konsantrasyonu için ışığın zayıflamasını temel alır.

daha fazla

SICK toz ölçüm cihazları

Uygulamalarınız için mükemmel ölçüm teknolojisi

SICK; toz ölçümü alanındaki kapsamlı ürün portföyü, kendini ispatlamış ölçüm teknikleri ve müşterilerinde kurulu binlerce toz ölçüm cihazından elde edilen ve uzun yıllara dayanan deneyimi sayesinde kendi güçlü yanlarını yansıtıyor.

daha fazla
Emisyon denetimi
Kontrol ışığı ölçüm tekniği
Transmisyon teknolojisi
SICK toz ölçüm cihazları

Çözümünüzü seçin

Burada uygun ürünleri veya ürün ailelerini bulabilirsiniz

Filtreleme ölçütü:

10 arama sonucu:

Result 1 - 8 out of 10

Islak gazlarda güvenilir toz ölçüm cihazı
 • Çok düşük ve orta seviye toz konsantrasyonları için
 • Numune alma ve geri tepmesi bir probda kombine
 • Kirlenme kontrolü
 • Sıfır ve referans noktası otomatik kontrolü
 • Opsiyonel Remote ekran üzerinden kolay parametreleme ve konforlu kullanım
 • Bakım maliyetinin zamanından önce algılanması için entegre sistem denetimi
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Akıllı ölçüm yapın. Maliyetleri düşürün.
 • Bağımsız cihaz — MCU kontrol üniteli veya kontrol ünitesiz
 • Sıfır ve referans noktasının otomatik izlenmesi
 • Opsiyon olarak entegre hava üfleme ünitesi
 • Bir kanal tarafından kurulum
 • Sağlam ve kompakt yapı
 • Kanalda hareketli parçalar bulunmaz
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Emisyon denetimi için uygunluğu test edilmiş transmisyonmetre
 • Orta ve yüksek seviyeli toz miktarları için
 • Entegre kirlenme kontrolü
 • Sıfır ve referans noktası otomatik kontrolü
 • Küçük ve büyük seviye ölçüm aralıkları için
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Otomatik hizalama ile uygunluğu test edilmiş transmisyonmetre
 • Alıcı verici ve reflektör ünitesi için entegre kirlenme kontrolü
 • Optik yapı gruplarının otomatik hizalaması
 • Sıfır ve referans noktası otomatik kontrolü
 • Orta ve yüksek seviyeli toz miktarları için
 • Küçük ve büyük seviye ölçüm aralıkları için
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
İleriye kontrol ışığı ölçümlü prob modeli
 • Bir taraftan kurulum
 • Çok küçük ve orta seviye toz miktarı için
 • Sıfır ve referans noktası otomatik kontrolü
 • Kirlenme kontrolü
 • Aşındırıcı gazlar için seramik alıcı ünitesi
 • Küçük ve orta seviye kanal çapları için
 • Patlaa tehlikesi olan bölge 2/22 veya 1/21 için cihaz modeli
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Küçük ve orta seviye toz konsantrasyonlarının sürekli ölçümü
 • Küçük ve orta toz miktarı için
 • Bir taraftan basit kurulum
 • Sıfır ve referans noktası otomatik kontrolü
 • Orta ve büyük kanal çapları için
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Geriye kontrol ışığı ölçümlü toz ölçüm cihazı
 • Küçük ve orta toz miktarı için
 • Bir taraftan kurulum
 • Sıfır ve referans noktası otomatik kontrolü
 • Arka plan ışıması otomatik olarak kompanse edilir; bundan dolayı ışık emicileri gerekli değildir
 • Orta ve büyük kanal çapları için
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Toz konsantrasyonlarının denetlenmesi için transmisyonmetre
 • Orta ve yüksek seviyeli toz miktarları için
 • Sıfır ve referans noktası otomatik kontrolü
 • Küçük ve orta seviye ölçüm aralıkları için
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç

Result 1 - 8 out of 10

Bir bakışta

Emisyonlardaki ve oda havasındaki partiküllerin denetlenmesi

Kalıcı çevre koruması, toz ve partikül emisyonlarının doğru şekilde belirlenmesini ve ölçülmesini gerektirir. Çünkü endüstriyel tesislerde olmak üzere toz partikülleri, insan ve doğa üzerinde ciddi bir etkiye sahiptir. Oda havasındaki partiküllerin denetlenmesi de giderek daha önem kazanıyor. SICK, küçük ila büyük ölçüm mesafeleri ve gaz kanalı çaplarına yönelik kapsamlı ürün portföyüyle, ıslak gazlardaki toz ölçümü gibi zor ölçüm görevleri için de doğru çözümleri sunar. Uygunluk testi yapılmış ve otomatik sıfır ve referans noktası kontrollü cihazlar da tâbi ki mevcuttur. Bazı cihazlarda, kirlenme kontrolü veya otomatik hizalama gibi opsiyonel olarak seçilebilen özellikler, SICK toz ölçüm cihazlarının mükemmel özelliklerini tamamlar.

Tozların ölçülmesi

Partikül özellikleri Toz, partikül veya lif şeklindeki parçacıklar için kullanılan genel terimdir. Toz numune bileşimi, kömür tozu gibi nispeten homojen veya ev tozu gibi çok heterojen olabilir. Ev tozu, farklı maddelerin karışımıdır: kepek, saç, lif, hav, taş tanecikleri ve çok daha fazlası. Toz partiküllerinin boyut, form, renk, malzeme, yoğunluk ve aşındırıcı veya yapışkan gibi özellikleri çok farklıdır.
Partikül özelliklerinin ölçüm üzerindeki etkisi

Toz ve partikül konsantrasyonlarının güvenilir ve doğru şekilde ölçülmesi için, örn. uygun ölçüm noktası gibi çok sayıda kenar koşul dikkate alınmalıdır. Temsili sonuçlar elde etmek için bu önemlidir. Gaz hızları ve akış oranları da dikkate alınmalıdır. Uygun ölçüm prensibi seçilirken, partiküllerin özellikleri, konsantrasyonu ve gaz nemi önemli bir rol oynar. Ve son olarak, proses ve ortam koşulları dikkate alınmalıdır: Ölçüm ortamı korozyona neden oluyor mu? Ölçüm hangi sıcaklıklarda gerçekleşiyor? Proseste hangi partiküller mevcut? Bu ve diğer kriterler, doğru ölçüm tekniğinin seçilmesi sırasında uzun yıllara dayanan bir deneyim gerektirir.

Saçılan ışık ve transmisyon

Kenar koşullarına bağlı olarak, saçılan ışık veya transmisyon ölçümü, toz konsantrasyonlarının belirlenmesi için daha uygundur. Transmisyon ölçümü prensibinde ölçüm, partiküllerin (1) ışık soğurması nedeniyle bir ışık huzmesinin zayıflatılması yöntemiyle gerçekleşir. Kontrol ışığı ölçümü prensibinde iki seçenek bulunmaktadır: Geriye doğru saçılmada, partiküller tarafından yansıtılan ışık (2) ölçülür. İleri doğru saçılmada, gönderilen ışık ileri doğru (5) kırılarak (3) veya saptırılarak (4) yayılan ışık, ölçülen büyüklük olarak görev görür. SICK, ölçüm görevine bağlı olarak farklı gereklilikleri optimum şekilde karşılayabilmek için, toz ölçüm cihazlarıyla bu ölçüm prensiplerinin tümünü sunar.

SICK, toz ölçümünüz için doğru çözüme sahiptir

Kontrol ışığı ölçümü

Küçük toz konsantrasyonlarında doğru tercih – SICK'in kontrol ışığı ölçüm tekniği

Kontrol ışığı ölçümünde, gönderilen ışık, gaz karışımındaki partiküller tarafından saçılır ve hassas bir alıcı tarafından tespit edilir. Kontrol ışığı prensibi, çok yüksek hassasiyeti sayesinde 1 mg/m³ altındakiler de olmak üzere düşük toz konsantrasyonları için çok uygundur. Tesise özel gereksinimler ve partikül özelliklerine bağlı olarak, ileri veya geriye doğru saçılma yöntemi kullanılır. Her iki ölçüm prensibi de dengeli ve tekrarlanabilir ölçüm sonuçları verir ve gaz hızı, nem veya toz partikülleri yükünden bağımsızdır. Lider toz ölçüm cihazı üreticilerinden bir olarak SICK, hem geriye doğru saçılma hem de ileri doğru saçılma yöntemi kullanılan ölçüm cihazları sunar.
Partiküllerdeki ışık saçılması

Bir verici, gaz karışımındaki partiküller tarafından saçılan ve hassas bir alıcı tarafından tespit edilen ışığı, ölçüm kanalına gönderir. Verici ışınının ve alıcının görüş alanının kesiştiği alan, gaz kanalındaki ölçüm hacmini tanımlar. Ölçülen saçılan ışık yoğunluğu, toz konsantrasyonuyla orantılı ve ölçüm mesafesinden bağımsızdır. Fakat saçılan ışık yoğunluğu sadece partiküllerin sayısı ve boyutu yerine, optik özelliklerine de bağlıdır. Bu nedenle, toz konsantrasyonunun doğru şekilde ölçülmesi için ölçüm sistemi kalibre edilmelidir.

İleri doğru saçılma ve geriye doğru saçılmanın avantajları

Geriye doğru saçılma yöntemindeki ölçüm prensibinde, ışık, ölçüm kanalına gönderilir ve partiküllerin yansıttığı ışık huzmesi ölçülür. Bu ölçüm prensibi daha büyük gaz kanallı için uygundur ve homojen olmayan toz dağılımlarında da temsili ölçüm sonuçları verir. Bir arka fon bastırma, diğer kaynaklardan gelen ve parazite neden olan saçılan ışığı elemine eder.

İleri doğru saçılma yönteminde, toz ölçüm cihazı, ölçüm ışığı huzmesinin yayılma yönünde partiküllerdeki ışık saçılmasını ölçer. Ölçüm, gaz kanalındaki bir ölçüm probunun boşluğunda gerçekleşir. Bu ölçüm prensibi, daha küçük ölçüm hacmi sayesinde 0,5 m altındaki gaz kanalı çapları için de uygundur.

Her iki yöntem de düşük ila çok düşük toz konsantrasyonları için uygundur. Diğer bir avantaj: Cihazların, gaz kanalının sadece bir tarafına monte edilmesi yeterlidir.

Nemli gazlarda ölçüm Nemli gazlarda doğru bir toz ölçümü yapmak için, partiküllere yapışan suyun ölçümü bozması nedeniyle gazdaki partiküller kurutulmalıdır. Cihaz, prob ile gaz kanalından bir kısmi gaz akımı alır. Bu nedenle, ölçüm, gaz kanalındaki gaz hızından bağımsızdır. Öncelikle bir termo siklon, gazdaki partikülleri kurutur. Daha sonra toz konsantrasyonu ölçülür. Burada, çok küçük bir ölçüm hacmine ihtiyaç duyulduğu için ileri doğru saçılma yöntemi kullanılır. Kısmi gaz akımı, hareketli parçalar olmadan bir ejektör üzerinden sevk edilir. Bu nedenle ölçüm için hiçbir bakım yapılmasına gerek kalmaz. Örn. gübre endüstrisindeki gazlarda bulunan tuz çözeltilerinde, opsiyonel geri yıkama olanağı bakım ihtiyacında ek bir azalma sağlar.

Transmisyon ölçümü

Yüksek toz konsantrasyonlarında ve homojen olmayan ortamlarda güvenilir ölçüm – SICK'in transmisyon ölçüm teknolojisi

Transmisyon ölçüm teknolojisi, ışığın toz partikülleri nedeniyle zayıflamasını tespit eder. Transmisyon-toz ölçüm cihazları, orta ile yüksek toz konsantrasyonları ve büyük gaz kanalı çapları için uygundur. Kullanım alanları, emisyon ve proses denetimi ve oda havası denetimidir. Ölçüm cihazları, tüm gaz kanalı çapı boyunca ölçüm yaparak partikül dağılımındaki ayrışıklığı kısmen dengeler. Bu sayede yüksek oranda temsili bir ölçüm sonucu elde edilir. Cihazlar, gaz kanalına girmez ve bu sayede agresif proses gazlarıyla direkt temasa sahip değildir. Opsiyonel bir kirlenme düzeltmesi, optik sınır yüzeylerin yavaş yavaş kirlenmesini dengeler. Ölçüm sonuçları; toz konsantrasyonu veya transmisyon, soğurma ve opasite olarak yayınlanabilir.

Transmisyon ölçüm prensibi

Transmisyon ölçümü, yoğunluğu partiküller nedeniyle zayıflayan ışığı, gaz ve partiküllerden oluşan karışımdan geçirir. Işık huzmesinde ne kadar çok partikül varsa ışık o oranda daha fazla zayıflar. Ölçüm cihazı, alınan zayıflatılmış ışığın yoğunluğunu, gönderilen zayıflatılmamış ışığın yoğunluğuyla karşılaştırır. Cihaz, bu karşılaştırmadan transmisyonu ve soğurmayı hesaplar. Soğurma, toz konsantrasyonuyla orantılıdır. SICK'in transmisyon ölçüm cihazlarında, vericinin ışığı, karşısındaki bir reflektör tarafından yüksek oranda hassas bir alıcıya geri gönderilir. Bunun sonucunda, ölçüm mesafesi ve ölçüm cihazının hassasiyeti iki katına çıkar.

Partikül özelliklerinin etkisi

Kontrol ışığı ölçümüyle karşılaştırıldığında, partikül özellikleri transmisyon ölçümü üzerinde daha küçük bir etkiye sahiptir. Fakat partikül büyüklüğü önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, doğru sonuçlar verebilmesi için bu ölçüm bir kalibrasyon gerektirir. SICK'in transmisyon ölçümünde kullanılan Cross-Duct çözeltisi, ölçüm huzmesi tüm gaz kanalı boyunca çapraz şekilde ilerlediği için gaz kanalındaki homojen olmayan partikül dağılımlarının neden olduğu sorunları kompanse eder. SICK, ölçüm cihazlarının tasarımı sırasında geniş uygulama bilgisini ve uzun yıllara dayanan deneyimini kullanır.

Gaz kanalı çapı

SICK, mevcut tüm gaz kanalı çapları için uygun ölçüm tekniğini sunar: 0,5 m çaplı küçük gaz kanallarından 50 m çaplı büyük gaz kanallarına kadar. Büyük gaz kanallarında, yan rüzgar basıncı veya sıcaklık farkları gaz kanalında hafif bir deformasyona neden olur. Optik cihaz ekseninde bu nedenle oluşan hiza kaymasını önlemek için, opsiyonel "Otomatik hizalama" cihaz fonksiyonu, optik yapı grupları arasındaki oryantasyonu denetler ve ölçüm ışınının başka yönlere kaymasını düzeltir. Farklı gaz kanalı malzemeleri ve duvar kalınlıkları için uygun montaj flanşı aksesuar olarak kullanıma sunulmuştur.

SICK toz ölçüm cihazları

Ölçüm göreviniz için ideal çözümler

Bir ölçüm görevinin başarılı şekilde realize edilmesi için, mevcut en iyi ölçüm tekniğinin seçilmesine ek olarak bir dizi etki ve gereksinim de dikkate alınmalıdır. Gereksinimler ne kadar doğru ve ayrıntılı şekilde belirlenmiş ve tanımlanmışsa, ölçüm görevi o oranda daha güvenli ve uygun maliyetli şekilde realize edilebilir. Bu kural, sadece ölçüm tekniğinin satın alınması için değil, tüm çalışma süresi için geçerlidir. SICK; kapsamlı ürün portföyü, kendini ispatlamış ölçüm teknikleri ve çok sayıda kurulumdan elde edilen ve uzun yıllara dayanan deneyimiyle kendi güçlü yanlarını yansıtıyor.

Gaz kanalı çapı İçinde ölçüm yapılan gaz kanalının çapı, doğru ölçüm cihazlarının seçilmesi için önemli bir kriterdir. Büyük ile çok büyük gaz kanalları, daha büyük bir oda hacminde ölçüm yapan ve bu sayede ölçüm sonucu mümkün olduğunca temsili olan ölçüm cihazları gerektirir. Burada, örn. DUSTHUNTER SB ürün ailesinin cihazları veya çok yüksek toz konsantrasyonlarında DUSTHUNTER T ürün ailesinin Cross-Duct modelleri uygundur. Küçük gaz kanalı çaplarında sınırlı bir ölçüm hacmi yeterlidir. Bu nedenle, burada DUSTHUNTER SP tipindeki ölçüm problu cihazlar uygundur.
Proses sıcaklığı Yüksek sıcaklıklarda, gaz kanalına girmeyen, yani geriye doğru saçılma yönteminin kullanıldığı DUSTHUNTER SB modelleri veya DUSTHUNTER T ürün ailesinin transmisyon ölçüm cihazları gündeme gelir. Daha düşük sıcaklıklar için de DUSTHUNTER SP ölçüm probu modelleri uygundur. Gaz kanalında çiyleşme eşiğinin altına inilirse ve bu nedenle nemli koşullar oluşursa, ekstraktif ölçüm yapan FWE200DH toz ölçüm cihazı doğru tercihtir.
Ölçüm ortamı Agresif ölçüm ortamları için, DUSTHUNTER SB ürün ailesinin temassız ölçüm yapan kontrol ışığı ölçüm cihazları veya DUSTHUNTER T ürün ailesinin Cross-Duckt ölçüm cihazları çok uygundur. DUSTHUNTER T ölçüm cihazları, nispeten büyük bir hacimde ölçüm yaptıkları ve bu sayede yüksek temsil oranına sahip sonuçlar verdikleri için, homojen olmayan ölçüm ortamları için de uygundur. Nemli gazlarda, ekstraktif ölçüm yapan FWE200DH ve daha az sorunlu ölçüm ortamlarında ise ölçüp pboblu modeller kullanılır: DUSTHUNTER SP100 veya DUSTHUNTER SP30.
Toz konsantrasyonu Yaklaşık 200 mg/m³'e kadar düşük toz konsantrasyonlarının ölçülmesi için, DUSTHUNTER SB ve DUSTHUNTER SP ürün ailelerinin saçılan ışık-toz ölçüm cihazları doğru tercihtir. Yaklaşık 10.000 mg/m³'e kadar daha yüksek konsantrasyonlarda, DUSTHUNTER T transmisyon ölçüm cihazları daha iyi bir tercih olur. Örn. değişken yakıtlarda olduğu gibi toz konsantrasyonu düşük ile yüksek değerler arasında değişirse, DUSTHUNTER C200 toz ölçüm cihazı kullanılır. Bu cihaz, transmisyon ve kontrol ışığı ölçümünü bir cihazda birleştirir.
Kontrol fonksiyonları SICK'in tüm toz ölçüm cihazları, EN 14181 tarafından talep edildiği gibi standart olarak otomatik bir sıfır ve referans noktası kontrolüyle (kontrol çevrimi) donatılmıştır. Orta fiyat segmentinin üstündeki cihazlarda, optik sınır yüzeylerin denetlenmesi için bir kirlenme kontrolü entegre edilmiştir. Geriye doğru saçılmalı cihazlar olan DUSTHUNTER SB50 ve DUSTHUNTER SB100, ek olarak bir otomatik arka fon bastırma özelliğine sahiptir. DUSTHUNTER T100 ve DUSTHUNTER T200 transmisyon-toz ölçüm cihazları, optik elemanları entegre otomatik hizalama özelliğiyle öne çıkar.
Ruhsatlar

Havadaki toz, bir kirleticidir. Bu nedenle, toz yayın tesislerin işletmecileri, daha temiz bir gelecek için toz emisyonlarını azaltmalıdır. Bu tür tesislerdeki toz emisyonlarının denetlenmesi bir çok ülkede yasalarla düzenlenmiştir ve uygun şekilde ruhsatlı ölçüm tekniklerinin kullanılmasını gerektirir. Bu nedenle SICK, mevcut normlara ve yönetmelikleri karşılayan, uygunluk testi yapılmış toz ölçüm cihazları teslim eder: örn. EN 15267, EN 15859, MCERTS ve Amerikan US EPA ve Rus GOST normları.

Patlayıcı ortamlarda kullanım için, 2014/34/EU (ATEX) uyarınca uygunluk testi yapılmış Ex modeller mevcuttur.

SICK, neredeyse tüm gereksinimler için uygun ölçüm tekniğini sunar.

Download