Iletisim
Geri bildirim

Danışmanlık ve tasarım
Veri kaydı

AGV için referans harita oluşturmak üzere hassas veri kaydı

Avantajınız

  • Dijital referans harita oluşturulurken ve devreye alınırken düşük müteakip giderler
  • Belirlenen sürüş yolları boyunca ortam koşullarının kontrol edilmesi sayesinde AGV’nin daha yüksek uygunluğu ve yerinin daha iyi şekilde belirlenmesi
  • Tesise optimum şekilde yönlendirilmiş tarama düzlemi sayesinde AGV’nin daha yüksek uygunluğu ve hassas navigasyonu
  • Tarama verilerinin hızlı ve eksiksiz şekilde tespiti
  • Müşterideki çalışan eğitimi için daha düşük maliyet ve giderler

Genel bakış

AGV için referans harita oluşturmak üzere hassas veri kaydı

Otomatik yönlendirmeli araçların (AGV) sürüş yolu boyunca ortam verilerinin hassas şekilde tespit edilmesi ve kaydı, doğru bir referans harita hesaplamasının temelidir. Veri kaydı, müşteri tarafından sunulan araçta tarama düzlemin ince ayarı ve AGV’nin tespit edilen sürüş yolları boyunca ortam koşullarının belirlenmesini de içerir.

Bir bakışta
  • AGV’nin sürüş yolları boyunca ortam koşullarının kontrolü
  • Tarama verilerini belirlemek için tesise özel optimum tarama düzleminin tespiti
  • Referans haritayı oluşturmak için hassas kayıt
  • Tarama verilerinin hazırlanması, dokümantasyonu ve arşivlenmesi

 

SICK tarafından sunulan güvenlik hizmetleri: Güvenli danışmanlık, tasarım ve anahtar teslim çözümler
Yukarı