Iletisim
Geri bildirim

Çevre koruması

Ham maddelerden bitmiş ürünler oluşana kadar çok sayıda işlem adımı gereklidir. Bu adımların her birinde SICK firmasının üretimini sürdürülebilir olarak ne şekilde yapacağı konusunda hareket noktaları mevcuttur. 

environment

60 yıl önce bile çevre korumayı kendine amaç edinmiş olan firma kurucusu Dr. Erwin Sick, geleneğine bağlı kalarak SICK firmasının bilinçli olarak sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini hedeflemiştir. Üretim prosesi esnasında olumsuz çevre etkilerini toplam olarak mümkün olduğu ölçüde düşük tutabilmek için SICK firması üç kademeli bir iklim ve çevre koruma stratejisi uygulamaktadır:

 

  1. İmkanlarımız dahilinde negatif çevresel etkileri önlemeye çalışıyoruz.
  2. Önlenemeyeni azaltıyoruz.
  3. Azaltamadığımızı optimize ediyoruz.

 

Uygulamada SICK firması senelerden beri firma ile doğrudan bağlı olan çevre ve enerji yönetim sistemini canlı tutmaktadır zurück. SICK firması EMAS standartları uyarınca her sene bir çevre açıklaması yayınlamaktadır, bu belgede parametreler yardımıyla önemli bütün çevre etkileri ve bunlardan elde edilen çevre hedefleri açıklanmaktadır. SICK firması bu çevre hedeflerini iklim ve çevre koruma stratejilerin üç kademesi çerçevesinde çeşitli firma bölümlerinde projeler uygulayarak gerçekleştirmektedir. Burada odaklanma dört işlem alanına yöneliktir

 

  1. CO2-emisyonları
  2. Katı atık ve atık su
  3. Malzeme kullanımı ve tehlikeli maddeler
  4. SICK ürünü kaynaklı

 

system avoid reduce optimize
system avoid reduce optimize
Sertifikalar:

Bütün Almanya şubeleri ayrıca üretimde olan Macaristan'daki, ABD'deki, Malezya'daki iştirakler ISO 14001 çevre yönetim sistemine uygun olarak sertifikalandırılmıştır. Buna ilave olarak Waldkirch şehrindeki ana firma, Reute şehrindeki şube ayrıca Düsseldorf'taki SICK Vertriebs-GmbH firması EMAS (Eco Management and Audit Scheme) uyarınca bir çevre yönetim sistemine ve ISO 50001 uyarınca sertifikalı bir enerji yönetim sistemine sahiptir.

 

Pratikten birkaç örnek

solar
Güneşten akım elde edilir

2014 senesinde Waldkirch ve Reute şehirlerinde toplam 3.653 m2 fotovoltaik panel kurulmuş ve çalıştırılmıştır. Kurulu olan 574 kWp güç santrali ile elde edilen akım doğrudan şubelerde kullanılır. Kendi akımını üretme yanında ilave olarak 975 m2 fotovoltaik panel Reute ve Waldkirch şehirlerinde SICK tesisleri çatılarında harici yatırımcılar tarafından çalıştırılmaktadır. Bu şekilde yılda ilave olarak yakl. 160.000 kWh elektrik akımı elde edilir.

good for the environment
Durum iyi görünüyor – aynı zamanda çevre için de!

Çok sayıda branşa ait firmalar SICK firmasının sensörlerini verimli üretmek ve kaynaklarını korumak amacıyla uzun süreden beri kullanmaktadır. Kendi proseslerinde de SICK firması mümkün olduğu ölçüde çevre dostu işletim gereçleri kullanmaya dikkat etmektedir. Yavaş da olsa su bazlı boya sistemlerine geçişte 3,5 ton çözücü madde emisyonu tasarruf edilebilmektedir – hem de her yıl!

electronics manufacturing
Elektronik üretimde her şey yerinde

SICK firmasının sensörleri için güvenilir ve güçlü elektronik baz oluşturur. Bu iddialı üretim prosesinde bile çevreye uyumlu yöntemler kullanılır. Daha 2006 yılında bile SICK firmasında kurşunsuz lehim yöntemi geliştirilmiştir ve yeni gelişmeler için de kullanılmaktadır.

Yukarı