Yönetim ve Felsefe

picture of the leadership
picture of the leadership

Felsefemiz

Sensör zekası, bağımsızlık, yenilikçilik ve liderlik kimliğimizin öne çıkan unsurudur. Liderlik ve işbirliği temel ilkeleri ayrıca Code of Conduct ile felsefemiz bütünlük kazanır (GFZ).

Yıllardan beri ideal firma stratejimizin çerçevesini oluşturur. Her bir kişi idealde günlük çalışmaları için bir ipucu bulur.

Daha çok öğrenmek

"Liderlik" sadece teknoloji ve pazar liderliği anlamına gelmez, bu aynı zamanda liderlik kültürümüzün geliştirilmesidir. İdeal ile birlikte bu temel ilkeler bütün çalışanlar ve yönetici personel için bağlayıcı, dünya çapında geçerli çalışma çerçevesi oluşturur.

Daha çok öğrenmek

SICK iş ahlakı (Code of Conduct) SICK firması bünyesinde firmaya ilişkin ve kişisel davranış için ilkeleri belirler. Bu, dünya çapında bütün çalışanlar için geçerlidir.

Daha çok öğrenmek