Iletisim
Geri bildirim

Sürücü ve kontroller

Hareketleri akıllı sensörlerle güvenli şekilde tespit etme, izleme ve kumanda etme

Otomasyon ve sürücü tekniği sunucuları müşterilerine maksimum doğrulukta ve güvenilir şekilde çalışan, uzun kullanım ömürlü dinamik elektrikli, pnömatik ve hidrolik sürücü çözümleri sunma görevini üstlenmiş durumdadırlar. Hareketleri güvenli şekilde tespit etmeli, izlemeli ve kumanda etmelidir. Sürücü çözümlerinin bileşenlerinde kolay devreye alma ve öngörülü bakım da, makine proseslerinin sensörler vasıtasıyla izlenmesi gibi aynı şekilde yapılabilmelidir. Standartlaştırılmış iletişim arayüzleri ve kontrol dünyasına ve buluta kolay entegrasyon da bir önkoşuldur. SICK, bu talepleri karşılayan sensörler sunar.

Motor-Feedback sistemleriyle doğrudan elektrik motorunda, enkoderlerle makinede, güvenli hareket denetimli bir güvenlik kontrolörü yardımıyla, pnömatik silindirdeki, hidrolik silindirde yer alan doğrusal enkoderlerdeki manyetik silindir sensörleriyle ya da endüktif yaklaşım sensörleriyle fark etmez: SICK, yenilikçi sürücü çözümleri ile ilgili talepleri desteklemek amacıyla alışılmışın dışında geniş bir ürün portföyü sunar.

Sürücü ve kontroller
Branş segmenti 1
Aktüatörler
Branş segmenti 2
Tahrik sistemleri
Branş segmenti 3
Otomasyon sistemleri
Yukarı