Iletisim
Geri bildirim

Danışmanlık ve tasarım

Güvenli ve yetkili

SICK Ömür boyu servis hizmetleri danışmanlık ve dizayn konusunda en baştan destek sağlar. Böylece kullanıcıların en faydalı ve ekonomik çözümlere, tüm yasal uyumluluklar gözetilerek ulaşması sağlanmış olur. SICK uygun ürünlerin seçiminde, projelendirilmesinde ve de işletmeye alınmasında, ayrıca makineye özgü analizlerde ve konseptlerin tasarlanmasında destek sağlar. SICK tarafından önerilen mühendislik hizmetlerinin arasında, yönetmeliklere, standart ve teknik özelliklere uygun programlama ve fonksiyonel test hizmetleri de vardır.

9 arama sonucu:

Result 1 - 9 out of 9

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Makinenizin kalıcı ve bağımsız tehlike değerlendirmesi
 • Elektriksel ve mekanik tehlikelerin belirlenmesi
 • Tanımlanan tehlikelerin risk değerlendirmesi
 • Mevcut koruyucu önlemlerin değerlendirilmesi
 • Yeni koruyucu önlemler veya mevcut koruyucu önlemleri iyileştirme önerisi
 • Geçerli yönetmeliklerin ve düzenlemelerin dikkate alınması
 • Dünya genelinde çağrılabilen servis hizmeti
 • Şimdi karşılaştırma yapın
 • Seç
Uygun güvenlik parçalarının seçimi ve bunların birbirine bağlanması
 • Uygun parçaların seçimi ve bunların birbirine bağlanması
 • Sistematik hataların gözlenebilmesi ve önlenmesi için önlemlerin ayrıntılı olarak belirlenmesi
 • Güvenlik seviyesinin belirlenmesi ve doğrulanması
 • Donanım konseptinin belirlenmesi
 • Bir SISTEMA projesinin hazırlanması
 • Şimdi karşılaştırma yapın
 • Seç
Emniyet gereklilikleri açısından oluşturulan kumanda devreleri standartlara uygun olacaktır
 • Giriş ve çıkış sinyallerinin tespit edilmesi de dahil olmak üzere güvenlikle ilgili uygulama yazılımının belirlenmesi
 • Yazılım geliştirmeye yönelik güvenlikle ilgili uygulama yazılımının V modeline göre oluşturulması ve gerçekleştirilmesi
 • Şimdi karşılaştırma yapın
 • Seç
Ürün ailesi Risk değerlendirmesi
Makine ve iş aletleri için sistematik risk azaltma
 • Risk değerlendirilmesinin yürütülmesi veya başarısının yönlendirilmesi
 • Kullanılacak direktiflerin ve standartların belirlenmesi
 • Tehlikelerin tanımlanması
 • Risk değerlendirmesi
 • Güvenlik gereklilikleri şartnamesi
 • Şimdi karşılaştırma yapın
 • Seç
Ürün ailesi Güvenlik konsepti
Standartlar ve direktifler dikkate alınarak oluşturulan fonksiyonel güvenlik
 • Güvenlik fonksiyonlarının ve gerekli güvenlik seviyesinin ayrıntılı olarak belirlenmesi (PLr veya SILr)
 • Güvenlik fonksiyonlarının teknik olarak gerçekleştirilmesi, blok diyagram şeklinde önerilir
 • Güvenlik cihazlarının seçimi için parametrelerin tespit edilmesi
 • Güvenlik konseptinin ayrıntılı olarak belirlenmesi
 • Şimdi karşılaştırma yapın
 • Seç
Koruma hedeflerinin kesinlikle sağlanması
 • Kumanda sistemine (SRP/CS) ait güvenlik açısından önemli parçalar için doğru seçimin, kurulumun, uygulamanın ve fonksiyon durumunun kontrol edilmesi amacıyla bir doğrulama ve değerlendirme planının hazırlanması
 • Kumanda sisteminin güvenlik önlemlerine ait parçalarının konfigürasyonu
 • Doğrulama ve değerlendirme planına uygun olarak yapılan analiz ve test
 • Gerekli ayarlamalarda ayrıntıların belirlenmesi ve ayrıca gerekliliğe göre güvenlik programının düzeltilmesi
 • Şimdi karşılaştırma yapın
 • Seç
Gerekli fonksiyonların tanımı aracılığıyla optimum çözüm
 • Gerekli fonksiyonların tanımlanması
 • Ortam koşullarının değerlendirilmesi ve elektriksel ve mekanik gerekliliklerin tanımlanması
 • Sistemin test edilmesi
 • Optimum çözüm için belgelenmiş öneri
 • Şimdi karşılaştırma yapın
 • Seç
Ürün ailesi Veri kaydı
AGV için referans harita oluşturmak üzere hassas veri kaydı
 • AGV’nin sürüş yolları boyunca ortam koşullarının kontrolü
 • Tarama verilerini belirlemek için tesise özel optimum tarama düzleminin tespiti
 • Referans haritayı oluşturmak için hassas kayıt
 • Tarama verilerinin hazırlanması, dokümantasyonu ve arşivlenmesi
 • Şimdi karşılaştırma yapın
 • Seç
Ürün ailesi Kenar oluşturma
 • Check of the scan data provided for map generation
 • Processing of data sets for optimal reference map generation
 • Offline thorough check of reference map
 • Provision and archiving of reference map
 • Şimdi karşılaştırma yapın
 • Seç

Result 1 - 9 out of 9

Yukarı