SICK ile dekarbonizasyon

02.Nis.2020

Denizcilikte enerji devrimi resmi olarak başladı ve şu anda istekli bir seviyeye ulaştı. SICK sensörleri, yanma proseslerinden kaynaklanan CO2 emisyonlarını ölçer ve AB'ye ve uluslararası düzeyde emisyon bildirimi için onaylanmıştır. Gelecekte gemilerde bundan daha da fazlası değişecek.

Sensors from SICK measure the CO2 emissions from combustion processes
Sensors from SICK measure the CO2 emissions from combustion processes

 

Nisan 2018'de, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) sera gazı emisyonlarını azaltma stratejisine veda etti. Hedef, CO2 emisyonlarını henüz bu yüzyıl sona ermeden sıfıra indirmek. Karbondan arındırma projesinin öngörülü mü, hırslı mı, yoksa gerçekçi bir proje mi olduğunu zaman gösterecek. En azından rakamlar ortada. 2050 yılına kadar, tüm CO2 emisyonlarının 2008'e oranla %50'sinin ortadan kalkması gerekiyor. Bu sürecin kilometre taşları belirlendi. Ortalama karbondioksit yoğunluğu, yani ton ve mil başına düşen karbondioksit miktarının 2030 yılına kadar %40 azalması gerekiyor. Ve 2050 yılına kadar CO2 emisyonunun %70 daha az olması planlanıyor. Endüstri, bu hedefleri de aşacak. Hatta 2030 yılından itibaren büyük gemilerin sadece iklime zarar vermeyen yakıtlar kullanması gerekecek. Gemicilik, enerji, altyapı ve finans sektörlerinde çalışan yüzlerce şirket bunu destekliyor ve koalisyon şeklinde “Sıfıra Ulaşma” sloganıyla bir araya geldi.

 

From 2030, large ships will use only climate-neutral fuels
From 2030, large ships will use only climate-neutral fuels

 

Yeni olanaklar için sıçrama tahtası

İhtiyaç duyulan sonuçlar, tahrik teknolojisindeki yenilikler ve alternatif yakıtlara geçiştir. Dünya ekonomisi gemicilikten vazgeçemez, bununla birlikte tüm malların %90'ı gemilerle taşınıyor. Ayrıca gemi, en verimli taşıma aracıdır ve ton başına taşınan mal olarak hesaplandığında, en çevre dostu taşıma aracı olma unvanını koruyor.
 
Dünyadaki gemilerde yine ağırlıklı olarak fuel oil veya damıtılmış yakıtlar kullanılıyor. Düşük emisyonlu yakıt olarak doğal gaz ise son yıllarda giderek artan bir şekilde yaygınlaştı. Endüstri, orta vadede deniz aşırı sefer yapan gemiler için yakıt tercihinin LNG olacağı konusunda hemfikir. Bu sayede azot oksitler, kükürt oksitler ve kurum gibi zararlı madde emisyonları önemli ölçüde azaltılacak. Ancak sadece LNG kullanımı, iklimsel hedeflere ulaşmak için yeterli değil.
 
Araştırma projelerinde, etanol ve metanol gibi biriktirilmiş karbondioksit ve hidrojen ile sentetik dizel veya sentetik LNG'den üretilen sentetik yakıtlar üzerinde çalışılıyor. Gemicilik alanına yönelik yeni yakıtlar, CO2 ayak izi sıfır veya neredeyse sıfır olan rejeneratif enerjiyle iklime zarar vermeyecek şekilde üretilecek. Tüm yaklaşımlarda, yeni enerji kaynaklarının geliştirilmesinin desteklenmesi ve nihayetinde daha hızlı bir şekilde hazırlanması önemli bir konu. Rüzgâr da enerji kaynağı olarak ilginç bir yaklaşım oluşturuyor. Ayrıca enerjiden daha fazla faydalanmak gerekir. Enerji devrimi sadece gelişen enerji verimliliğiyle sağlanır.

 

90% of all goods are transported by ship
90% of all goods are transported by ship

 

Enerji verimliliği rotası

Enerji verimliliğinin stratejik açıdan önemi sadece iklimsel nedenlerden kaynaklanmaz. Enerji fiyatları arttığı için, verimlilik ekonomik avantajlar da sağlar. Ve gemilerin tesis ve makine parkı büyük miktarda enerjiye ihtiyaç duyar. Gemide, gemi tahrikinin yanı sıra, örn. temizlenmiş şekilde tekrar denize boşaltılan balast suyu hazırlama tesisi gibi çok büyük miktarlarda enerjiye ihtiyaç duyan birçok sistem mevcuttur. Atık gazdaki kükürt oksitleri temizleyen gaz yıkayıcıları da giderek artan oranda buna ekleniyor. IMO, kükürt oksit ve azot oksit emisyonları için de daha katı sınır değerlerinin uygulanmasına karar verdi. Uluslararası sularda ve Emisyon Kontrol Alanlarının (ECA) dışında kullanılan yakıtlardaki kükürt miktarı %3,5 iken, Ocak 2020'nin başından itibaren sadece %0,5 olabilir.

 

The sulfur content of fuels outside emission control areas (ECA) must, from January 1, 2020, be reduced to just 0.5%
The sulfur content of fuels outside emission control areas (ECA) must, from January 1, 2020, be reduced to just 0.5%

 

Yeni yakıtlar etkisini gösterene kadar geçici çözümlerin enerji verimliliğini arttırması gerekir. “Tam yol ileri” komutu, daha düşük hızla hareket etmek adına biraz yumuşatılabilir, fakat bu komut, gelecekteki önlemler için motivasyon olarak kullanılmaya devam eder. Şu anda kullanılan gelişmiş çözümler, gemi başına ve gemi tipine bağlı olarak hızı düşürmeksizin emisyon değerlerini %20 ila 30 oranında azaltmaktadır. Aerodinamik gemi teknesi, akış direncini azaltır. Enerji verimliliğinin belirlenmesi, gemi tasarımında da ve EEDI Endeksi'nde zorunlu düzenlemeler olarak öngörülmüştür. İklimin korunması ve enerji verimliliği, daha uzun bir süre boyunca teknolojinin ilerlemesini destekleyecek. 

 
 

Yeni dönemin işaretleri 

Bir gemi, 30 yıla kadar, hatta daha uzun kullanılabilir. Bu, uzun bir süre. Armatürler ve gemi üreticileri, geleceğe yönelik teknolojiyi önceden uygulamak için gemi üretiminde uygun yakıtlarla birlikte yeni tahrikler konusunda da ileriye bakmak zorunda. 
 
SICK, trendleri erken tespit etti ve on yıllardır emisyon ölçümüyle ilgili uyarlanmış çözümleriyle hem üretim endüstrisinde, hem de gemicilik alanında öne çıkıyor. 

 

Tailored solutions for emission measurement
Gemilerde gaz emisyonlarının denetlenmesi | Gemilerde kütle emisyonlarının tespiti | Doğal gazın tüketim ölçümü
Tailored solutions for emission measurement
Gemilerde gaz emisyonlarının denetlenmesi | Gemilerde kütle emisyonlarının tespiti | Doğal gazın tüketim ölçümü

 

MARSIC gemi emisyonu ölçüm cihazı, yanma proseslerinde ve gemi motorlarında ortaya çıkan CO2 emisyonlarını ölçer ve AB düzenlemelerine (MRV) ve uluslararası düzenlemelere (IMO DCS) göre emisyon bildirimi için onaylanmıştır. Bildirim için egzoz gazı hacminin de tespit edilmesi gerekir. FLOWSIC100 akış ölçüm cihazı, motorların ve kazanların yakıtından ve çalışmasından ve gemideki egzoz gazı son işleminden bağımsız olarak etkileyici derecede güvenilir bir şekilde ölçüm yapar. FLOWSIC600-XT gaz akış sayacı, resmi makamlara bildirilmek üzere, LNG ile çalışan motorlarda gaz tüketimini ölçer. LNG motorlarında eksik yanma durumunda ortaya çıkan ve iklime zararlı bir gaz olan metan da MARSIC'in ölçtüğü gaz bileşenleri listesinde yer alır. SICK'in sensörleri, ölçülen değerleri gemiden buluta gönderir ve enerji verimliliğini şeffaf bir şekilde gösterir. 

 

A SICK product that was used onshore at power stations and waste incineration plants was initially adapted for use on board, where completely different conditions prevail
Gemiler ve bulut çözümleri için emisyon verilerinin tespit edilmesi ve değerlendirilmesi
A SICK product that was used onshore at power stations and waste incineration plants was initially adapted for use on board, where completely different conditions prevail
Gemiler ve bulut çözümleri için emisyon verilerinin tespit edilmesi ve değerlendirilmesi

 

CO2'nin azaltılması, sürekli olarak yeni konseptleri destekliyor ve bu, bir süre daha devam edecek. Gemilerin hareket etmesi için rüzgârın kullanılması, giderek daha fazla dikkate alınıyor. Bu fikir yeni değil, ilk yelkenli gemiler bizim zamanımızdan çok daha önce vardı. 9. yüzyıldan itibaren, denize dayanıklı gemiler uzun mesafeleri yelkenle kat ediyordu. Artık otomasyon giderek daha fazla değer kazanıyor. 

 
SICK henüz bugünden dev yelkenli yatları ürünleriyle donatıyor. Yelkenlerin açılması ve yelken gerginliğinin denetlenmesi otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Irgatlara ve hidrolik silindirlere entegre edilen doğrusal enkoderler, yelkenlerin gerginliği ve hizası hakkında direkt geri bildirim veriyor. Sensörler, stabilizatörleri optimum şekilde hizalama için geminin eğimini kaydediyor. Sudaki, seyir direncine adapte edilmiş optimum bir gemi konumu, ayrıca yakıt tüketimini azaltır.

 

Measuring ship inclination and monitoring the tension of the sails, including on sailing ships of the future
Gelecekteki yelkenli gemiler için de geçerli olmak üzere gemi eğiminin ölçülmesi ve yelken gerginliğinin denetlenmesi
Measuring ship inclination and monitoring the tension of the sails, including on sailing ships of the future
Gelecekteki yelkenli gemiler için de geçerli olmak üzere gemi eğiminin ölçülmesi ve yelken gerginliğinin denetlenmesi

 

SICK, sensör sistemleri ve kullanım olanaklarının çeşitliliği ile, optimize edilmiş ve daha verimli gemi tahriklerinin geliştirilmesini ve performansını destekliyor. Bugün ve yarın. 

Sorularınız mı var?

Uzmanlarımıza başvurun

Maritime Services: On site where you need us

Discover our Maritime Services and digital solutions