Iletisim
Geri bildirim

Kullanım koşulları

İçerik

Bu web sayfasının ve hazırlanan bilgilerin içeriği dikkatle seçilmekte olup düzenli olarak güncellenmektedir. Buna rağmen hatalar ve eksiklikler her zaman önlenemez. Bu nedenle SICK firması bu web sayfasında hazırlanan bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve eksiksiz olması konusunda sorumluluk üstlenmez ve garanti vermez ve önceden haber vermeden değişiklik veya ekleme yapma hakkını saklı tutar.

 

Bağlantılar

Bu web sayfasında belirtilen bağlantılarla gönderme yapılan web sayfalarının içerikleri için de SICK firması aynı şekilde sorumluluk kabul etmez.

 

Sorumluluk

Hangi yasal nedenden dolayı olursa olsun, SICK firması sadece şu durumlarda sorumluluk üstlenir:

  • kasıt olması durumunda,
  • organların veya yürütme organlarının ağır ihmali durumunda,
  • cana, bedene ve sağlığa sorumlu biçimde verilen zararlarda,
  • SICK firmasının hileli şekilde gizli tuttuğu kusurlarda,
  • SICK firması teslim kaleminde belirli bir koşul için garanti üstlendiği ölçüde,
  • SICK firması teslim kaleminin belirli bir süre belirli bir koşulu içermesi ile ilgili olarak garanti üstlendiği ölçüde, ayrıca
  • bedensel yaralanmalar veya maddi hasarlar için ürün sorumluluk yasasına göre özel amaçlı kullanılan nesnelerde sorumluluk üstlenilmesi ölçüsünde.

Önemli sözleşme yükümlülüklerinin çiğnenmesi halinde SICK firması, ayrıca yönetici konumunda olmayan personelin ağır ihmali durumunda ve hafif ihmal durumunda, ancak nihai durumda sözleşme doğrultusunda sınırlı şekilde, makul anlamda önceden görülebilir hasarlarda sorumluluk üstlenir. Önemli sözleşme yükümlülükleri sipariş verenin sözleşme açısından önemli hukuki durumlarını koruyan, içeriği ve amacı doğrultusunda sözleşmenin sipariş verene doğrudan garanti etmesi gereken sorumluluklardır; ayrıca yerine getirilmesi aslında ancak sözleşmenin usulüne uygun şekilde uygulanmasını sağlayan ve sipariş verenin bunlara uyulmasına düzenli şekilde güvendiği ve güvenmesine izin verilen önemli sorumluluklardır. Daha ötesine geçen zarar tazmini talepleri söz konusu değildir.

 

Telif hakkı

Bu web sayfasının içeriği telif hakkıyla korunmaktadır ve tüm hakları yalnızca SICK firmasına aittir. Hazırlanan içeriklerin ve bilgilerin, özellikle de grafiklerin veya resimlerin ticari amaçlarla çoğaltılmasına veya farklı şekillerde kullanılmasına SICK firmasının yazılı onayı olmaksızın izin verilmez.

 

YouTube Videos

We use the YouTube video platform on our websites, a service of Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. We have integrated YouTube videos into our websites, which are stored on www.youtube.com and can be played directly from our websites. These are embedded in "enhanced privacy mode", which means that no information about you as a user is transferred to YouTube if you do not play the videos.

As soon as you start an embedded video on one of our websites, the embedded YouTube player connects to YouTube so that the video file can be transferred and played. This also transfers data to YouTube as the responsible party. We are not responsible for the processing of this data by YouTube and have no influence on this data transfer. By playing the YouTube videos, you agree to YouTube's terms of use and data policy. 

Terms of Use: https://www.youtube.com/t/terms
Data protection: https://policies.google.com/privacy

Yukarı