Denetleme ve kontrol

Tümünü göster Tümünü gizle

Emisyon

SICK marka analiz cihazları ve analiz cihazı çözümleri, emisyon sınır değerlerini, zararlı madde emisyonlarını ve diğer maddelerin çevreye salımını denetler ve kontrol eder. Tipik kullanım alanları elektrik santralleri, atık yakma tesisleri, kağıt hamuru fabrikaları, çimento fabrikaları ve kimya endüstrisidir.

Tümünü göster Tümünü gizle

Kalite

Bir prosesi veya bir tesisi işlevine uygun şekilde işletmek için gerekli parametreler burada denetlenir.

Tümünü göster Tümünü gizle

Prosesler

Yerinde analiz cihazları ve proses gazı analiz cihazları, debi ölçüm cihazları ve diğer proses çözümleri optimize ve kontrol etme amacıyla prosesleri denetler ve kontrol eder. Böylece örn. ocaklardaki hava beslemesini veya katalizatörlerin verimliliğini ve daha pek çok şeyi optimize ederler. Tipik kullanım alanları kimya endüstrisi, çimento fabrikaları, elektrik santralleri ve atık yakma tesisleridir.

Tümünü göster Tümünü gizle

Tesisler

Yerinde ve ekstraktif gaz analiz cihazları, toz ölçüm cihazları ve gaz transmiterleri tesislerin çalışmasını ve güvenliğini kontrol eder. Bu cihazlar örn. kömür silolarında dumansız yangın denetimi yaparlar veya toz kömür değirmenlerini ve çöplükleri denetler. Elektrostatik filtreleri veya torbalı filtreleri kontrol ederler ya da buhar hatlarında boru çatlağı olup olmadığını kontrol ederler. Aynı zamanda kurutma tesislerinde alt patlama sınırlarına uyulup uyulmadığını veya havalandırmalarda ve hangar havasında zararlı maddeler olup olmadığını ve daha bir çok şeyi denetlerler. Trafik sensörleri sürüş yollarını ve araçları kontrol eder. Endüstriyel tesislerdeki ürünleri takip edilebilirliği SICK marka takip ve izleme sistemleriyle sağlanır.