Iletisim
Geri bildirim

Sosyal sorumluluk üstlenme

Sürdürülebilir taahhüt için baz olarak istikrarlı büyüme ve finansal bağımsızlık

SICK firması bütün şubelerinde kendisini yerel toplumun bir parçası olarak hisseder. İstikrarlı büyüme ve finansal bağımsızlık, firmanın çalışma ortamındaki birçok alanda sürdürülebilir taahhüt mümkün kılar.

Üniversiteler, yüksek okullar ve enstitüler ile sıkı işbirliği sayesinde SICK firması araştırma, geliştirme ve teknolojinin düzeyini ilerletme konusuna katkıda bulunmaktadır. SICK firması firma dışında da çalışma yeri sağlar. Tedarikçi işletmeler baştan itibaren geliştirme, temin ve hizmet proseslerine dahil edilir. Tedarikçilerin sadakati SICK firmasının dünya çapında firmalar için güvenli bir ortak olmasını sağlar.

Daha çok öğrenmek

Gelecek nesil için sorumluluğumuz konusunda bilinçliyiz. Amaçlarımızın en önemlilerinden biri, iklim ve çevre koruma konusunda lider olmaktır.

Daha çok öğrenmek

Güvenilir işveren olarak sorumluluğu çok ciddiye alırız. Bugün uzman ve yönetici personel bilinçli olarak belirli bir firmayı seçer. Bundan dolayı personel çalışmasına SICK firmasında çok değer verilir. Böylece SICK firmasının yeterliliği gelecek için de emniyete alınır.

Daha çok öğrenmek

Bunun üzerine, SICK, kendi ürünlerinde sadece çatışma konusu olmayan 3TG minerallerini kullanma konusunda çalışmakta ve bu kapsamda, Conflict-Free Sourcing Initiative'in (CFSI) Conflict-Free Smelter Program'ının hayata geçirilmesini açıkça uygun bulmaktadır.

Daha çok öğrenmek
Yukarı