Iletisim
Geri bildirim

Araştırma ve Geliştirme

SICK firmasının tarihi başarılı yeniliklerin tarihidir, bu başarı tarihini ileride de yazmaya devam ettirmek istiyoruz.

research and development
Müşteri oryantasyonu bizim önemli başarı faktörümüzdür

Firmamızın başarısı için sadece yenilikçi ürünler yeterli değildir. Burada daha çok bu yeniliklerin müşteri yararına donatılması daha önemlidir, çünkü yeni geliştirilmiş ürünlerin indikatörü bunların pazardaki başarısıdır. Başarımız bu düşüncenin tavizsiz uygulamasında yatar: Müşteri talepleri ile ilgili bilgi birikimimize gelecekteki gelişmeleri teşvik etmek için öncelik tanımaktayız. Müşterilerimiz bu şekilde, örn. aynı performansta daha kompakt yapım şeklinden, sensörlerin daha sağlam olmasından, iş adımlarının azaltılmasından veya proseslerin hızlandırılmasından yararlanabilir.

SICK – Sensör zekası.

Çabalarımızın ön planında müşterilerimizin uygulamaları için akıllı çözümlerin geliştirilmesi bulunur. Bu fikri uygulamaya geçirmek amacıyla sensörlerin nesneleri sadece algılamaları yanında prosesleri kontrol edebilmeleri ve karmaşık şebekelerde diğer bileşenlerle iletişim kurabilmeleri konusunda teknolojileri geliştirmek için sürekli olarak araştırmalarımızı sürdürmekteyiz.

AR&GE maliyeti
Araştırma ve geliştirme maliyeti

Bundan başka hem teknoloji ve hem de pazar lideri olabilmek için araştırma ve geliştirme alanında taahüütümüzü büyütmek durumundayız.

AR&GE çalışanları
Araştırma ve geliştirme çalışanları

Araştırma ve geliştirme SICK firmasında sadece merkezi araştırma bölümünde değil merkezi olmayan araştırma ekibinde de sürdürülür, buralarda dünya çapında yaklaşık 1300 çalışan mevcuttur. Sensörlerimizin bütün sistem dünyalarına açık olması ve müşterilerimizin geliştirmede sinerjimizden faydalanabilmesi için endüstriyel ortaklarımız, yüksek okullar ve enstitüler ile işbirliği içindeyiz.

Patentler
Patentler ve bilgi birikimi

Yenilik ileri adım demektir ve biz bunu sürekli olarak yürütmek istiyoruz. Bundan dolayı bilgi birikimimizi patentlerle koruyoruz. Yaklaşık 3.500 adet patent, çalışanlarımızın ne kadar çok fikir geliştirdiklerini gösterir.

Yukarı