Proses gaz analiz sistemleri (PGA)
METPAX300

Prosesiniz için verimlilik ve güvenlikte bir artı

Avantajınız

  • Patlamaları önlemek için atık gazdaki su kaçaklarının veya yüksek CO miktarlarının erken algılanması
  • Brülörlerin ince ayarına olanak sağlar (CH4 - O2 oranı)
  • Optimum şekilde uyarlanmış O2 püskürtmesi ve CO'nun fırında optimum şekilde yakılması sayesinde enerji tüketiminde azalma
  • CO - CO2 oranının ölçülmesi, eriyikteki karbon miktarı hakkında bilgi verir
  • CO - CO2 ve O2 oranının ölçülmesi, cüruf kalitesi hakkında bilgi edinilmesine olanak sağlar

Genel bakış

Prosesiniz için verimlilik ve güvenlikte bir artı

METPAX300 proses gaz analiz sistemi (PAG), kendini defalarca ispatlamış MCS300P proses-gaz analiz cihazını ve TRANSIC100LP lazer-oksijen transmiterini içerir. Sistem, çelik tesislerindeki zorlu ortam koşullarına optimum düzeyde adapte edilmiştir. Su soğutmalı çıkartma probu, 1.800 °C'ye kadar sıcaklıklara dayanır ve yenilikçi bir çapraz akış filtresi sayesinde en yüksek toz konsantrasyonları için de uygundur. Paslanmaz çelik analiz cihazı kabini, aşırı ısınma ve toz girişi önlenecek şekilde soğutulur ve yıkanır. Su miktarının izlenmesiyle birleştirilen sürekli O2, CO ve CO2 ölçümü, elektrikli ark fırınına kaynakları koruyarak kumanda edilmesine olanak sağlar ve tesis güvenliğine belirleyici bir katkıda bulunur.

Bir bakışta
  • Yüksek oranda hassas O2, CO, CO2 ve H2O ölçümü. Üç adede kadar başka gaz bileşeni de anlık olarak birlikte ölçülebilir ve ihtiyaç anında eklenebilir
  • Çelik tesislerindeki zorlu ortam koşullarına optimum düzeyde adapte edilmiştir
  • Yüksek oranda bakım gerektirmeyen ve sağlam tasarım

Uygulamalar

Download