2D-LiDAR sensörleri
LMS4000

Tavizsiz lazerli ölçüm – hassas, hızlı ve güvenilir

Avantajınız

 • Hızlı hareket eden, küçük ve büyük nesnelerin form, renk veya yüzey özelliğinden bağımsız şekilde hassas ölçümü
 • Büyük alan derinliği ve geniş dinamik aralıkta, harici aydınlatma ve ek çizgi lazer olmadan ayrıntılara sadık nesne taraması.
 • Birden çok cihazın karşılıklı etkileşim olmadan yan yana montaj sayesinde ölçüm mesafesinin ihtiyaç odaklı şekilde genişletilmesi
 • Hızlı montaj, yüksek uygunluk, kolay bakım

Genel bakış

Tavizsiz lazerli ölçüm – hassas, hızlı ve güvenilir

LMS4000 2D-LiDAR sensörü, özellikle şirket içi lojistik, malzeme yükleme/boşaltma ve malların hızlı ve doğru hedefte analiz edilmesi ve hareket ettirilmesi gereken tüm alanlar için uygundur. SICK, LMS4000 ile nesnelerin konumu, formu, hacmi veya yüzey özelliğinin ölçülmesi ve güvenli şekilde değerlendirilmesi ve sonraki işlemleri için ideal çözümü sunuyor. Sensör; kutulardaki, kartonlardaki, paletler üzerindeki, serbest duran veya birbirine değen nesne pozisyonundan bağımsız olarak yüksek tarama yoğunluğu ve geniş dinamik aralıkla ölçüm yapar. Bunun sonucunda, kapsamlı proses güvenliği sağlanarak ve bakım maliyeti düşürülerek yüksek bir çıkış adedi elde edilir.

Bir bakışta
 • Çok karanlık veya parlak nesnelerde de hassas ölçüm
 • Yüksek ölçüm noktası yoğunluğu için hassas açısal çözünürlük
 • 600 Hz ile yüksek hızlı ölçüm ve Gigabit-Ethernet ile hızlı veri aktarımı
 • Karşılıklı etkileşim olmadan cihazların senkronizasyonu
 • Endüstri uyumlu M12 bağlantılar

Avantajlar

Çeşitli uygulamalar için çok yönlü yetenek

LMS4000 2D-LiDAR sensörü, otomatik üretimdeki tek bileşen olarak, farklı nesnelerin pozisyonu ve büyüklüğü hakkında doğru veriler gönderir. Sensör, genellikle bir enkoderle birlikte bu verileri harici bir değerlendirme ünitesine iletir. Buradan; örneğin nesnelerin hacimleri ve konumlarının belirlenmesi, Pick & Place veya paletleme ve paletten boşaltmak görevleri, boş hazne kontrolü, güneş pillerinin kalite kontrolünden motor blokları, araç parçaları, trenler veya tünel duvarlarına ve daha birçok ürüne kadar farklı kullanım alanları elde edilir.
Paletleme ve paletten boşaltma Yüksek ölçüm hassasiyeti ve geniş dinamik ağırlığı sayesinde, karmaşık paletleme ve paletten boşaltma görevleri de LMS4000 için hiçbir sorun oluşturmaz. Çok aydınlık nesnelerden çok karanlık nesnelere direkt geçiş veya sık değişen aydınlatma durumlarında da çeşitli kutular arasındaki en küçük geçişleri bile tespit eder.
Boş hazne kontrolü Boş hazne kontrolünde, küp büyüklüğündeki veya çok yassı nesneler de güvenli şekilde tanımlanabilir. LiDAR teknolojisi, sandık kenarında büyük gölgelendirme efektlerinin oluşmasını önler ve kutuların doğru yönde ve değişken büyüklüklerde olmasına imkan tanıyarak tam esneklik sağlar.
Lojistik uygulamalarında hacim ölçüm sistemleri Güvenilir nesne verileri, nakliye giderlerinin tam olarak hesaplanması için temeli oluşturur. Sertifikalı VMS5x00 takip ve izleme sistemi, 5 mm x 5 mm x 2 mm’ye varan bir ölçüm hassasiyeti sayesinde tüm boyutlarda hassas veriler gönderir. LMS4000, lojistik ve dağıtım merkezlerinde 4 m/saniyeye kadar bant hızıyla yüksek malzeme çıkış adetlerine olanak sağlar.
Dış alanda araçların ölçülmesi LMS4000; trenler, uçak parçaları, tüneller veya nakliye konteynırları gibi çok büyük nesneleri de hassas şekilde ölçer ve hasarlar, deformasyonlar ve diğer malzeme hataları tanımlanabilir. Bu sırada, birden çok cihaz birbiriyle senkronize edilebilir ve/veya daha büyük çalışma aralığına sahip cihaz modelleri kullanılabilir.
Ahşap endüstrisinde nesnelerin ölçülmesi LMS4000'ün ölçüm verilerinden, nesnelerin yüksek çözünürlüklü 3D nokta bulutları oluşturulabilir. Bu nokta bulutlarından, örneğin ahşap ve aynı zamanda gıda endüstrisindeki diğer işlemler için optimum tutma ve kesme noktaları belirlenebilir.
İç alanda kalite kontrolü Motor blokları, gövdeler veya diğer metal ve metal olmayan nesnelerin kalite incelemesi için LMS4000 çok uygundur. Örneğin konturların bir referans nesneye eşitlenmesi sayesinde, tüm parçaların doğru şekilde takılıp takılmadığı, deliklerin doğru yerleştirilip yerleştirilmediği ve küçük hasarların mevcut olup olmadığı güvenli şekilde tespit edilebilir.

LMS4000; yüksek hassasiyeti, hızı ve nokta yoğunluğu sayesinde hacim ölçümü, kalite kontrolleri ve paletleme görevlerinde kullanılabilen bir çok yönlü yetenektir. Büyük ve küçük, aydınlık ve karanlık nesneler, LiDAR sensörü için sorun değildir.

Nesne ölçümü - hızlı ve hassas

LMS4000; formları, renkleri veya yüzey özelliklerinden bağımsız olarak nesneleri hızlı ve hassas şekilde ölçer. 70°'lik bir açıklık açısı, kesintisiz bir lazerin dönen altı köşeli ayna üzerinden 600 Hz ile tarama yapmasına olanak sağlayan geniş bir tarama alanı oluşturur. Her tarama, 841 tek ölçüm noktası oluşturur. Görünür spektrumda kırmızı ışıklı bir lazerin kullanılması, hizalamanın doğru şekilde yapılmasını kolaylaştırır.

 • Geniş çalışma aralığı

1 m yüksekliğe sahip nesneler, LMS4000 ile 2,6 m genişlikte kesintisiz şekilde ölçülebilir. 2 m yükseklikteki nesnelerde, ölçüm alanı genişliği en fazla 1,4 m olabilir. Yüksek algılama mesafesine sahip cihaz modeli, 3 m x 3 m veya 4 m x 2 m kesite sahip nesnelerin de ölçülmesine olanak sağlar.

 • Veri aktarımının hedefe yönelik olarak kontrolü ve azaltılması

Lazer alan tarayıcı, fotoseller veya yazılım komutları aracılığıyla hedefe yönelik olarak açılabilir ve kapatılabilir. Bu sayede, sadece gerçekten bir nesne ölçülürse veriler üretilir. Dahili filtreler, verilerin spesifik uygulamaya hedefe yönelik olarak indirgenmesine olanak sağlar ve bu sayede ayrıca tüm sistemin yükünü azaltır.

 • Hassas ve sağlam ölçüm yöntemi

Continuous-Wave yöntemi, faz korelasyonu prensibini temel alır. Nesne, sürekli olarak gönderilen lazer ışınını, lazer alan tarayıcının alıcısına yansıtır. Gönderme ve alma ışını arasında oluşan faz çalışma süresi farkından, mesafe hassas şekilde belirlenebilir. Bu ölçüm yöntemi, aynı anda örn. ortam ışığı veya sıcaklık dalgalanmaları gibi harici etkilere karşı da dayanıklıdır.

 • Dört veri kanalı

Sensör, mesafe verilerinin yanında gerekirse remisyon derecesi, açı düzeltme ve kalite verilerini de aktarır. Bu sayede, nesnelerin rengi ve dokusundaki küçük farklar da görülür hâle gelir, sensörü etkileyen ivmelenmeler kompanse edilir ve kritik ölçüm noktaları tanımlanabilir. Çıkış verileri formatı, her kanal için ayrı olarak genişletilebilir veya azaltılabilir.

 • Ölçüm aralığını genişletme

Birden çok lazer alan tarayıcının kullanılması, gölgelendirme efektlerini önler ve daha geniş ölçüm alanlarına olanak sağlar. Dönen aynaların motorları, cihazlar karşılıklı etkileşime girmeyecek şekilde sistem üzerinden birbirleriyle senkronize edilebilir.

Büyük alan derinliği ve ölçüm alanı genişliğine sahip hassas ve sağlam ölçüm yöntemi. Dört veri kanalı istendiği gibi birleştirilebilir ve lazer kontrolörüyle veri aktarımı ihtiyaç odaklı şekilde aktifleştirilebilir.

Daha fazla performans için dijital filtreler

Ölçülen değerlerin ön işlemesi ve optimizasyonu için kullanılan dijital filtreler, ek olarak LMS4000'ün performansını arttırır. Bu sayede, lazer alan tarayıcı direkt olarak ilgili uygulamaya uyarlanabilir. Parazitler güvenilir şekilde önlenir ve veri miktarları, diğer proses için optimize edilir.
Tarama alanı filtresi Verileri sadece belirlenmiş bir açı aralığı dahilinde belirler
Kenar filtresi Kenarların hatalı veya ekstrem uzaklık değerlerini önler
Kare filtre Sadece belirlenmiş, dört köşeli alan dahilindeki geçerli verilere izin verir
Medyan filtresi Ölçü noktalarını, komşu noktalar yardımıyla düzeltir ve ölçüm değeri sapmalarını düzeltir
Parlama kompenzasyonu Aydınlık nesne alanlarını görünür hâle getirir; aksi taktirde, bu alanlar çok yüksek alma sinyali nedeniyle geçersiz kabul edilerek yayınlanır
Ortalama değer filtresi Önceden tanımlanan bir tarama sayısından, aritmetik ortalaması alınmış bir ölçüm noktası hesaplar, veri çıkışı, ortalama derinliği faktörü oranında azalır

Çok yönlü filtreleme olanakları sayesinde hedef odaklı veri işleme, takip eden proses adımlarındaki işlemleri azaltır.

Uygulamalar

Download