Iletisim
Geri bildirim

Danışmanlık ve tasarım
CE uygunluk değerlendirmesi

Sayısız Direktifler ve Standartlar sayesinde güvenle gezinin

Avantajınız

  • Zaman ve kaynak tasarrufu: Verimli uygulama, potansiyel zayıf noktaların erken tanınması ve orantısız boyutlandırmadan kaçınılması
  • Uyumluluk değerlendirmesinin bağımsız uzmanlar tarafından yapılması sayesinde yükümlülüklerin azaltılması sağlanır
  • Kesin yapılandırılmış yaklaşım tarzı sayesinde güvenliğin bütün yönleriyle dikkate alınması
  • Standartlaştırılmış prosesler ve sürdürülebilir yetki yönetimi sayesinde yüksek kalite

Genel bakış

Sayısız Direktifler ve Standartlar sayesinde güvenle gezinin

Sadece geçerli bütün yönetmelik direktiflere uygun olunması durumunda AB-Uygunluk Beyanı alınabilir ve CE işareti verilebilir. Direktiflerin ve standartların çok sayıda olması genel bakışı zorlaştırır. SICK firmasının uzmanları, emniyet ve sağlık koruması açısından makine yönetmeliklerinin ve direktiflerin yerine getirilip getirilmediğini değerlendirilir. SICK tarafından yapılacak objektif değerlendirmeler AB-Uygunluk Beyanı ve CE işareti için temel oluşturur. Bu durum yasal kesinlilik sağlar ve yükümlülüklerin azaltılmasını kolaylaştırır.

Bir bakışta
  • Tehlikeli durumların belirlenmesi
  • Emniyet ve sağlık koruması açısından makine direktiflerinin temel şartlarının değerlendirilmesi
  • Sonuçların belgelenmesi AB-Uygunluk Beyanı ve CE işareti alabilmek için ön koşuldur

 

SICK tarafından sunulan güvenlik hizmetleri: Güvenli danışmanlık, tasarım ve anahtar teslim çözümler

Download

Yukarı