Bir bakışta SICK

IFRS uyarınca SICK holdinginin parametreleri

  2019 2020 2021 20222023
Ciro (Milyon EUR olarak) 1.750,7 1.700,2 1.964 2.189,82.307,3
EBIT (Milyon EUR olarak) 132,9 140,6 202,3 164,6189,4
Yıllık sonuç (Milyon EUR olarak) 93,9 101,1 147,8 119,5134,4
Nakit akışı (Milyon EUR olarak) 212,7 227,7 231,1 55,0117,6
31 Aralık itibariyle çalışan sayısı 10.204 10.433 11.022 11.90912.185
AR&GE maliyeti (Milyon EUR olarak) 202,0 201,1 210,3 240,8269,8
Hisse başına düşen gelir (EUR olarak) 3,58 3,86 5,64 4,565,12